10 000 ble til nesten 3 millioner!

Andreas Lindrupsen er vår helt! Han ble som mange andre berørt av de voldsomme bildene fra brannen i Moria og tenkte at her måtte han gjøre noe. Litt tilfeldig valgte han en organisasjon som han visste var til stede i Hellas og startet en innsamling som, mildt sagt, gikk over all forventning!

Andreas Lindrupsen som samlet inn nesten tre millioner til Dråpen i Havet
Foto: Privat

– Opprinnelig hadde jeg mål om å samle inn 10 000 kroner, forteller Andreas da jeg treffer han på et møte avholdt på Teams fremfor en kafé i Oslo som avtalt. Han lurte først på om 10 000 kanskje var å ta litt hardt i, men tenkte samtidig at her måtte folk vise solidaritet! Så opprettet han innsamlingen på Facebook, la den ut offentlig på egen side og tenkte vel egentlig ikke å bruke noe mere tid på det.

I løpet av noen få øyeblikk ble innsamlingen delt av flere av hans FB-venner og raskt fanget opp av Facebook-gruppen Lilletinget med over 10 000 følgere. I løpet av de første ti minuttene etter at Lilletinget delte posten kom det inn 100 000 kroner.

– Og etter det var det det store fellesskapet på Facebook som gjorde resten, sier Andreas og innrømmer at det etter hvert ble litt mere jobb enn han hadde tenkt. Han la ut noen oppdateringer der han ga utrykk for gleden over alle som bidro og han satte målet for innsamlingen stadig litt høyere. Innsamlingen som til slutt endte på svimlende 2,9 millioner kroner.

Dråpen i Havet har aldri hatt lignende resultater på en enkeltinnsamling på Facebook, og for å være helt ærlig ble vi litt ekstra nysgjerrige på hvem denne Andreas er og hvorfor valgte han akkurat Dråpen?

Til daglig jobber Andreas som kontormedarbeider på Fellesforbundets hovedkontor i Oslo. Han forteller at han på lik linje med mange andre, ble sterkt berørt av bildene fra Moria som preget både det generelle nyhetsbilde og sosiale medier.

– Alle forsto hva dette handlet om, sier han og tror at engasjementet folk viste var en kombinasjon av det man så i nyhetsbildet og en protest mot regjeringens politikk da det ble kjent at Norge kun ville ta imot 50 flyktninger fra Hellas.

– Jeg hadde jo hørt om Dråpen før, tror kanskje jeg har støttet dere en gang også, uten at jeg egentlig visste så veldig mye mer enn at dere jobber i Hellas. Jeg valgte vel dere fordi dere var de eneste som var aktive akkurat da, så ja, kanskje litt tilfeldig, men det var også viktig for meg at dere ikke er en stor organisasjon med et stort internt byråkrati.

Han har etter hvert meldt seg inn i Facebook- gruppen til Dråpen der han følger med oppdateringer og diskusjoner som skjer på siden, og har også fått med seg de som er opptatt av hva pengene skal gå til.

– Jeg for min del, tenker at det er dere som er der, som vet best hvordan pengene skal brukes for å komme de som trenger det til gode, sier Andreas og understreker samtidig at han synes det er flott at så mange bidro til innsamlingen.

– Det viser at solidariteten lever blant folket, til tross regjeringens flaue forslag om å ta imot kun 50!

Andreas Lindrupsen

Vi i Dråpen legger ikke skjul på at ting har tatt litt tid, både det å få nok folk på plass, som tar tid av hensyn til karantenekrav og sikkerhet på bakken, samt å finne vår plass for en koordinert innsats blant de ulike organisasjonene til stede. Etter brannen i Moria kom det flere organisasjoner til som ikke hadde vært på Lesvos tidligere. Men nå er vi glad for å være godt i gang med en god gruppe frivillige feltarbeidere og engasjerte koordinatorer, som blant annet har startet aktiviteter for kvinner med små barn inne i leiren. Foreløpig har vi kun fått låne et telt av Unicef, to timer om dagen, men snart er vi på plass med et eget telt der vi kan kjøre flere aktiviteter for ulike målgrupper. Det som raskt ble klart etter at vi startet opp med mødre/barn gruppen var at de større barna som samlet seg rundt teltet der mødrene var, også trengte et tilbud. Hver dag arrangerer vi sport og spill, tegneaktiviteter og enkel engelskopplæring for mellom 40 og 50 barn.

I tillegg har vi nå vaskeritjenester på plass utenfor leiren, i første omgang for samme målgruppe. Dette er et preventivt tiltak mot sykdommer som skabb som er svært utbredt, særlig blant barna. Fem dager i uken arrangerer vi også aktiviteter for en liten gruppe enslige mindreårige som fortsatt befinner seg øya, men bor et annet sted enn i leiren. Nå som vinteren snart står for tur har vi også betalt for en container med klær fra Norge på vei ned til Lesvos. Vi støtter ulike organisasjoner som driver med distribusjon og har bidratt med smittevernsutstyr og medisiner. Vi har også blitt invitert til å bidra med feltarbeidere til et prosjekt i regi av Starfish, med fokus på hygiene og smittereduksjon blant beboerne i leiren.

Dråpen er, som vi alltid har sagt, opptatt av å bidra der vi kan, og Andreas sin fantastiske innsamling gir oss mulighet til å gi mennesker på flukt en litt bedre hverdag.

Tusen, tusen takk Andreas og alle dere andre som bidro. Vi er dypt takknemlige!

Bidra til forutsigbar hjelp for mennesker på flukt

Velg beløp og betalingmetode her