Åpner kontor i Sarajevo

Dråpen i Havet har offisielt åpnet et kontor i Sarajevo og er nå registrert som en ikke-statlig organisasjon i Bosnia-Hercegovina.

Frivillige som pakker kasser i et telt
Foto/Photo: Dråpen i Havet

Dråpen i Havet har vært til stede i landet siden desember i fjor, og har bidratt med distribusjoner og ved å organisere aktiviteter. Med åpningen av et kontor og registreringen på plass, kan vi bidra ytterligere for å støtte mennesker på flukt i Bosnia-Hercegovina.

– Det å få svar på registreringssøknaden åpner for nye muligheter i vårt arbeid og gjør at vi kan søke støtte til ulike prosjekter. Dette gjør at vi kan hjelpe flyktninger og andre migranter i større grad, forteller Jasmina, vår koordinator i Bosnia-Hercegovina. 

Bosnia-Hercegovina regnes som et transittland som mange reiser gjennom på vei til EU og andre europeiske land. I løpet av 2020 registrerte FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR) at mer enn 16 000 flyktninger og andre migranter reiste gjennom eller håpet på å reise gjennom landet.

I slutten av mars, da UNCHR sist oppdaterte tallene sine, var det rundt 6734 flyktninger og andre migranter i Bosnia-Hercegovina.

Dråpen i Havet organiserer for tiden datakurs og ulike distribusjoner i flyktningleiren Ušivac utenfor Sarajevo. Det bor for tiden rundt 530 mennesker på flukt i leiren, hovedsakelig småbarnsfamilier og enslige mindreårige.

I januar i år samarbeidet vi også med Røde Kors om en distribusjon av 1000 soveposer i flyktningleiren Lipa nær byen Bihac.

 Leiren Lipa ble satt opp i april 2020 som et midlertidig tiltak for mennesker på flukt. I desember brøt det imidlertid ut brann i leiren og mer enn 1000 mennesker mistet tak over hodet. Bosniske Røde Kors installerte oppvarmede telt i Lipa i januar, donert av det bosniske forsvarsdepartementet, men levekårene til leirbeboerne er fortsatt ekstremt vanskelige.

– Åpningen av kontoret i Sarajevo vil gjøre det lettere for Dråpen i Havet og implementere flere prosjekter i denne regionen, sier Jasmina.

– Vi kan nå utvide til andre deler av landet, spesielt til leiren nær Bihac.

Dråpen i Havets kontor i Sarajevo ligger i 55 Jošanička, Vogošća. Kontoret er åpent mandag til fredag med åpningstid 08:00 – 16:00.

Bidra til forutsigbar hjelp for mennesker på flukt

Velg beløp og betalingmetode her