Arrangementer

Dråpen i Havet holder flere arrangementer, blant annet informasjonsmøter for frivillige, lansering av rapporter og årsmøter. Følg med på denne siden for informasjon om våre arrangementer.