Årsrapport 2016

Les om Dråpen i Havets arbeid med bistå flyktninger på Lesvos og Chios, samt på Kos og Samos i 2016.

Les og last ned Dråpen i Havets årsrapport for 2016.

Året 2016 startet slik fjoråret sluttet. Flere tusen mennesker på flukt fra krig og med behov for trygghet ankom de greske øyene. Her var våre frivillige og patruljerte dag og natt iområdene med flest ankomster.

Dråpen i Havet bisto flyktningene på Lesvos og Chios, samt på Kos og Samos i kortere perioder tidlig på året. Vi ble vitner til flere forlis og dødsfall Egeerhavet.

Dedikerte langtidskoordinatorer i felt ledet arbeidet sammen med frivillige i administrasjonen i Oslo. Slik ble gode rutiner for en strukturert innsats etablert.

Det vokste frem en fremmedfrykt i Europa og flere land sikret sine grenser slik at det ble nesten umulig for flyktninger å komme seg videre fra Hellas. I februar ble nåløyet for å krysse grensen fra Hellas til Republikken Makedonia trangere. Raskt ble alle, uansett behov for beskyttelse hindret i å passere. Grenseområdet utviklet seg til en uoffisiell flyktningleir med 18.000 mennesker som håpet Europaville rekke ut en hjelpende hånd.

Dråpen i Havet kom i mars til dette området som en av de første hjelpeorganisasjonene. Vi distribuerte daglig klær, sko, hygieneartikler og tepper, via en caravan.

20. mars inngikk EU og Tyrkia en avtale der hensikten var at mennesker på flukt ikke skulle legge ut på den farlige ferden til Hellas over havet, og at de som kom frem skulle returneres til Tyrkia. Vaktholdet på tyrkisk side ble skjerpet og ankomstene til de greske øyene gikk ned. Hellas ønsket ikke å bryte menneskerettighetene slik avtalen la opp til. De vektla at gjennom Flyktningkonvensjonen gis alle mennesker rett til å få sin søknad om beskyttelse vurdert, noe som førte til at de fleste som var kommet til Hellas, søkte asyl her.

Med disse politiskstyrte endringene, endret også Dråpen i Havet sitt bistandsarbeid. Fra å være en av de ledende aktørene langs strendene der båtene kom inn, ble vi etterhvert etablert med bistandsarbeid i leirene, der flyktningenes behov økte.

På Chios tok vi i april 2016 initiativ til, og startet innkjøp og distribusjon av frokost i leiren Souda. Dråpen i Havet etablerte et velfungerende distribusjonssystem, som ledet til at vi også fikk ansvaret for de øvrige måltidene.

I Hellas største flyktningleir, Skaramangas, varvi med fra starten sammen med flere av de store hjelpeorganisasjonene. Det var ”lille” Dråpen i Havet som bygget Community Centre, et samlingssted for de 3500 innbyggerne. Senteret ble fort et populært sted for undervisning, workshops og klesbyttedager. Itillegg til Community Centre åpnet vi i juli et mor-barn-senter, der mødre kunne komme for å bade og amme sine små i trygge og rolige omgivelser.

I Nord-Hellas ble vår første ”Dropshop” bygget. Dette markedet fungerer som en butikk hvor distribusjon av nødvendige klær, sko og utstyr foregår på en verdig måte, uten å la flyktningene stå timevis i kø. Samtidig som butikken ble etablert, utviklet et par av våre frivillige en App som gir god oversikt over varebeholdningen på lagrene og i butikken.

Dråpen i Havet har gjennom hele året jobbet for å få på plass rutiner, strategier og beskrivelser for de ulike rollene som legger fundamentet for organisasjonen. Mange frivillige har lagt ned mye arbeid i å sikre flyt i koordineringen av hjelpearbeidet og til etablering av tydelige instrukser til frivillige feltarbeidere.

I 2016 var nærmere 2000 frivillige hjelpearbeidere fra 35 nasjoner knyttet til Dråpen i Havet. De fleste tok med seg nye holdninger, mindre fremmedfrykt og nye vennskap hjem. Flere har reist tilbaketil Hellas for å bidra gjennom vår organisasjon.

I mars overtok Regi Aalstad som styreleder, og i april ble Trude Jacobsen ansatt som generalsekretær.

Sommeren 2016 ble vi godkjent av Innsamlingskontrollen, et kvalitetsstempel for oss og trygghet for våre givere.

Vi er stolte av det vi har oppnådd i 2016, og ser at vi har store oppgaver foran oss. Takket være donasjoner, frivillige som gir av sin tid og kunnskap samt bedrifter som gir av sin kompetanse, har 2016 tatt Dråpen i Havet et langt skritt videre i dette arbeidet.

Trude Jacobsen, Generalsekretær og Regi Aalstad, Styreleder

Les og last ned Dråpen i Havets årsrapport for 2016.