Årsrapport 2017

Les om Dråpen i Havet sitt arbeid for mennesker på flukt i 2017.

Last ned og les Dråpen i Havets årsrapport for 2017 her.

Det er liten tvil om at man må ha en god dose tålmodighet for å kunne jobbe for mennesker på flukt i Hellas. Ting tar tid, og ofte får man ikke beskjed om endringer før de plutselig er der. For oss som hjelpeorganisasjon er jo dette en stor utfordring, men for de mange tusen som har livene sine på vent, er det selvsagt langt verre.

Båtene med flyktninger fortsatte å komme til de greske øyene også i 2017. Ikke på langt nær like mange som de to foregående årene, men likevel, nesten 30.000 nye mennesker på flukt satte sine ben på de greske øyene. For mer enn 60.000 flyktninger i Hellas var de store spørsmålene; Vil jeg kunne reise videre? Vil jeg få asyl i Hellas? Vil jeg bli returnert til Tyrkia slik EU-Tyrkia avtalen tilsier? Usikkerhet er vanskelig å leve med, og det har blitt merkbart på de mange som begynner å telle antall år de har vært i greske flyktningleirer.

Dråpen i Havet fortsatte i 2017 arbeidet inne i flere store flyktningleirer. Vi har fokusert på aktiviteter som gir mening i hverdagen, slik som undervisning, systue og mor-barn aktiviteter. På forsommeren opprettet vi et senter i Athen for de som hadde fått relokalisering til Norge. Her kunne de komme for å lære seg litt om norsk språk og kultur. Senteret hadde en høytidelig åpning med den norske ambassadøren og representanter fra UDI til stede.

Distribusjon har fortsatt å være en av våre viktigste aktiviteter. Det er krevende å gjøre dette på en verdig måte, men gjennom vårt konsept Drop Shop har vi funnet en god og innovativ måte. Vi opprettet to nye Drop Shops i 2017. Et i Skaramangas og et på Chios. I tillegg utvidet vi kapasiteten i vår eksisterende Drop Shop i Nea Kavala. I løpet av året som gikk ble det distribuert ut over 160.000 plagg og sko fra våre ”butikker”. Vi fokuserer på gjenbruk og lokale innkjøp for å støtte lokalt næringsliv. I Nord-Hellas går klær og utstyr som ikke brukes i leirene, tilbake til lokalsamfunnet gjennom ”gratis loppemarked”.

Særlig på øyene var det et krevende år. I oktober 2017 ble flyktningleiren Souda på Chios lagt ned og alle flyktningene ble flyttet lengre inn på øya, til VIAL, der svært få hjelpeorganisasjoner hadde tilgang. Uten transportmuligheter for flyktningene inn til byen, besluttet Dråpen i Havet å avslutte arbeidet på øya, siden vårt arbeid hadde vært konsentrert rundt Souda og Chios by. Det var vemodig å forlate en øy der vi hadde jobbet i to år, og der behovene fortsatt var store, men uten tilgang til leiren var det begrenset hva vi kunne gjøre.

Det er fortsatt mye smerte blant flyktningene i Hellas, men det er også historier som varmer og som veier opp for mange lidelser. På slutten av året 2016 samlet vi inn øremerkede midler til den brann- skadete irakiske toåringen Bahez og hans mor. Vi visste ikke da om de ville overleve skadene. Takket være disse midlene kunne vi bistå økonomisk med blant annet ambulansefly til Sveits i mai 2017, der de har fått god medisinsk hjelp og asyl. Det var stort å se den lille, tapre gutten løpe rundt da jeg besøkte ham i Sveits noen måneder senere. Spesielt stor takk til alle som har bidratt frivillig eller økonomisk for denne familien.

Det har også vært meningsfylt å få støtte den syriske kvinnen Abeers kamp i hennes gjenforenings-prosess med sine fire døtre. Det har vært flott å se hvordan tidligere frivillige dråper har stått ved hennes side, og praktisk talt hentet barna fra Tyrkia og hjem til Norge. Abeer startet i jobbpraksis på kontoret til Dråpen i Havet i desember.

Alt dreier seg om forståelse og medmenneskelighet. Gjennom året har ca. 2000 frivillige bidratt med Dråpen i Havet i Hellas. Dette er mennesker fra hele 60 land, som vet at det beste i verden er å gjøre noe for og med andre. Gjennom Dråpen i Havet ble det lagt ned 35.000 frivillige, ulønnede arbeids- dager i greske flyktningleirer i 2017. Vi er evig takknemlige for alle de fine frivillige som bidrar med sin tid og kompetanse sammen med oss.

Vi er stolte av alt vi har fått til i året som har gått. Organisasjonen har gått fra å være en uerfaren ny-kommer til å bli en organisasjon som også de større organisasjonene og media henvender seg til. Vi har styrket vår operative evne og bedret strukturen for våre frivillige.

Vi er stolte av å ha med oss en liten, men hardtarbeidende stab i Norge, både sentralt og rundt i lokallagene, og ikke minst dyktige koordinatorer som leder arbeidet i felt. Når vi ser at koordinatorer og frivillige kommer igjen og igjen, skjønner vi at dette gir mening.

Stor takk til alle dere som følger arbeidet vårt og som støtter oss. Uten deres støtte hadde vi ikke kunnet hjelpe så mange mennesker på flukt.

Trude Jacobsen, Generalsekretær Dråpen i Havet

Last ned og les Dråpen i Havets årsrapport for 2017 her.