Asylsøkere rammes av ny avgjørelse fra Ministry of Migration Policy (MoMP)

“…Fokus på myndiggjøring, oppmuntring og vurdering av språk og kompetanse for å gjøre mennesker mer selvstendige og selvhjulpne er viktigere enn noen sinne.” – Sumita Shah & Cicilie Bråten-Lindblad

utkanten av en teltleir med forsøpling

En rekke mennesker i Hellas med internasjonal beskyttelse og flyktningstatus og som støttes av ESTIA (Emergency Support to Integration and Accommodation) fikk i februar 2019 et brev. ESTIA er et program som ble implementert av UNHCR, lokale myndigheter og ikke-statlige organisasjoner. Ministry of Migration Policy har avgjort å stanse programmet for mange av sine brukere; hovedsakelig de som har fått asyl i Hellas. Behovet for å myndiggjøre og oppmuntre mennesker til å delta på språkopplæring som tilbys er relevant. Dråpen i Havet tilbyr både Gresk og Engelsk opplæring på vårt Drop Center på Lesvos, og engelsk språkopplæring i forskjellige flyktningleirer. I løpet av en fem ukers periode har vi opp til 500 beboere som deltar. Disse aktivitetene og programmene har aldri vært viktigere enn de er nå.

Nødhjelp til støtte av integrering og botilbud

ESTIA ble implementert i 2017, og drives av økonomiske tilskudd fra European Union Civil Protection and Humanitarian Aid. Prosjektet skal gi midlertidig bolig; i prinsippet seks måneder per mottaker. Mottakerne av denne støtten er de som har blitt identifisert som asylsøkere og flyktninger.

Noen av menneskene som mottar dette programmet ha nå blitt bedt om å flytte ut av boligen deres innen utgangen av mars 2019. Hvis de forlater frivillig får de cash card for de neste tre måneder. Cash card skal hjelpe til å dekke nødvendige kostnader som transport, klær og mat.

MoMP har avgjort å stanse tilbudet om bolig og kontantstøtte til mennesker med flyktningstatus. Avgjørelsene om hvem som blir bedt om å forlate ESTIA boligene blir bestemt av deres partnerorganisasjoner gjennom en kartleggingsprosess. Under presenteres en oversikt over hvilke kategorier som rammes og unntakene til avgjørelsen:

Første kategori

Mottakerne av internasjonal beskyttelse som anerkjennes som flyktninger eller har behov for delvis beskyttelse blir rammet av den offisielle avgjørelsen, og mister sin rett til ESTIA bolig hvis de fikk sin beskyttelsesstatus før 31. juli 2017. Denne gruppen vil fortsette å få kontantstøtte i tre måneder hvis de flytter ut av boligen innen den gitte datoen. Hvis mottakerne ikke forlater ESTIA boligen innen fristen mister de kontantstøtte, samt andre støtteytelser. Flyktningleirer vil ikke bli et alternativ for dem som har flyktningstatus, og vil hovedsakelig være for dem som søker asyl.

De i denne kategorien har mottatt støtte lengre enn de planlagte seks månedene. Det er enda ikke klart hvor mange som rammes; vi har blitt fortalt at det er snakk om hundrevis. De som mest sannsynlig påvirkes (kan forandres) i denne kategorien er enslige menn eller unge par uten barn. For resten vil det kartlegges basert på sårbarhet.

I følge Ministeriets uttalelser vil tre grupper ikke rammes grunnet sårbarhet. Disse tre gruppene er som følger:

  1. kvinner som nærmer seg termin (syv måneder eller nærmere) eller som har risiko svangerskap og kvinner som per 31. mars 2019 er i en postnatal periode, opp til to måneder etter fødsel. For denne underkategorien blir utkastelsen utsatt til to måneder etter 31. mars 2019. I dette tilfelle vil også kjernefamilien bli midlertidig ekskludert.
  2. tilfeller der mottakere mangler familienettverk, lider av uhelbredelige eller kroniske sykdommer, venter på å bli henvist til offentlige helse og rehabiliteringsstrukturer.
  3. kjernefamilier med minst et medlem som har alvorlige helseproblemer, der forandring i bosituasjon kan sette deres liv i fare. Også her er de andre medlemmene av kjernefamilie midlertidig ekskludert.
  4. kjernefamilier med barn i skole. Utkastelsen utsettes til slutten av 2018/2019 skoleåret. Kontantstøtte utsettes også til dette tidspunktet. For de tre første kategoriene må medisinsk bevis fremvises. UNHCR vil sammen med partnerorganisasjoner kartlegge sårbarhet. UNHCR er i diskusjoner med myndighetene om tilfeller av ekstreme sårbarhetssituasjoner eller beskyttelsesproblemer som ikke inkluderes i kategoriene over, som kan skjønnsvurderes

Andre kategori

De som fikk flyktningstatus mellom 1. august 2017 og 31. desember 2018. MoMP har ikke tatt en avgjørelse på hva som vil skje med mennesker i denne kategorien og ingen annen informasjon er tilgjengelig.

Tredje kategori

Språkopplæring for barn på vårt Drop Center, Lesvos

Mennesker som har fått eller vil få flyktningstatus fra 1. januar 2019 vil få ESTIA bolig i seks måneder og kontantstøtte i seks måneder fra datoen flyktningstatus ble innvilget, etter det vil de bli bedt om å forlate boligen. Sårbarhets kartlegging vil sannsynligvis telle for mennesker i denne kategorien på samme linje som første kategori, men detaljene er fortsatt uklare. Anerkjente flyktninger kan kvalifisere for andre støtteordninger, men også dette er fortsatt uklart.

Da avviklingen av ESTIA programmet er i full sving er det på tide å aktivt tenke på hvordan man kan skape steder for mer myndiggjøring, selvhjelp og selvstendighet. En av måtene å gjøre dette er ved å styrke språkkunnskaper, opplæring og hjelp til CV skriving, arbeid og frivillig arbeid, samt hjelp og støtte til navigering i de offentlige systemene. Noen eksempler fra Dråpen i Havet:

  • Drop Center Lesvos. Les mer her
  • Community Center i Skaramangas bygget av beboere av leiren, gir ferdigheter, opplæring og referanser til fremtiden. Les mer her
  • Myndiggjøring i aktiviteter som utføres i Nea Kavala. Les mer her.
  • Beboer frivillige – frivillig arbeid for mennesker i overgangsfaser som ikke kan ha betalte jobber gir ferdigheter, erfaringer, opplæring og relasjoner.

For de som ønsker en dypere forståelse av temaet og utfordringene i denne situasjonen; Ben Mascall har gjennomført forskning som identifiserer hovedutfordringene i overgangen bort fra humanitær støtte i Hellas. Les mer her.

Første informasjon om denne avgjørelsen ble publisert i Facebook gruppen ‘Athens Volunteers Information and co-ordination.