Bedrifter, institusjoner og stiftelser

Dråpen i Havet støtter mennesker på flukt gjennom aktiviteter som, i tråd med FNs bærekraftsmål, ivaretar deres menneskerettigheter. Som samarbeidspartner kan dere være med på å gjøre en forskjell for mennesker på flukt.

Dråpen i Havet er en liten og fleksibel organisasjon, som er tett på mennesker på flukt og dermed sikrer at støtten brukes der behovet er størst. At vi er små og tett på er med på å skape en ekstra verdi både for oss og våre samarbeidspartnere. Det er flere måter å samarbeide eller inngå partnerskap på og vi har mange ideer om hva som kan passe for den enkelte bedrift eller institusjon. Det kan være gjennom pro-bono tjenester eller økonomisk støtte. Sammen finner vi det som passer best.

«Epinova ønsker å ta et aktivt samfunnsansvar. En av grunnene til at vi støtter DiH er at de med en liten organisasjon får til mye der hjelpen faktisk trengs»

Med FNs bærekraftsmål i fokus finner vi løsninger som skaper entusiasme internt i bedriften og som utad viser at bedriften tar ansvar.

Våre fire programområder bidrar til å ivareta mennesker på flukt sine menneskerettigheter, i tråd med FNs bærekraftsmål, og er knyttet særlig til bærekraftsmålene: 3. God helse og livskvalitet, 4. God utdanning, 10. Mindre ulikhet, og 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

Vårt bedriftssamarbeid er knyttet særlig til mål 17: Samarbeid for å nå målene. I tillegg vil enkelte av våre aktiviteter og tjenester vært direkte knyttet opp mot bærekraftsmål 12. Ansvarlig forbruk og produksjon, samt bærekraftsmål 5. Likestilling mellom kjønnene.

Hvorfor bli vår samarbeidspartner?

 • Ta samfunnsansvar. FNs Global Compact er et strategisk initiativ som oppfordrer alle bedrifter til å ta ansvar innen blant annet menneskerettigheter. Initiativet fremmer aktiviteter som bidrar til å oppfylle FNs bærerkraftsmål for å skape en bedre verden. Dråpen i Havet jobber for en verden der menneskerettigheter blir ivaretatt og verdsatt.

 • Vis det til andre. Vis at dere virkelig bryr dere. Vi ønsker å vise frem vårt samarbeid med positiv omtale på våre websider og annet trykket materiell etter ønske fra våre samarbeidspartnere. Ingen bedrift er for liten eller for stor.

 • Engasjer medarbeiderne. Skap samhold på arbeidsplassen gjennom engasjement for en felles sak. Dere vil få tilgang til rapporter, foredrag, nyhetsbrev og annen informasjon fra Dråpen i Havet. Flere engasjerte partnere har reist med oss i felt som frivillige feltarbeidere. Dråpen i Havet har gode erfaringer med å engasjere medarbeiderne på en måte slik at bedriftens samfunnsansvar forankres i hele organisasjonen. Vi bidrar gjerne med forslag til tiltak slik at din bedrift opplever økt engasjement og motivasjon blant de ansatte.

Kontakt oss for samarbeid og partnerskap

Fleksibilitet og tilpasning er vår styrke og et samarbeid former vi sammen. Det er viktig for oss at våre samarbeidspartnere føler eierskap til prosjektene de støtter og at det er med på å skape engasjement internt. Kontakt gjerne Trude på mail trude@drapenihavet.no for å avtale en hyggelig prat om samarbeid!

Noen av de som har støttet vårt arbeid

 • United Works
 • Habberstad
 • Epinova
 • Gosh Pgp
 • Lilleberg Eiendom
 • Choose Love
 • University of Pennsylvania
 • PAF Foundation
 • Dag Strand Nielsen stiftelse
 • Ringerike Folkehøyskole
to unge kvinner som hekler

«For Habberstad er samarbeidet med Dråpen i Havet et viktig engasjement som en del av vårt fokus på å ta samfunnsansvar. Vi er meget imponert over innsatsen som legges ned av alle ansatte og frivillige hos Dråpen i Havet, deres viktige arbeid ved å gi mennesker på flukt mulighet til å se håp, utvikle seg og realisere sine drømmer. Det har vært et berikende arbeid for alle i Habberstad å tilrettelegge for riktige systemer, bistå som sparringspartner og strategiske valg slik at Dråpen i Havet kan ha fokus på sin kjernevirksomhet.»

Noen måter å støtte vårt arbeid på

Bedriftsgaver

For oss betyr gaver fra bedrifter, institusjoner eller stiftelses mye! Støtt gjerne arbeidet vårt gjennom forutsigbare faste bidrag eller til øremerket prosjektstøtte. Flere bedrifter har støttet oss med innsamlingsaksjoner eller med pengestøtte som julegave til ansatte.

Symbolske gaver

Din bedrift kan støtte vårt arbeid for mennesker på flukt gjennom å kjøpe symbolske gaver til ansatte og kontakter, for eksempel som innledergaver eller til jubileumsgaver. Da får dere et bevis på støtten i form av et kort dere kan gi gavemottakeren. Symbolske gaver kjøper dere her.

Pro-bono støtte

Dråpen i Havet har fått mye på plass takket være pro-bono støtte fra bedrifter. Hjelp til å bygge nettside, søkemotoroptimalisering, HR-støtte, Sikkerhetsanalyser, IT-support er eksempler på slik hjelp. I tillegg har vi i perioder fått gratis kontorlokaler og lokaler for aktiviteter. Vi samarbeider gjerne med flere og på flere områder.

Skoleinnsamlinger

Mange skoler arrangerer humanitære dager eller perioder, og samler samtidig inn midler for å støtte ulike prosjekter. Vi mener et humanitært fokus bør på plass blant barn og unge fra en ung alder, og kommer gjerne på besøk for å fortelle barna om situasjonen for mennesker på flukt og arbeidet vi gjør. Vi har flere ganger tatt i mot skolebesøk på våre lokasjoner i Hellas.