Bli fastgiver

Dråpen i Havet jobber med program, aktiviteter og distribusjon direkte inn i flyktningleirene i Hellas. Vi avdekker humanitære behov, og bistår med å finne bærekraftige og verdige løsninger som forbedrer hverdagen for mennesker på flukt.

Som fastgiver for kun 200,- i måneden er du med på å bidra til håp, læring og utvikling av ferdigheter, verdighet, bedre hygiene, sosiale møteplasser og meningsfulle aktiviteter for mennesker på flukt, i en hverdag som er preget av ventetid og uforutsigbarhet. Samtidig er du med på å gi oss forutsigbarhet og mulighet til å planlegge arbeidet fremover.

Sammen gjør vi en forskjell!

Bli Fastgiver via Bank

Du kan kontakte banken din for å bli Fastgiver her

     Klikk her

Bli Fastgiver via SMS for 200,-

Hvis du heller ønsker å bli fastgiver med 100 kr. pr mnd via mobilen, kan du sende sms til 2474 med kodeord: Dråpen100

Hva støtter du?

Som fastgiver støtter du ikke bare ett spesifikt prosjekt, men bidrar til å støtte flere prosjekter, blant annet distribusjoner i flyktningleirene der vi arbeider. Vi bruker en stor del av inntektene til å dekke innkjøp av klær, vann, mat og utstyr til flyktningene lokalt. Dessuten gjør vi utbedringer i leirene slik at leveforholdene blir bedre. Alle våre feltarbeidere jobber frivillig og ulønnet, men for å kunne ha kontinuitet i arbeidet og sikre opplæring av de frivillige dekker vi også kostnader for et visst antall koordinatorer på destinasjonene.

Utdanning i ventetiden gir barn fremtidshåp

Foto: Giulia Biosa

Språkopplæring er en av aktivitetene det er størst etterspørsel etter i leirene. Å kunne forstå og å gjøre seg forstått, gjør hverdagen i Hellas veldig mye lettere. Samtidig er det med på å bidra til å skape mening i ventetiden for barn og voksne, og bidrar til å styrke deres fysiske så vel som psykososiale helse gjennom læring og utvikling.

Vi har ikke har tillatelse til å drive med formell utdanning i Hellas, men vi kan likevel drive uformell opplæring. For å sikre langsiktighet i læringen har vi utviklet egne Drop Curriculum, i engelsk og gresk for voksne og i matematikk og engelsk for barn.  Dette gir studentene en kontinuitet i opplæringen. Ved å tilby flere trinn som følger hverandre kan nye lærere fortsette der den forrige læreren slapp, uten at skiftet skal ha store negative virkninger for studentene.

Vi har hatt over 18.000 registrerte innom våre klasser i 2018. I Skaramagas har vi tilbudt 7 engelsk-klasser hver dag, og i Moria følger en barneklasse undervisningen daglig.

”For barna er dette dagens høydepunkt, og de stråler av forventning når de hentes for å dra til skolen. “Hurry the class starts, jalla jalla” høres det idet dørene åpner og barn, kvinner og menn haster seg gjennom de smale dørene til bakeriet. Når undervisningsdagen er over er det alltid en viss tristhet forbundet med at de skal tilbake til leiren.” – Glenn Andrè Richard, tidligere Head of Operations

Som fastgiver bidrar du til at vi kan fortsette dette viktige arbeidet med språkopplæring i ventetiden, men også andre viktige prosjekter som for eksempel verdig distribusjon via vår Drop Shop som Dråpen i Havet organiserer i flyktningleirene der vi arbeider. Vil du være med å gjøre en forskjell?

Hvorfor støtte vårt arbeid?

Dråpen i Havet er en organisasjon der formålet er å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres mødre. Til tross for at organisasjonen i all hovedsak drives av frivillige, er Dråpen i Havet aktive bidragsytere inn i flere flyktningleire på de greske øyer og på fastlandet.

Vi mottar ikke statsstøtte og er derfor helt avhengige av privat støtte og donasjoner for å kunne hjelpe flest mulig.

Som fastgiver er du med på å støtte vårt arbeid for mange av de 120 000 flyktningene som befinner seg i Hellas. Det koster kun 200 kr pr måned å være fastgiver, men du kan selv velge et høyere månedlig beløp om du ønsker det. Støtten fra våre fastgivere gir oss forutsigbarhet og mulighet til å planlegge arbeidet fremover. Som fastgiver vil du motta invitasjoner til ulike arrangementer og kurs. Etter tre måneder som fastgiver har du stemmerett på årsmøtet som holdes på våren.

Som fastgiver får du et velkomsbrev med informasjon om Dråpen i Havet sitt arbeid. Hver vår når regnskapstallene er klare, får du årsrapporten tilsendt på e-post. Ellers kan du melde deg opp som nyhetsbrevsmottaker her, og få jevnlige nyhetsbrev på e-post med oppdateringer fra vårt arbeid for mennesker på flukt i Hellas. Som fastgiver vil du samtidig motta invitasjoner til ulike arrangementer og kurs. Etter tre måneder som fastgiver har du stemmerett på årsmøtet som holdes på våren.

Vi bruker en stor del av inntektene til å dekke innkjøp av klær, vann, mat og utstyr til flyktningene lokalt. Dessuten gjør vi utbedringer i leirene slik at leveforholdene blir bedre.  For å kunne ha kontinuitet i arbeidet og sikre opplæring av de frivillige dekker vi også kostnader for et visst antall koordinatorer på destinasjonene.

Dråpen i Havet er godkjent av Innsamlingskontrollen.