Hvem kan bli feltarbeider?

Våre feltarbeidere jobber frivillig, og brenner for å støtte sine medmennesker. For å bidra som feltarbeider må du ha fylt 23 år, i tillegg til å oppfylle kravene som står listet under. I perioder etterspør vi spesifikk yrkeskompetanse.

to personer med munnbind og regnponcho

Flere enn 8000 frivillige feltarbeidere fra 70 land har bidratt siden 2015. Både internasjonale feltarbeidere og beboere i flyktningleirene, det vi kaller community volunteers, bidrar til vårt arbeid.  

Hverdagen i felt 

Hverdagen i felt er variert og givende, selv om arbeidet kan være krevende og dagene lange. Aktivitetene vi bistår i strekker seg bredt – i både formål, innhold og deltakende målgruppe – og så langt det lar seg gjøre får feltarbeiderne mulighet til å delta i alle de ulike oppgavene. Du blir inkludert i en timeplan, som gir god oversikt over aktivitetene du skal delta i gjennom oppholdet.

Vi setter profesjonalitet, samarbeidsvilje og respekt høyt, og krever at alle feltarbeidere følger våre retningslinjer.

I flyktningleirene samarbeider vi blant annet med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) og Dansk Flyktninghjelp (DRC).

For å bli feltarbeider må du:

 • Ha fylt 23 år
 • Kunne jobbe i felt i minst 4 eller 6 uker avhengig av lokasjon
 • Fremvise politiattest
 • Sende dokumentasjon på gyldig forsikring
 • Sende inn kopi av pass
 • Sende inn CV og to referanser 
 • Fullføre vårt nettbaserte kurs
 • Godkjenne våre retningslinjer  – og følge disse
 • Være forberedt på lange dager og uforutsigbarhet i arbeidet

Viktig informasjon

 • Det er svært viktig for oss at du får et godt og givende opphold, og at forventningene du har samsvarer med dette. Potensielle feltarbeidere må derfor gjennomføre et intervju med en av våre koordinatorer internasjonalt arbeid, før de eventuelt godkjennes – etter at to oppgitte referanser også er gjennomgått. På denne måten sikrer vi meningsfylte opphold for alle parter.
 • Vi ønsker å bruke midlene våre der behovet for direkte og umiddelbar støtte er størst, og må derfor be feltarbeiderne om å dekke kostnadene i forbindelse med oppholdet sitt selv. Vi har likevel en stipendordning for feltarbeidere, med mulighet for å søke om et stipend på inntil 250 EUR/mnd. Et eventuelt stipend skal brukes til kostnader knyttet til feltarbeid, som for eksempel bosted og leiebil. Vi har satt en grense på fem kvitteringer til refusjon per måned. Dette gjelder kun hvis man er i felt i minst fire uker.

Her jobber vi

Vil du bli feltarbeider? 

Brenner du etter å bidra og stille opp for mennesker på flukt? Fyll ut søknadsskjemaet og vær med å gjør en forskjell som feltarbeider med Dråpen i Havet. Vi mottar mange søknader, og oppfordrer deg til å skrive så utfyllende som mulig om din bakgrunn, erfaring og motivasjon.

Finn mer informasjon

Registrer deg her