Hvem kan bli koordinator?

Å være koordinator for Dråpen i Havet passer for deg som ønsker mer administrasjon- og ledelsesansvar i felt. Koordinatorens hovedansvar er å sørge for den daglige driften av alt vi gjør på de ulike lokasjonene. Du kan søke om å bli koordinator dersom du har fylt 25 år og oppfyller kravene som står listet under.

en kvinne i gul vest som bærer en kasse med spill

Å være koordinator med Dråpen i Havet er spennende, utfordrende og vil gi deg mange ulike oppgaver å bryne deg på. 

Som koordinator vil du lede et team av frivillige feltarbeidere for å oppnå bærekraftige resultater innenfor ditt ansvarsområde. Hver koordinatorrolle har ulike ansvarsområder som varierer fra administrasjon av frivilliginnsats, til mat- og klesdistribusjon, samt planlegging av og rapportering fra ulike prosjekter. 

– Den overordnede stemningen i Dråpen er at alle har en stemme. Fra generalsekretæren til koordinatorer og teamledere. Vi har alltid en mulighet til å fortelle hva vi synes, dele våre tanker og komme med forslag. 

Giulia, tidligere områdekoordinator Skaramagas og prosjektkoordinator Hellas.
Foto: Dråpen i Havet

Våre ulike koordinatorroller

Områdekoordinator

Vår områdekoordinator er ansvarlig for økonomi og administrasjon , og fungerer som Dråpen i Havet sin offisielle representant på lokasjonen. Vedkommende er også nærmeste leder og ansvarlig for oppfølging av de andre koordinatorene.  

Logistikkoordinator 

Vår logistikkoordinator er ansvarlig for Dråpen i Havet sin forsyningskjede (supply chain), som blant annet innebærer distribusjon av mat og klær samt drift og vedlikehold av lager og gratisbutikken Drop Shop. Vedkommende håndterer også forespørsler og mottakelse av donasjoner til lokasjonene. 

Frivilligkoordinator

Vår frivilligkoordinator er ansvarlig for administrasjon og ledelse av de frivillige feltarbeiderne i og utenfor flyktningleierene vi arbeider i. Dette inkluderer introduksjon, opplæring og oppfølging av frivillige.  

Prosjektkoordinator

Vår prosjektkoordinator er ansvarlig for drift og rapportering av våre prosjekter og aktiviteter på lokasjonen.  

Alle våre koordinatorer representerer Dråpen i Havet på de ulike lokasjonene, og samarbeider med andre ikke-statlige organisasjoner, FN-organ og  lokale myndigheter.  

For å bli koordinator må du:  

  • Ha fylt 25 år  
  • Bidra i minimum fire måneder (med unntak av områdekoordinator som må bidra i minst seks måneder) 
  • Ha svært sterke engelskkunnskaper (muntlig og skriftlig) 
  • Reise på eget ansvar 
  • Sende dokumentasjon på gyldig reise- og helseforsikring 
  • Fremvise politiattest og ha internasjonalt førerkort som er gyldig i Hellas 
  • Vise til minst to referanser fra tidligere arbeid 
  • Vise forståelse for og forpliktelse til DiH sine mål, verdier og visjoner 

Vil du bli koordinator?

Se ledige utlysninger her