Ledige oppdrag

Vi har stadig behov for flere langtidsfrivillige til å dekke ulike roller til vårt arbeid i Hellas. Nedenfor kan du lese mer om hvilke roller vi har behov for akkurat nå i Norge og i Hellas.

 

Vi har behov for flere koordinatorer på Samos, Lesvos og Nea Kavala 

Å bidra som koordinator byr på allsidige, innholdsrike og meningsfulle oppgaver. Hovedansvaret er å lede og koordinere aktivitetene og arbeidet blant Dråpen i Havets mange frivillige på ulike destinasjoner i Hellas. Gresk er en fordel.

Koordinatorene ved de forskjellige lokasjonene har noe ulikt ansvar og oppgaver, som f.eks

 • Prosjekt Koordinator med ansvar for alle prosjekter
 • Frivillig Koordinator med ansvar for opplæring og oppfølging av frivillige
 • Logistikk Koordinator med ansvar for vårt lager, drift av market og mottak av donasjoner
 • Site Koordinator som blant annet er administrativt ansvarlig og nærmeste leder til de øvrige koordinatorene.

Blant øvrige oppgaver til koordinatorene, er å koordinere og planlegge innsatsen til de frivillige som består i blant annet distribusjon av mat, klær og nødvendig utstyr, lagerarbeid, aktiviteter for barn, språkundervisning og drift av market (Drop Shop).

Koordinatorene er Dråpen i Havet sine representanter på de ulike destinasjonene, og samarbeider tett med andre humanitære organisasjoner, UNHCR, lokale myndigheter mv.

Bakgrunn fra humanitært hjelpearbeid, primært fra kriserammede områder er en stor fordel i rollen som koordinator. Solid erfaring fra prosjektarbeid og ledelse er en forutsetning for å bli vurdert til en koordinator rolle. Krevende og hektiske arbeidsdager betyr at det er viktig å ha god helse, svært gode kommunikasjonsevner, serviceinnstilling og allsidige datakunnskaper. Det er en forutsetning at koordinatorene behersker engelsk flytende. Alle koordinatorer må ha gyldig internasjonalt førerkort.

Koordinatorer for Dråpen i Havet reiser på eget ansvar, og vi ønsker en minimums oppdragslengde på 3 måneder. Kandidater som har mulighet til å bidra mer enn fire måneder vil bli foretrukket. For Site Koordinator, er det en forutsetning at man har mulighet til å bidra i minst 6 måneder sammenhengende. Dråpen i Havet dekker reisekostnader, bosted og leiebil på destinasjonen. Koordinatorer kan få økonomisk støtte til å dekke sine personlige utgifter under oppholdet. For de første fire månedene er beløpet på €300. Fra den femte måneden, vil beløpet være €400

Som for øvrige frivillige, gjelder at man er over 25 år for å bli vurdert til en rolle som koordinator.
Om du ønsker å melde din interesse for et frivillig koordinatoroppdrag, send din CV sammen med en søknad til hanneb@drapenihavet.no og fortell i hvilken periode du har mulighet til å bidra, og om du har en foretrukken rolle og lokasjon.

 

Volunteer Coordinator Mentor

The Coordinator Mentor is responsible for biweekly 1:1 follow up on Coordinators in Greece through Skype. We have at all times approximately 15 Coordinators based in Greece that receive this kind of support from the organisation.

Among the focus areas when being mentor will be Coordinators´ mental and physical health, their well-being, self-care and challenges as field workers. Furthermore time management, prioritization and personal challenges and development are important areas for the follow-up conversations. Background as a psychologist or other healthcare/mentoring roles can be relevant for this volunteer role.

For being considered to this volunteer role, one has to have the following qualifications:

 • Experienced / certified coach
 • Good interpersonal skills and an excellent listener
 • Service minded
 • Experience with problem solving and advising in challenging situations
 • Fluent in English
 • Having been field worker with A Drop in the Ocean is an advantage.

Forward your CV and describe your experiences as Coach/Mentor to birgit@drapenihavet.noas soon as possible.

 

Site Coordinator, Lesvos

We are currently seeking Site Coordinator to our operation on Lesvos where we run various projects in and close to Moria refugee camp.

Responsibilities

Our Site Coordinator is responsible for A Drop in the Ocean´s overall activities at the location. This include managing volunteer staff, logistics, finances, overseeing projects and activities inside and outside of Moria refugee camp as well as the Drop Centre in Moria village.

Tasks

 • Training, mentoring and 1:1 supervision of present Coordinators
 • Recruiting of volunteer team leaders
 • Weekly team meetings with Coordinators
 • Exit conversation with leaving Coordinators and volunteers
 • Reporting to Head Quarter in Norway and to donors
 • Keeping the financial situation at location in line with budget
 • On behalf of the organisation, take part in meetings under the direction of UNHCR/military/camp management/donors/other NGOs etc
 • Maintain an overview of available equipment and donations belonging to the organisation
 • Through activities on social media, contribute to knowledge regarding the organisation´s work at the location
 • In charge of preparedness, safety of staff and HSE at the location

Qualifications

 • University education
 • Good leadership skills and experience from working with multicultural teams
 • Experienced and good references from running and being in charge of operations within the humanitarian sector working with refugees inside and near refugee camps
 • Service minded, good communication skills and experienced with problem solving
 • Fluent in English, good knowledge of Greek, preferable knowledge of Arabic
 • Experienced within Project management
 • Criminal record check is required

All Site Coordinators with A Drop in the Ocean contribute on volunteer basis, and are travelling on their own responsibility, and must be able to contribute for 6 months. A Drop in the Ocean covers travel expenses, telephone, rental car and housing. A valid international driver’s license is necessary to be considered as a Site Coordinator. The organisation covers personal expenses up to € 300 on a monthly basis.

If you have the right qualifications, are interested in being considered as our next Site Coordinator to Lesvos, you must be able to start the assignment no later than 1 December. We would like to receive your letter of motivation including your CV as soon as possible marked “Site Coordinator Lesvos” to hanneb@drapenihavet.no. Kindly also state for how long you are available to volunteer. For further information: www.drapenihavet.no

 

Vil du bidra i våre lokallag?

Er du engasjert i situasjonen for mennesker på flukt i Hellas, og ønsker å bidra til å rekruttere feltarbeidere eller ta initiativ til å opprette innsamlingsaksjoner i ditt lokalområde?

Vi søker nå flere frivillige bidragsytere og lokallagskoordinatorer til ulike lokallag i Norge.

Lokallagskoordinatoren er et bindeledd mellom lokallaget som etableres av frivillige og organisasjonens administrasjon. Lokallagskoordinatoren utgjør en del av det frivillige arbeidet som utføres i regi av Dråpen i Havet. Både lokallagskoordinator og frivillige i lokallagene bistår med å:

 • Gjennomføre informasjonsmøter for fremtidige frivillige feltarbeidere fire ganger pr år, eller ved behov
 • Bidra og ta initiativ til å opprette innsamlingsaktiviteter og eventer lokalt med støtte fra administrasjonen
 • Stille opp på forespørsler og eventer som arrangeres lokalt.
 • Bidrar med vervekampanjer lokalt med støtte fra administrasjonen/ Giveransvarlig

Lokallagskoordinatoren er også Administrator for lokallagenes Facebook-gruppe. Det innebærer:

 • Ansvar for å dele innlegg fra hovedgruppen og andre relevante nyhetssaker om situasjonen for mennesker på flukt i Hellas
 • Godkjenne medlemmer
 • Etablere arrangementer
 • Publisere egne innlegg for distriktet og sosiale aktiviteter for frivillige lokalt.

Vi søker deg som har gode mellommenneskelige egenskaper, utpreget serviceinnstilling, erfaring fra problemløsning og gjerne har vært tidligere frivillig feltarbeid for Dråpen i Havet. For lokallagskoordinatorer kreves i tillegg at du har god kjennskap til bruk av ulike dataverktøy og sosiale Medier.

Dersom du er interessert send oss noen linjer om deg selv på e-post til cicilie@drapenihavet.no

 

Frivillig Regnskapsassistent, Oslo

Vi ønsker å komme i kontakt med en person som kan tenke seg å bidra frivillig som regnskapsassistent 5-10 timer pr uke. Om du bor i Oslo er det en fordel da oppgavene hovedsakelig skal utføres her.

Blant oppgavene er:

 • Lokasjonsregnskapmed kontroll av regnskap (ført i Excel) fra våre lokasjoner
 • Kontroll av refusjonskrav fra feltarbeidere
 • Avstemminger
 • Etablere årshjul for økonomifunksjonen
 • Budsjett/prognose arbeid
 • Analysearbeid
 • Generell økonomistyring

Følgende bakgrunn og kompetanse er ønskelig:

 • Utdannelse innen regnskap
 • God regnskapsforståelse
 • Erfaring fra regnskapsarbeid, gjerne i frivillige organisasjoner
 • God kjennskap til bruk av ulike dataverktøy og regnskapsprogrammer (vi bruker Tripletex)
 • Utpreget serviceinnstilling
 • Erfaring fra problemløsning
 • Flytende i norsk og engelsk skriftlig, kjennskap til gresk er en fordel
 • Kjennskap til norske lover som legger føringer for regnskap

Dersom du er interessert i å bidra frivillig for oss og har relevant bakgrunn, send oss din CV sammen med en søknad til birgit@drapenihavet.no så snart som mulig.

 

Terapeuter

Vi ønsker å komme i kontakt med terapeuter som har anledning til å bistå som frivillig ved behov for debrief-samtaler med våre feltarbeidere, enten ved akutt behov, eller etter at de har kommet hjem fra feltarbeid. Samtalene foregår på Skype og det er en forutsetning at man behersker engelsk muntlig flytende. Vi mener følgende bakgrunn er relevant for slike oppdrag: politi/brannvesen/paramedic eller psykolog/psykiater/terapeut. Det er en fordel med erfaring fra debriefing, krisehåndtering og møte med mennesker som er traumatiserte, utbrent eller har opplevet en svært krevende situasjon.

Send informasjon om deg selv, din bakgrunn og motivasjon for et slikt oppdrag til birgit@drapenihavet.no, merk henvendelsen «Terapeut».

 

English teachers, Skaramagas Athen and Drop Centre Lesvos

To our locations in Athen and Lesvos we are looking for a english teacher or people that are interesting in teaching english. You have to be able to volunteer for minimum 4 weeks. For more information send an e-mail to: frivillig@drapenihavet.no