Ledige oppdrag

Vi har stadig behov for flere langtidsfrivillige til å dekke ulike lederroller til vårt arbeid i Hellas. Nedenfor kan du lese mer om hvilke roller vi har behov for akkurat nå i Norge og i Hellas.

Frivilligkoordinator Norge

Til vår administrasjon i Oslo ønsker vi å knytte til oss en person som kan tenke seg en spennende frivillig rolle som Frivilligkoordinator Norge.

Frivilligkoordinatoren er ansvarlig for utstrakt kontakt og kommunikasjon med frivillige til alle våre lokasjoner i Hellas.

Oppgavene er varierte:

 • Rekruttering av frivillige fra hele verden
 • Besvare henvendelser fra potensielle frivillige
 • Holde informasjonsmøter for fremtidige frivillige i Oslo/Akershus
 • Aksept og registrering av frivillige feltarbeidere
 • Informasjon til frivillige før avreise til Hellas
 • Tett samarbeid med koordinatorene ved alle våre lokasjoner i Hellas
 • Oppdatering av informasjonspakker til alle nye frivillige

Vi ser for oss en person som:

 • Kan bidra frivillig frem til sommeren i 80% rolle på dagtid i Oslo
 • Har erfaring fra kundeservice senter eller call center
 • Behersker engelsk skriftlig og muntlig flytende og har god formuleringsevne
 • Er svært serviceinnstilt og fleksibel
 • Har meget god erfaring og kompetanse innen Sosiale Medier, dataregistrering og MS Office

Om du trenger arbeidserfaring etter studier innen for eksempel menneskerettigheter, sosialantropologi, internasjonal humanitær rett, utviklingsstudier eller internasjonale studier, kan dette være en spennende rolle.

Vi er en liten administrativ stab som holder til i fleksible lokaler på Sentralen i Oslo Sentrum. Arbeidstid er fra 8-16. Oppdraget skal besettes så snart som mulig.

Dersom dette virker spennende, og du mener du er rett person for oss, send din CV og søknad snarest, og senest innen 15.1.2019 til birgit@drapenihavet.no. Fortell oss også hvilke dager du er tilgjengelig og hvor lenge du har anledning til å bidra som frivillig.

Logistics Coordinators

We are seeking volunteer Logistics Coordinators to our operations in Athens and Northern Greece able to start during the beginning of 2019. The Logistics Coordinators have to be able to commit for at least 3 months.

The Logistics Coordinators are responsible for A Drop in the Ocean´s overall logistics, including operating of warehouse, sourcing and distribution through our DropShops. 

Responsibilities

 • Management of A Drop in the Ocean´s warehouse, distribution and logistics at the location
 • Management of our  DropShop / Market at the location

Tasks

 • Keeping an overview of needs for supply, and make sure we at all times have what is needed at the location
 • Call for necessary donations (i.e. clothes, shoes, fabric, blankets)
 • Receive donations to the warehouse (unpacking, sorting, labeling, packing)
 • Meeting and training of volunteers in warehouse
 • Maintenance of warehouse security and cleanliness
 • Operation of DropShop/Market inside camp.

Qualifications

 • Experience within logistics such as supply chain management as well as warehouse management
 • Experience in or knowledge of donation procurement
 • Good knowledge of database/spreadsheet management and maintenance
 • Service minded, good communication skills and experience with problem solving
 • Fluent in English, preferable with knowledge of Greek
 • Project management and team leading skills
 • Experience from humanitarian work, primarily from areas in crisis is valuable.
 • Valid international driver’s license

For information regarding benefits for Coordinators, take a look further down on this page. 

If you have the preferred background, and are interested and available to volunteer from the beginning of 2019, we would like to receive your letter of motivation and your CV as soon as possible marked “Logistics Coordinator” to birgit@drapenihavet.no. Please state in the application what period you are available. 

The Logistics Coordinator of Northern Greece has some additional responsibilities, such as ensuring that sufficient food for the residents is purchased, whilst remaining within the budget. The Logistics Coordinator is also responsible for the weekly distributions of vegetables and fruits as well as dry food.

Site Coordinators

We are currently seeking potential Site Coordinators to our operations where we run various projects in and close to refugee camps, warehouses and distribution.

Responsibilities

Our Site Coordinators are responsible for A Drop in the Ocean´s overall activities at the locations. This include volunteer staff, logistics and warehouse management, finances and reports, projects and activities, running of DropShops and distribution.

Tasks

 • Training, mentoring and supervision of all Coordinators at the location in question
 • Recruiting of volunteer team leaders
 • Weekly team meetings with Coordinators on site
 • Exit conversation with leaving Coordinators and volunteers
 • Reporting:
  • Weekly meetings with Head of Operations
  • Weekly written report to Head Quarter in Norway
  • When required; reports to donors
 • Keeping the financial situation at location in line with budget
 • On behalf of the organisation, take part in meetings under the direction of UNHCR/military/camp management/donors/other NGOs etc
 • Maintain an overview of available equipment and donations belonging to the organisation
 • Through activities on social media, contribute to knowledge regarding the organisation´s work at the location
 • In charge of preparedness, safety of staff and HSE at the location

Qualifications

 • Higher education
 • Good leadership skills and experience from working with multicultural teams
 • Experienced with, and good references from running and being in charge of operations within the humanitarian sector
 • Service minded, good communication skills and experienced with problem solving
 • Fluent in English, preferable knowledge of Greek or Arabic
 • Project management

All Site Coordinators with A Drop in the Ocean contribute on volunteer basis, and are travelling on their own responsibility, and must be able to contribute for at least 5 months.  A Drop in the Ocean cover travel expenses, telephone, rental car and housing. A valid driver’s license is necessary to be considered as a Site Coordinator. The organisation covers personal expenses up to a certain amount on a monthly basis.

If you have the right qualifications and are interested in being considered as one of our next Site Coordinators, we would like to receive your letter of motivation including your CV as soon as possible marked “Site Coordinator ” to birgit@drapenihavet.no. Kindly also state what period you would be available for volunteering.

Market Manager, A Drop in the Ocean, Northern Greece

We are looking for a long-term volunteer interested in volunteering as Market Manager for our DropShop in Nea Kavala camp in Northern Greece with durability for at least 4 weeks.

The Market Manager is responsible for the operation and the daily running of our DropShop, which provides a shop environment for distribution of clothing and hygiene items to over 700 residents.

Among the tasks are:

 • Develop and maintain routines to ensure that the DropShop runs efficiently.
 • Manage a team of international and resident volunteers during opening hours
 • Train volunteer staff in DropShop processes and systems
 • Create a safe environment within the DropShop, in collaboration with the onsite coordinators
 • Report weekly to the onsite coordinators
 • In cooperation with Logistics Coordinator, ensure that the DropShop always has sufficient items for “sale” and distribution to residents
 • Use the Drop App to ‘sell’ items to residents
 • Work with the onsite Volunteer Coordinator to produce a volunteer rota
 • Field queries and complaints from residents.

We are looking for a volunteer with the following background

 • Experience in retail and supply chain
 • Good leadership skills
 • Service minded and experienced with problem solving
 • Experience with humanitarian work
 • Fluency in English. Arabic, Kurmanji, French or Farsi skills advantageous.

To be considered for the volunteer Market Manager role, please send your CV and letter of motivation to north@drapenihavet.no marked “Market Manager”. Please also tell us for how long you are able to volunteer. All long-term volunteers staying for more than 6 weeks, are able to apply for coverage of personal expenses.

If you are interested in volunteering with us in Northern Greece, please read more about our operation and register on our website www.drapenihavet.no.

Team Leader, Elefsina refugee camp

To our services in the refugee camp Elefsina close to Athens, we are looking for a long-term volunteer interesting in contributing as Team Leader for at least 4 weeks.

The Team Leader will be responsible for the operation and the daily running of our learning activities in the camp. Among the tasks are:

 • Maintain and development of routines for our learning activities
 • Training of volunteer staff to relevant activities
 • Maintain daily and weekly schedule for all learning activities
We are looking for a volunteer with the following background
 • Good leadership skills
 • Structured and organised
 • Service minded and experienced with problem solving
 • Experienced within the humanitarian sector
 • Experience from administrative work
 • Good English skills. Arabic skills advantageous

For being considered as a volunteer Team Leader, we kindly ask you to as soon as possible send your CV and letter of motivation to elefsina@drapenihavet.no marked “Team Leader”. Please also tell us when you are able to start, and for how long you are able to volunteer. All long-term volunteers have the opportunity of applying for coverage of personal expenses.

If you are interested in volunteering with us in Elefsina, please read more about our operation and register on our website www.drapenihavet.no.

Vi har behov for flere koordinatorer

Å bidra som koordinator byr på allsidige, innholdsrike og meningsfulle oppgaver.
Hovedansvaret er å lede og koordinere aktivitetene og arbeidet blant Dråpen i Havets mange frivillige på ulike destinasjoner i Hellas.

Koordinatorene ved de forskjellige lokasjonene har noe ulikt ansvar og oppgaver, som f.eks

 • Prosjekt Koordinator med ansvar for alle prosjekter
 • Frivillig Koordinator med ansvar for opplæring og oppfølging av frivillige
 • Logistikk Koordinator med ansvar for vårt lager, drift av market og mottak av donasjoner
 • Site Koordinator som blant annet er administrativt ansvarlig og nærmeste leder til de øvrige koordinatorene.

Blant øvrige oppgaver til koordinatorene, er å koordinere og planlegge innsatsen til de frivillige som består i blant annet distribusjon av mat, klær og nødvendig utstyr, lagerarbeid, aktiviteter for barn, språkundervisning og drift av market (Drop Shop).

Koordinatorene er Dråpen i Havet sine representanter på de ulike destinasjonene, og samarbeider tett med andre humanitære organisasjoner, UNHCR, lokale myndigheter mv.

Bakgrunn fra humanitært hjelpearbeid, primært fra kriserammede områder er en stor fordel i rollen som koordinator. Solid erfaring fra prosjektarbeid og ledelse er en forutsetning for å bli vurdert til en koordinator rolle. Krevende og hektiske arbeidsdager betyr at det er viktig å ha god helse, svært gode kommunikasjonsevner, serviceinnstilling og allsidige datakunnskaper. Det er en forutsetning at koordinatorene behersker engelsk flytende.

Koordinatorer for Dråpen i Havet reiser på eget ansvar, og vi ønsker en minimums oppdragslengde på 3 måneder. For Site Koordinator, er det en forutsetning at man har mulighet til å bidra i minst 5 måneder sammenhengende. Dråpen i Havet dekker reisekostnader, bosted og leiebil på destinasjonen. I tillegg har koordinatorer mulighet til å søke om økonomisk støtte til å dekke sine personlige utgifter under oppholdet.

Som for øvrige frivillige, gjelder at man er over 25 år for å bli vurdert til en rolle som koordinator.
Om du ønsker å melde din interesse for et frivillig koordinatoroppdrag, send din CV sammen med en søknad til birgit@drapenihavet.no og fortell når du har mulighet til å bidra, og hvor lenge du kan være i Hellas.