Ledige feltoppdrag

Vi har stadig behov for flere langtidsfrivillige til å dekke ulike roller til vårt arbeid i Hellas. Nedenfor kan du lese mer om hvilke frivillige roller vi har behov for akkurat nå i Norge og i Hellas.

 

Koordinatorer

 

«Å være koordinator, for meg, er å inspirere andre til å gjøre gode handlinger og samtidig ha en god opplevelse. Det handler om å spre budskapet om at det viktigste oppdraget vi har er å gi kjærlighet og håp til de som trenger det mest.» – Cláudia Sabença, tidligere prosjekt- og logistikk koordinator for Dråpen i Havet. Les hele intervjuet her

Å bidra som koordinator på frivillig basis byr på allsidige, innholdsrike og meningsfulle oppgaver. Hovedansvaret er å lede og koordinere aktivitetene og arbeidet blant Dråpen i Havets mange frivillige på ulike destinasjoner i Hellas.

 

 

Koordinatorene kan ha ulikt ansvar og oppgaver:

 • Prosjekt Koordinator er ansvarlig for etablering, implementering og daglig oppfølging av alle prosjekter og aktiviteter
 • Frivillig Koordinator er ansvarlig for opplæring, bemanningsplanlegging og oppfølging av frivillige
 • Logistikk Koordinator er ansvarlig for mottak av donasjoner, distribusjon, drift av lager og kartlegging av behov for klær, tepper, tørr-varer mv.
 • Site Koordinator er administrativt ansvarlig, beredskapsansvarlig og nærmeste leder til de øvrige koordinatorene.

Koordinatorene er Dråpen i Havet sine representanter på de ulike destinasjonene, og samarbeider tett med andre humanitære organisasjoner, UNHCR, lokale myndigheter mv.

 

Erfaring og kompetanse

Bakgrunn fra humanitært arbeid i felt, og solid erfaring fra prosjektarbeid og ledelse er en forutsetning for å bli vurdert til en frivillig koordinator rolle. Krevende og hektiske arbeidsdager betyr at det er viktig å ha god helse, svært gode kommunikasjonsevner, serviceinnstilling og allsidige datakunnskaper. Det er en forutsetning at koordinatorene behersker engelsk flytende. Gresk kunnskaper er en fordel. Alle koordinatorer må ha gyldig internasjonalt førerkort. Som for øvrige frivillige, gjelder at man er over 25 år for å bli vurdert til en rolle som koordinator.

Koordinatorer for Dråpen i Havet reiser på eget ansvar, og vi ønsker en minimums oppdragslengde på 3 måneder der opplæring og handover kommer i tillegg. Kandidater som har mulighet til å bidra mer enn fire måneder vil bli foretrukket. For Site Koordinator, er det en forutsetning at man har mulighet til å bidra i minst 6 måneder sammenhengende.

Dråpen i Havet refunderer reisekostnader og kostnader leiebil. Som koordinator bor man i felles bosted i våre koordinator-leiligheter. Koordinatorer kan få økonomisk støtte til å dekke personlige utgifter under oppholdet. For de første fire månedene er beløpet på €300. Fra den femte måneden, vil beløpet være €400

Om du ønsker å melde din interesse for et frivillig koordinatoroppdrag, send din CV sammen med en søknad til hanneb@drapenihavet.no snarest, og fortell i hvilken periode du har mulighet til å bidra, og om du har en foretrukken rolle og lokasjon.

 

Behov for helsepersonell til Kitrinos klinikken i Moria

Vi har behov for flere leger, sykepleiere og farmasøyter som kan bidra i Kitrinos klinikken i Moria leir på Lesvos. Klinikken drives av Kitrinos Healtcare og tilbyr ulike helsetjenester som førstehjelp, oppfølging, behandling av sårskader, med mer.

 • Vi har behov for flere personer med medisinsk bakgrunn fra 30. oktober som har mulighet til å bidra i to uker eller mer.
 • Du må kunne fremlegge politiattest, samt autorisasjon/lisens.
 • Du må være over 25 år og ha noen års arbeidserfaring innenfor yrket.

Klinikken ligger i Moria og du vil jobbe sammen med et team bestående av en koordinator, andre helsepersonell, sekretærer og tolker. Klinikken er åpen hver dag mellom 0900 – 1700 og du må kunne bidra i 6-7 dager i uken (langtidsfrivillige har vanligvis fri to dager i uken).

Dersom du ønsker mer informasjon kan du sende en e-post til volunteer@drapenihavet.no. Dersom du ønsker å registrere deg som frivillig les mer her 

 

Mentor/Rådgiver for koordinatorer

Til en hver tid har vi omtrent 15 koordinatorer i Hellas, og som mentor vil du ha 1:1 samtaler med koordinatorene våre annenhver uke. Fokusområdet vil være koordinatorenes psykiske og fysiske helse, ulike utfordringer de møter på i hverdagen og hvordan disse kan løses.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid som psykolog, mentor og/eller coach
 • God relasjonsbygger med evne til å lytte
 • Serviceorientert
 • Evne til å bidra med løsninger til krevende situasjoner
 • Meget gode engelskkunnskaper

Det er ønskelig med erfaring som feltarbeider med Dråpen i Havet.

Dersom denne rollen er aktuell for deg ber vi om at du sender CV og motivasjonsbrev til birgit@drapenihavet.no merket «Coach/Mentor». Søkandsfrist: snarest

 

Terapeuter

Vi ønsker å komme i kontakt med terapeuter som har anledning til å bistå som frivillig ved behov for debrief-samtaler med våre feltarbeidere, enten ved akutt behov, eller etter at de har kommet hjem fra feltarbeid. Samtalene foregår på Skype og det er en forutsetning at man behersker engelsk muntlig flytende. Vi mener følgende bakgrunn er relevant for slike oppdrag: politi/brannvesen/paramedic eller psykolog/psykiater/terapeut. Det er en fordel med erfaring fra debriefing, krisehåndtering og møte med mennesker som er traumatiserte, utbrent eller har opplevd en svært krevende situasjon.

Send informasjon om deg selv, din bakgrunn og motivasjon for et slikt oppdrag til birgit@drapenihavet.no, merk henvendelsen «Terapeut».

 

English teachers, Skaramagas Athen and Drop Centre Lesvos

To our locations in Athen and Lesvos we are looking for a english teacher or people that are interesting in teaching english. You have to be able to volunteer for minimum 4 weeks. For more information send an e-mail to: frivillig@drapenihavet.no