Ledige oppdrag

Vi har stadig behov for flere langtidsfrivillige til å dekke ulike roller til vårt arbeid i Hellas. Nedenfor kan du lese mer om hvilke roller vi har behov for akkurat nå i Norge og i Hellas.

Team Leader Drop Centre, Lesvos

We are urgently looking for a long term volunteer interested in becoming Team Leader for our Drop Centre in Moria village on Lesvos, who can commit for at least 6 weeks.

The Team Leader is responsible for the day-to-day running of the centre, training new volunteers, and engaging with coordinators to ensure the project is working effectively. The Drop Centre is a safe space where the residents of nearby Moria camp can come to relax, learn, develop their skills and have a break. At the centre we offer a varied programme of activities; including education for adults and children, chess club, computer classes, women’s space, sewing, yoga and painting classes.

Tasks

 • Develop and maintain routines to ensure that the project runs efficiently.
 • Train new volunteers in the activities
 • Manage a team of international and resident volunteers during opening hours
 • Maintain a safe environment
 • Report weekly to the onsite coordinators
 • Maintain a daily and weekly schedule
 • Oversee cleaning and maintenance of the centre
 • Work with the Project Coordinator to ensure that the project always has sufficient equipment

Requirements

 • Project management experience
 • Good interpersonal skills
 • Organised approach
 • Service minded and solution oriented
 • Experience with humanitarian work is advantageous
 • Criminal record check is required
 • Fluency in English. Greek is desirable. Arabic/Kurmanji/French/Urdu/Farsi skills advantageous.

To be considered for the Team Leader role, please send your CV and letter of motivation to volunteer@drapenihavet.no marked “Team Leader Lesvos”.

Please include your availability and for how long you are able to commit in your application email. 

 After 2 weeks as a volunteer you will be eligible to apply for a stipend to cover living costs, renewable with every 4 week commitment thereafter.

Fotball Coach for our football team on Lesvos

We are looking for a football coach for our football team on Lesvos. You have to be able to start from July 2 and should commit for at least 2 months.

Experience: Football coaching experience preferable, but not essential. Passion for the game and an interest in coaching.

Schedule: Wednesday and Friday 8:00am til 9:30am.
Applicants can be international volunteers, resident volunteers or locals.

Application can be sent to: volunteer@drapenihavet.no , marked «football coach»

Frivillig Google Ads Koordinator

Vi ønsker å komme i kontakt med en person som kan tenke seg å bidra frivillig som ansvarlig for vårt arbeid med kampanjer og annonser med Google Ads. Vi ser for at dette vil utgjøre ca. 5-10 timer pr uke. Om du bor i Oslo er det en fordel da oppgavene hovedsakelig skal utføres her.

Vedkommende vil være ansvarlig for å:

 • registrere Google Ad Grants for ideelle organisasjoner og integrere Google Ads med Google Analytics for måling og analyse
 • målrette og utarbeide Google Ads-annonsering og kampanjer for Dråpen i Havet

Følgende bakgrunn og kompetanse er ønskelig:

 • Kjennskap til Google Ad Grants og registreringsprosessen for ideelle organisasjoner, samt det å integrere Google Ads med Google Analytics
 • Kunnskap om å arbeide strategisk med å opprette annonser og kampanjer i Google Ads
 • Kunnskap om målretting av kampanjer og annonser, samt analyse og evaluering av dette

Vi har behov for en person som er fleksibel, og som daglig kan sjekke status og gjøre justeringer der det er nødvendig. Oppdraget vil passe godt for en student eller deltidsansatt som ønsker å benytte sin kompetanse til å bidra for en humanitær organisasjon som arbeider for mennesker på flukt i Hellas.

Dersom du er interessert i å bidra frivillig for oss og har relevant bakgrunn, send oss din CV sammen med en søknad til vibeke@drapenihavet.no så snart som mulig.

Frivillig Regnskapsassistent, Oslo

Vi ønsker å komme i kontakt med en person som kan tenke seg å bidra frivillig som regnskapsassistent 5-10 timer pr uke. Om du bor i Oslo er det en fordel da oppgavene hovedsakelig skal utføres her.

Blant oppgavene er:

 • Lokasjonsregnskapmed kontroll av regnskap (ført i Excel) fra våre lokasjoner
 • Kontroll av refusjonskrav fra feltarbeidere
 • Avstemminger
 • Etablere årshjul for økonomifunksjonen
 • Budsjett/prognose arbeid
 • Analysearbeid
 • Generell økonomistyring

Følgende bakgrunn og kompetanse er ønskelig:

 • Utdannelse innen regnskap
 • God regnskapsforståelse
 • Erfaring fra regnskapsarbeid, gjerne i frivillige organisasjoner
 • God kjennskap til bruk av ulike dataverktøy og regnskapsprogrammer (vi bruker Tripletex)
 • Utpreget serviceinnstilling
 • Erfaring fra problemløsning
 • Flytende i norsk og engelsk skriftlig, kjennskap til gresk er en fordel
 • Kjennskap til norske lover som legger føringer for regnskap

Dersom du er interessert i å bidra frivillig for oss og har relevant bakgrunn, send oss din CV sammen med en søknad til birgit@drapenihavet.no så snart som mulig.

Terapeuter

Vi ønsker å komme i kontakt med terapeuter som har anledning til å bistå som frivillig ved behov for debrief-samtaler med våre feltarbeidere, enten ved akutt behov, eller etter at de har kommet hjem fra feltarbeid. Samtalene foregår på Skype og det er en forutsetning at man behersker engelsk muntlig flytende. Vi mener følgende bakgrunn er relevant for slike oppdrag: politi/brannvesen/paramedic eller psykolog/psykiater/terapeut. Det er en fordel med erfaring fra debriefing, krisehåndtering og møte med mennesker som er traumatiserte, utbrent eller har opplevet en svært krevende situasjon.

Send informasjon om deg selv, din bakgrunn og motivasjon for et slikt oppdrag til birgit@drapenihavet.no, merk henvendelsen «Terapeut».

English teachers, Skaramagas Athen and Drop Centre Lesvos

To our locations in Athen and Lesvos we are looking for a english teacher or people that are interesting in teaching english. You have to be able to volunteer for minimum 4 weeks. For more information send an e-mail to: frivillig@drapenihavet.no

Vi har behov for flere koordinatorer

Å bidra som koordinator byr på allsidige, innholdsrike og meningsfulle oppgaver.
Hovedansvaret er å lede og koordinere aktivitetene og arbeidet blant Dråpen i Havets mange frivillige på ulike destinasjoner i Hellas.

Koordinatorene ved de forskjellige lokasjonene har noe ulikt ansvar og oppgaver, som f.eks

 • Prosjekt Koordinator med ansvar for alle prosjekter
 • Frivillig Koordinator med ansvar for opplæring og oppfølging av frivillige
 • Logistikk Koordinator med ansvar for vårt lager, drift av market og mottak av donasjoner
 • Site Koordinator som blant annet er administrativt ansvarlig og nærmeste leder til de øvrige koordinatorene.

Blant øvrige oppgaver til koordinatorene, er å koordinere og planlegge innsatsen til de frivillige som består i blant annet distribusjon av mat, klær og nødvendig utstyr, lagerarbeid, aktiviteter for barn, språkundervisning og drift av market (Drop Shop).

Koordinatorene er Dråpen i Havet sine representanter på de ulike destinasjonene, og samarbeider tett med andre humanitære organisasjoner, UNHCR, lokale myndigheter mv.

Bakgrunn fra humanitært hjelpearbeid, primært fra kriserammede områder er en stor fordel i rollen som koordinator. Solid erfaring fra prosjektarbeid og ledelse er en forutsetning for å bli vurdert til en koordinator rolle. Krevende og hektiske arbeidsdager betyr at det er viktig å ha god helse, svært gode kommunikasjonsevner, serviceinnstilling og allsidige datakunnskaper. Det er en forutsetning at koordinatorene behersker engelsk flytende. Alle koordinatorer må ha gyldig internasjonalt førerkort.

Koordinatorer for Dråpen i Havet reiser på eget ansvar, og vi ønsker en minimums oppdragslengde på 3 måneder. Kandidater som har mulighet til å bidra mer enn fire måneder vil bli foretrukket. For Site Koordinator, er det en forutsetning at man har mulighet til å bidra i minst 6 måneder sammenhengende. Dråpen i Havet dekker reisekostnader, bosted og leiebil på destinasjonen. Koordinatorer kan få økonomisk støtte til å dekke sine personlige utgifter under oppholdet. For de første fire månedene er beløpet på €300. Fra den femte måneden, vil beløpet være €400

Som for øvrige frivillige, gjelder at man er over 25 år for å bli vurdert til en rolle som koordinator.
Om du ønsker å melde din interesse for et frivillig koordinatoroppdrag, send din CV sammen med en søknad til hanneb@drapenihavet.no og fortell i hvilken periode du har mulighet til å bidra, og om du har en foretrukken rolle og lokasjon.