Ledige feltoppdrag

Vi har stadig behov for flere langtidsfrivillige til å dekke ulike roller til vårt arbeid i Hellas. Nedenfor kan du lese mer om hvilke frivillige roller vi har behov for akkurat nå i Norge og i Hellas.