Ledige oppdrag

Vi har stadig behov for flere langtidsfrivillige til å dekke ulike roller til vårt arbeid i Hellas. Nedenfor kan du lese mer om hvilke roller vi har behov for akkurat nå i Norge og i Hellas.

Terapeuter

Vi ønsker å komme i kontakt med terapeuter som har anledning til å bistå som frivillig ved behov for debrief-samtaler med våre feltarbeidere, enten ved akutt behov, eller etter at de har kommet hjem fra feltarbeid. Samtalene foregår på Skype og det er en forutsetning at man behersker engelsk muntlig flytende. Vi mener følgende bakgrunn er relevant for slike oppdrag: politi/brannvesen/paramedic eller psykolog/psykiater/terapeut. Det er en fordel med erfaring fra debriefing, krisehåndtering og møte med mennesker som er traumatiserte, utbrent eller har opplevet en svært krevende situasjon.

Send informasjon om deg selv, din bakgrunn og motivasjon for et slikt oppdrag til birgit@drapenihavet.no, merk henvendelsen «Terapeut».

Frivillig Informasjonsassistent

Vi ønsker å komme i kontakt med en person som kan tenke seg å bidra frivillig som informasjonsassistent ca 10 timer per uke.

Blant oppgavene er:

 • Bistå i Dråpen i Havet sitt engasjement på sosiale medier
 • Produsere blogginnlegg til nettsiden
 • Kontakte oversettere og følge opp at innlegg blir oversatt til engelsk og/eller norsk
 • Følge med på omtaler av DiH i nettaviser, TV, radio etc

Følgende bakgrunn og kompetanse er ønskelig

 • Utdanning/erfaring innen markedsføring- og/eller informasjon og kommunikasjon
 • God erfaring fra drift, utvikling og innholdsproduksjon på web-sider.
 • Kjennskap til WordPress
 • Erfaring med å skrive for web/digitale kanaler
 • Erfaring fra bruk av sosiale medier
 • Utpreget serviceinnstilling
 • Flytende i norsk og engelsk skriftlig

Dersom du er interessert, og har relevant bakgrunn, send oss din CV sammen med en søknad til vibeke@drapenihavet.no så snart som mulig.

English teachers, Skaramagas Athen and Drop Centre Lesvos

To our locations in Athen and Lesvos we are looking for a english teacher or people that are interesting in teaching english. You have to be able to volunteer for minimum 4 weeks. For more information send an e-mail to: frivillig@drapenihavet.no

Market Manager, Nea Kavala Northern Greece

We are looking for a long-term volunteer interested in volunteering as Market Manager for our DropShop in Nea Kavala camp in Northern Greece with durability for at least 4 weeks.

The Market Manager is responsible for the operation and the daily running of our DropShop, which provides a shop environment for distribution of clothing and hygiene items to over 700 residents.

Among the tasks are:

 • Develop and maintain routines to ensure that the DropShop runs efficiently.
 • Manage a team of international and resident volunteers during opening hours
 • Train volunteer staff in DropShop processes and systems
 • Create a safe environment within the DropShop, in collaboration with the onsite coordinators
 • Report weekly to the onsite coordinators
 • In cooperation with Logistics Coordinator, ensure that the DropShop always has sufficient items for “sale” and distribution to residents
 • Use the Drop App to ‘sell’ items to residents
 • Work with the onsite Volunteer Coordinator to produce a volunteer rota
 • Field queries and complaints from residents.

We are looking for a volunteer with the following background

 • Experience in retail and supply chain
 • Good leadership skills
 • Service minded and experienced with problem solving
 • Experience with humanitarian work
 • Fluency in English. Arabic, Kurmanji, French or Farsi skills advantageous.

To be considered for the volunteer Market Manager role, please send your CV and letter of motivation to north@drapenihavet.no marked “Market Manager”. Please also tell us for how long you are able to volunteer. All long-term volunteers staying for more than 6 weeks, are able to apply for coverage of personal expenses.

If you are interested in volunteering with us in Northern Greece, please read more about our operation and register on our website www.drapenihavet.no.

Vi har behov for flere koordinatorer

Å bidra som koordinator byr på allsidige, innholdsrike og meningsfulle oppgaver.
Hovedansvaret er å lede og koordinere aktivitetene og arbeidet blant Dråpen i Havets mange frivillige på ulike destinasjoner i Hellas.

Koordinatorene ved de forskjellige lokasjonene har noe ulikt ansvar og oppgaver, som f.eks

 • Prosjekt Koordinator med ansvar for alle prosjekter
 • Frivillig Koordinator med ansvar for opplæring og oppfølging av frivillige
 • Logistikk Koordinator med ansvar for vårt lager, drift av market og mottak av donasjoner
 • Site Koordinator som blant annet er administrativt ansvarlig og nærmeste leder til de øvrige koordinatorene.

Blant øvrige oppgaver til koordinatorene, er å koordinere og planlegge innsatsen til de frivillige som består i blant annet distribusjon av mat, klær og nødvendig utstyr, lagerarbeid, aktiviteter for barn, språkundervisning og drift av market (Drop Shop).

Koordinatorene er Dråpen i Havet sine representanter på de ulike destinasjonene, og samarbeider tett med andre humanitære organisasjoner, UNHCR, lokale myndigheter mv.

Bakgrunn fra humanitært hjelpearbeid, primært fra kriserammede områder er en stor fordel i rollen som koordinator. Solid erfaring fra prosjektarbeid og ledelse er en forutsetning for å bli vurdert til en koordinator rolle. Krevende og hektiske arbeidsdager betyr at det er viktig å ha god helse, svært gode kommunikasjonsevner, serviceinnstilling og allsidige datakunnskaper. Det er en forutsetning at koordinatorene behersker engelsk flytende.

Koordinatorer for Dråpen i Havet reiser på eget ansvar, og vi ønsker en minimums oppdragslengde på 3 måneder. For Site Koordinator, er det en forutsetning at man har mulighet til å bidra i minst 5 måneder sammenhengende. Dråpen i Havet dekker reisekostnader, bosted og leiebil på destinasjonen. I tillegg har koordinatorer mulighet til å søke om økonomisk støtte til å dekke sine personlige utgifter under oppholdet.

Som for øvrige frivillige, gjelder at man er over 25 år for å bli vurdert til en rolle som koordinator.
Om du ønsker å melde din interesse for et frivillig koordinatoroppdrag, send din CV sammen med en søknad til birgit@drapenihavet.no og fortell når du har mulighet til å bidra, og hvor lenge du kan være i Hellas.