Ledige feltoppdrag

Vi har stadig behov for flere langtidsfrivillige til å dekke ulike roller til vårt arbeid i Hellas. Nedenfor kan du lese mer om hvilke frivillige roller vi har behov for akkurat nå i Norge og i Hellas.

Behov for helsepersonell til Kitrinos klinikken i Moria

Vi har behov for flere leger, sykepleiere og farmasøyter som kan bidra i Kitrinos klinikken i Moria leir på Lesvos. Klinikken drives av Kitrinos Healtcare og tilbyr ulike helsetjenester som førstehjelp, oppfølging, behandling av sårskader, med mer.

  • Vi har behov for flere personer med medisinsk bakgrunn som har mulighet til å bidra i to uker eller mer.
  • Du må kunne fremlegge politiattest, samt autorisasjon/lisens.
  • Du må være over 25 år og ha noen års arbeidserfaring innenfor yrket.

Klinikken ligger i Moria og du vil jobbe sammen med et team bestående av en koordinator, andre helsepersonell, sekretærer og tolker. Klinikken er åpen hver dag mellom 0900 – 1700 og du må kunne bidra i 6-7 dager i uken (langtidsfrivillige har vanligvis fri to dager i uken).

Dersom du ønsker mer informasjon kan du sende en e-post til volunteer@drapenihavet.no. Dersom du ønsker å registrere deg som frivillig les mer her 

 

Mentor/Rådgiver for koordinatorer

Til en hver tid har vi omtrent 15 koordinatorer i Hellas, og som mentor vil du ha 1:1 samtaler med koordinatorene våre annenhver uke. Fokusområdet vil være koordinatorenes psykiske og fysiske helse, ulike utfordringer de møter på i hverdagen og hvordan disse kan løses.

Kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra arbeid som psykolog, mentor og/eller coach
  • God relasjonsbygger med evne til å lytte
  • Serviceorientert
  • Evne til å bidra med løsninger til krevende situasjoner
  • Meget gode engelskkunnskaper

Det er ønskelig med erfaring som feltarbeider med Dråpen i Havet.

Dersom denne rollen er aktuell for deg ber vi om at du sender CV og motivasjonsbrev til birgit@drapenihavet.no merket «Coach/Mentor». Søkandsfrist: snarest

 

Terapeuter

Vi ønsker å komme i kontakt med terapeuter som har anledning til å bistå som frivillig ved behov for debrief-samtaler med våre feltarbeidere, enten ved akutt behov, eller etter at de har kommet hjem fra feltarbeid. Samtalene foregår på Skype og det er en forutsetning at man behersker engelsk muntlig flytende. Vi mener følgende bakgrunn er relevant for slike oppdrag: politi/brannvesen/paramedic eller psykolog/psykiater/terapeut. Det er en fordel med erfaring fra debriefing, krisehåndtering og møte med mennesker som er traumatiserte, utbrent eller har opplevd en svært krevende situasjon.

Send informasjon om deg selv, din bakgrunn og motivasjon for et slikt oppdrag til birgit@drapenihavet.no, merk henvendelsen «Terapeut».

 

English teachers, Skaramagas Athen and Drop Centre Lesvos

To our locations in Athen and Lesvos we are looking for a english teacher or people that are interesting in teaching english. You have to be able to volunteer for minimum 4 weeks. For more information send an e-mail to: frivillig@drapenihavet.no