Bli Fastgvier via Bank

Du kan kontakte banken din for å bli Fastgiver her

     Klikk her

Bli Fastgiver via SMS for 200,-

Hvis du heller ønsker å bli fastgiver med 100 kr. pr mnd via mobilen, kan du sende sms til 2474 med kodeord: Dråpen100

Bli fastgiver via Paypal

Klikk på knappen under og doner et månedlig beløp via Paypal

Månedlig donasjon

Hvorfor støtte vårt arbeid?

Dråpen i Havet er en organisasjon der formålet er å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres mødre. Til tross for at organisasjonen i all hovedsak drives av frivillige, er Dråpen i Havet aktive bidragsytere inn i flere flyktningleire på de greske øyer og på fastlandet.

Vi mottar ikke statsstøtte og er derfor helt avhengige av privat støtte og donasjoner for å kunne hjelpe flest mulig.

Som fastgiver er du med på å støtte vårt arbeid for mange av de 65.000 flyktningene som befinner seg i Hellas. Det koster kun 100 kr pr måned å være fastgiver, men du kan selv velge et høyere månedlig beløp om du ønsker det. Støtten fra våre fastgivere gir oss forutsigbarhet og mulighet til å planlegge arbeidet fremover. Som fastgiver vil du motta invitasjoner til ulike arrangementer og kurs. Etter tre måneder som fastgiver har du stemmerett på årsmøtet som holdes på våren.

Vi bruker en stor del av inntektene til å dekke innkjøp av klær, vann, mat og utstyr til flyktningene lokalt. Dessuten gjør vi utbedringer i leirene slik at leveforholdene blir bedre.  For å kunne ha kontinuitet i arbeidet og sikre opplæring av de frivillige dekker vi også kostnader for et visst antall koordinatorer på destinasjonene.

Dråpen i Havet er godkjent av Innsamlingskontrollen.