Nyheter og historier fra felt

Flyktningers rettigheter: Med særlig fokus på barn og enslige mindreårige

Flyktningkrisen pågår fortsatt i Hellas i dag, mer enn fire år etter at den brøt ut i 2015. Dråpen i Havet ble opprettet på grunn av denne krisen, og vi jobber kontinuerlig med å hjelpe flyktninger i Hellas. I dag, 24. oktober er det FN dagen, og vi ønsker derfor å sette fokus på flyktningers rettigheter – særlig barn og enslige mindreårige – og knytter disse opp mot FNs bærekraftsmål (SDGs). Nedenfor kan du lese om vårt arbeid med barn og enslige mindreårige i og utenfor flyktningleirene der vi arbeider.

Read more

Morteza – En av tre frivillige som har jobbet lengst på Lesvos

I pauser, eller mellom aktiviteter finner du sannsynligvis 23 år gamle Morteza utenfor senteret på en av benkene langs Moria landsby sin egen ”5th avenue”. Med en kopp grønn te i en hånd og klappende på en hund. Han kom til senteret vårt for første gang en kald vinternatt i februar 2019, da stedet han pleide å gå til var stengt. En frivillig fra en annen organisasjon nevnte at det var en annen café åpen i Moria landsby, så Morteza gikk de 10-15 minuttene til landsbyen for å sjekke det ut. Etter å ha blitt pekt i riktig retning, kom han fram til det inkluderende senteret og nøt en varm drikke. Under kan du lese mer om Morteza, en av beboerne i Moria flyktningleir, som ble frivillig ved Drop centre, og hans erfaring med frivillig arbeid for Dråpen i Havet de siste åtte månedene.

Read more

Halvveis til Moria – og ved godt mot!

Arne Martin Thingnes har nå gått over 1350 kilometer i ren solidaritet! Han startet i Arendal 12. august og når han kom til byen Senica i Slovakia mandag 7. oktober, var han halvveis til målet, Lesvos i Hellas.

Read more

Vårt medisinske arbeid i Moria flyktningleir

Søndag denne uken brøt det ut en brann i Moria der to personer er bekreftet omkomne, og flere ble hardt skadet. Moria, som opprinnelig skulle ha maksimal kapasitet på 3000 mennesker, er nå hjemmet til over 12.000 mennesker. Disse 12. 000 menneskene lever i farlige, umenneskelige og uutholdelige forhold, mens livet deres står på vent. Det ankommer fortsatt båter med mennesker hver eneste dag, og nå som vinteren står for tur, vil forholdene bli enda verre enn de allerede er.

Dråpen i Havet har siden mars 2019 arbeidet inne i leiren med enslige mindreårige. Fra midten av august har vi også arbeidet i «Safe Zone» i leiren med aktiviteter for enslige mindreårige jenter under 18 år og gutter under 12 år. For to uker siden startet vi opp vårt arbeid på den medisinske klinikken Kitrinos inne i Moria flyktningleir på Lesvos. Cecilie Holm-Johnsen og Laurie Tanner er to av våre feltarbeidere som har vært en del av vårt kriseteam her. Nedenfor kan du lese om deres arbeid i Kitrinos klinikken, ulike møter med pasientene, og hvilke erfaringer de har gjort seg i felt, som medisinsk personell.

Read more

Dråpen i Havet gjenopptar arbeidet i flyktningleiren Nea Kavala

Denne sommeren måtte Dråpen i Havet midlertidig trekke seg ut av flyktningleiren Nea Kavala i Nord-Hellas, da det var pågående sikkerhetsmessige bekymringer. Vi har jobbet tett med myndighetene og andre ikke-statlige organisasjoner over sommeren for å overkomme problemene knyttet til sikkerhet. Det vil alltid være risikabelt å jobbe med mennesker som befinner seg i en sårbar situasjon, som har null visshet om hva fremtiden vil bringe. Nylig ble også 1000 innbyggere flyttet fra Moria flyktningleir på Lesvos, til Nea Kavala, og vi anså situasjonen såpass kritisk at vi ikke kunne ignorere all den ekstra hjelpen de kom til å trenge. Det befinner seg nå ca. 2000 beboere i leiren som lever under vanskelige forhold. Etter å ha utført en grundig risikovurdering, samt at vi tok med i betraktning at det er så mange som har behov for våre tjenester, gjorde at vi besluttet å gjenoppta vårt arbeid i flyktningleiren i løpet av oktober.

Read more