Artikler Arkiver - Side 2 av 19 - Dråpen i Havet

Arkiv

Kategorier

På den internasjonale kvinnedagen vil vi særlig utfordre Norge og resten av Europa, om i større grad være med på å ta ansvar og vise at FNs resolusjoner og europeiske konvensjoner om kvinners rettigheter under og etter krig og konflikt, også gjelder for kvinner i greske flyktningleirer.

Drop volunteer bringing games for unaccompanied minors in Moria refugee camp

I det vi går inn i et nytt år ønsker vi å ta et lite tilbakeblikk på året som gikk. Et år mange kaller annerledesåret, der Covid-19 pandemien har hatt stor innvirkning på hvordan vi omgås hverandre og hvordan vi lever våre liv. Det har vært et vanskelig år, mange har mistet jobbene sine og går usikre tider i møte. Og for de mange tusen på flukt i Hellas ble situasjonen, om mulig, enda verre.

Dråpen i Havet i Bosnia

I Bosnia-Hercegovina befinner det seg nå rundt 8 500 mennesker på flukt. Utfordringene i de bosniske flyktningleirene er mange og forholdene for de som bor der er svært vanskelige. I tillegg bor det rundt 3 000 mennesker utenfor de offisielle leirene, i skogen, i forlatte bygninger og andre offentlige rom.

Andreas Lindrupsen som samlet inn nesten tre millioner til Dråpen i Havet

Andreas Lindrupsen er vår helt! Han ble som mange andre berørt av de voldsomme bildene fra brannen i Moria og tenkte at her måtte han gjøre noe. Litt tilfeldig valgte han en organisasjon som han visste var til stede i Hellas og startet en innsamling som, mildt sagt, gikk over all forventning!

Distribusjon av klær i vår Drop Shop i flyktningleiren Skaramagas

I Skaramagas flyktningleir støtter Dråpen i Havet beboerne med nødvendige ting som klær og hygieneartikler. To ganger i året sørger vi for en stor distribusjon til alle beboerne i leiren. Avhengig av behov, sørger vi også for ytterligere distribusjoner – spesielt til nyankomne.

Annual report DiH and GRC

Som en del av programmet Active Citizens Fund – Greece and the EEA Financial Mechanism 2014-2021, arrangerte Det greske flyktningrådet (Greek Council for Refugees – GCR) sammen med Dråpen i Havet en workshop i Athen torsdag 24.september.