Artikler Arkiver - Side 2 av 19 - Dråpen i Havet

Arkiv

Kategorier

Flere av flyktningleirene i Hellas legges ned, samtidig som det bygges nye leirer og flykninger og andre migranter blir overført fra øyene til fastlandet. Dråpen i Havet tilpasser seg situasjonen og fortsetter å støtte mennesker på flukt.

Dråpen i Havet har offisielt åpnet et kontor i Sarajevo og er nå registrert som en ikke-statlig organisasjon i Bosnia-Hercegovina.

Dråpen i Havet har for tiden begrenset tilgang til den midlertidige leiren Kara Tepe, men våre internasjonale frivillige feltarbeidere har funnet smarte måter å innlemme ulike språkaktiviteter for våre community volunteers – beboere i leiren som også er frivillige med oss.

Datakurs i Bosnia-Hercegovina

I leiren Ušivac utenfor Sarajevo i Bosnia-Hercegovina bor det rundt 750 mennesker på flukt under forferdelige forhold. Beboerne i leiren består i stor grad av småbarnsfamilier og enslige mindreårige. Dråpen i Havet etablerte tilstedeværelse i leiren i fjor og tilbyr nå datakurs i tillegg til distribusjoner.

På den internasjonale kvinnedagen vil vi særlig utfordre Norge og resten av Europa, om i større grad være med på å ta ansvar og vise at FNs resolusjoner og europeiske konvensjoner om kvinners rettigheter under og etter krig og konflikt, også gjelder for kvinner i greske flyktningleirer.

Drop volunteer bringing games for unaccompanied minors in Moria refugee camp

I det vi går inn i et nytt år ønsker vi å ta et lite tilbakeblikk på året som gikk. Et år mange kaller annerledesåret, der Covid-19 pandemien har hatt stor innvirkning på hvordan vi omgås hverandre og hvordan vi lever våre liv. Det har vært et vanskelig år, mange har mistet jobbene sine og går usikre tider i møte. Og for de mange tusen på flukt i Hellas ble situasjonen, om mulig, enda verre.

Dråpen i Havet i Bosnia

I Bosnia-Hercegovina befinner det seg nå rundt 8 500 mennesker på flukt. Utfordringene i de bosniske flyktningleirene er mange og forholdene for de som bor der er svært vanskelige. I tillegg bor det rundt 3 000 mennesker utenfor de offisielle leirene, i skogen, i forlatte bygninger og andre offentlige rom.