Rapporter Arkiver - Dråpen i Havet

Arkiv

Kategorier

Dråpen i Havet bistår flyktninger og andre migranter i Europa. I 2020 hadde vi totalt 106,000 besøk til våre aktiviteter og distribusjoner i Hellas.

Årsrapport 2019

Rapporter

Les om hvordan vi styrket vårt arbeid for enslige mindreårige, etablerte oss på Samos og rekrutterte flere frivillige feltarbeidere med spisskompetanse. Takket være økte inntekter har vi hatt mulighet til å planlegge mer langsiktig.

Field worker crew Skaramagas

Dråpen i Havet har gjennomført den første evalueringen av vårt arbeid. Evalueringen fant sted i perioden november 2019 til februar 2020 og inkluderer alle prosjekter og aktiviteter på våre ulike lokasjoner i Hellas.

Flere tusen nordmenn tilknyttet Dråpen i Havet har siden 2015 reist til Hellas for å bistå mennesker på flukt. Heidi Mogstad og Jesper Haugan har skrevet om hva som skjer når de frivillige feltarbeiderne kommer hjem til Norge.

Gro Wærstad og Ada Aagre Pettersvold har innhentet erfaringer og dokumentasjon fra våre feltarbeidere som har bidratt i flyktningleire i Hellas.

Årsrapport 2018

Rapporter

Les om Dråpen i Havets arbeid i 2018 – året for økt utvikling og kompetanse i felt.

Strategidokumentet beskriver Dråpen i Havet sine strategiske målsettinger for 2019 –2020. Strategiplanener godkjent av Dråpen i Havet sitt styre, desember 2018.

Årsrapport 2017

Rapporter

Les om Dråpen i Havet sitt arbeid for mennesker på flukt i 2017.

Årsrapport 2016

Rapporter

Les om Dråpen i Havets arbeid med bistå flyktninger på Lesvos og Chios, samt på Kos og Samos i 2016.