Edit: Aprilsnarr! Christian Ringnes med på laget for nytt senter for norske flyktninger i Sveits

Oslo, 01.04.2023
Den humanitære organisasjonen Dråpen i Havet, med Christian Ringnes på laget, etablerer nytt «Dråpen-senter» i Sveits, for nordmenn som er drevet på flukt.

Organisasjonen har de siste årene har etablert sitt arbeid i stadig flere europeiske land, og starter nå opp med sitt program knyttet til integreringsprosjekter i den sveitsiske byen Zug, som har en relativt høy tetthet av nyankomne norske flyktninger. Dråpen i Havets lokalt ansatte koordinator, med lang erfaring fra flyktningleiren på Lesvos vil drifte senteret sammen med lokale og internasjonale frivillige.

Målgruppen

Den primære målgruppen for nysatsingen er den stadig økende gruppen norske flyktninger som særlig det siste året har tatt seg betraktelig opp grunnet de krevende forholdene denne gruppen møter i hjemlandet.

Håpet er å også involvere en god del fra målgruppen inn i arbeidet, noe vi har god erfaring med i flyktningleirene i Hellas og Bosnia Herzegovina, samt i Polen og Norge i forbindelse med flyktningstrømmene fra Ukraina.

«Som humanitær aktør har vi et særskilt ansvar for utsatte minoriteter. Vi skiller ikke på bakgrunn eller nasjonalitet i vårt arbeid» forteller generalsekretær Trude Jacobsen. «Målgruppen vi nå retter oss mot har opplevd krevende forhold i Norge, og mange opplever seg forfulgt av politikere, media, og opinionen»

Dråpen i Havet vil med dette prosjektet ha fokus på å bistå de norske flyktningene med å komme i gang i sitt nye hjemland. Modellen er godt utprøvd også for mennesker på flukt i andre europeiske land, og arbeidet vil være spesielt rettet mot språktrening og integrering.

Filantrop og forretningsmann Christian Ringnes har tidligere støttet organisasjonens integreringsprosjekter for ukrainske flyktninger i Norge og er en av sponsorene for prosjektet.

«At mennesker som drives på flukt skal få hjelp uansett årsak er et viktig prinsipp for meg»

Christian Ringnes

Om Dråpen i Havet

Dråpen i Havet ble etablert i 2015 for å yte bistand til mennesker på flukt i Europa. Gjennom de fire programområdene; humanitær bistand, integrering, uformell utdanning og kapasitetsbygging, bistår organisasjonen i dag i flyktningleirer og egne senter i flere europeiske land. Organisasjonen driftes i stor grad gjennom frivillig arbeid, og siden oppstarten har 9000 frivillige fra 72 land bistått inn i arbeidet.

Kontaktperson Dråpen i Havet: Trude Jacobsen, generalsekretær, trude@drapenihavet.no