Dagens sponsor er Atferdssenteret

Atferdssenteret er et kunnskaps og kompetanse senter som driver med forskning, utvikling og implementering for barn, unge og familier hvor barna har utfordrende atferd eller annen sammensatt problematikk.

Atferdssenteret eies av universitetet i Oslo og holder til i på Majorstuen i Oslo. Vi er omlag 50 ansatte ved Atferdssenteret og har en god sammensetning av ulike spesialister innen psykologi, pedagogikk og sosiologi. Vi jobber mye med forskning og med utvikling og implementering. Atferdssenteret har drevet opplæring av rundt 2-3000 praktikere som jobber på fylkesnivå og i kommunene.

Hva er grunnen til at Atferdssenteret har valgt å støtte ”vær en dråpe” aksjonen?

-Vi er ser av at det kommer mange barn og foreldre fra konfliktområder til Europa og vi vet at det er stort behov for hjelp og støtte. De er mange som er dypt traumatiserte og vi på Atferdssenteret jobber blant annet med å bistå foreldre med pleie og utvikling av foreldrekunnskap.

-Det er også mange mindreårige flyktninger som kommer alene fra konfliktområdene og disse trenger helt spesiell oppfølging og vi ønsker å bidra for at flyktningene skal få et bedre tilbud i Norge.

-Vi ønsker å støtte Dråpen i Havet fordi de gjør en viktig jobb for flyktningene i en kritisk fase i Hellas også kan vi gjøre en innsats for å gi et godt tilbud til de som kommer til Norge.

Viktig å støtte bistandsorganisasjoner som Dråpen i Havet

Det er ingen tvil om at alle kjenner til den pågående humanitære krisen og mange norske bedrifter føler at de har ett samfunnsansvar og vil vise samfunnsengasjement.

Det er lett å føle seg maktesløse i en så omfattende krise men Dråpen i Havet kommer med et godt og konkret formål som gjør det lett for oss å støtte.

Slik støtte er i tråd med våre verdier og arbeidsoppgaver i Norge og vi syns det er utrolig fint å kunne gi et lite bidrag til et viktig formål.

Ansatte gir sin julegave til aksjonen

-Vi hadde et fellesmøte med alle ansatte forrige uke og tok en avgjørelse på at vi ønsket å støtte Dråpen i Havet som en ”julegave” fra alle ansatte. Det vil si at våre ansatte vil gi pengene til et veldedig formål istedenfor julegave til alle ansatte. Dette er noe vi har gjort i mange år og noe de ansatte ser på som en fin tradisjon.