Den internasjonale migrasjonsdagen

«utnytte potensialet i menneskelig mobilitet»

inngang til flyktningeleir i skumring
Nea Kavala (2018) | Courtney Crockett and Stephen Dover

18. desember 2021

Årets internasjonale migrasjonsdag handler om FNs budskap om å «utnytte potensialet i menneskelig mobilitet».

Overalt i verden, uansett hvor de finner åpenhet og støtte, bidrar migranter med sin kunnskap, nettverk og ferdigheter til å bygge sterkere, mer motstandsdyktige samfunn.

Dette gjelder i stor grad for Europa – et kontinent der identitet er tuftet på bevegelsesfrihet og utveksling på tvers av kulturer og land.

Folk flytter på seg i hele verden av mange årsaker: det kan være frivillig eller av nødvendighet. Noen flytter for å finne bedre muligheter, for å studere og jobbe, men også for å flykte fra krig og forfølgelse. Andre flytter som følge av klimaendringer, eller for å gjenforenes med sine kjære.

Migrasjon er et viktig faktum om menneskeheten og tiden og verden vi lever i.

Gjennom de siste seks årene med arbeid langs migrasjonsrutene i det østlige Middelhavet, har vi vært vitner til hvordan oppfatninger av migrasjon i politisk debatter ofte ikke gjenspeiler den virkeligheten vi ser.

Vi opplever at det i ankomstlandene er mange ulike meninger og bekymringer om hvordan internasjonal beskyttelse faktisk fungerer og om dens konsekvenser.

Det er ikke sånn at det store flertallet av mennesker hverken er sterkt for eller imot det å ønske nykommere velkommen i lokalsamfunnene.

Gang på gang ser vi at lokalsamfunnene viser stor grad av solidaritet, og handler med alle midler de har til rådighet, i påvente av at beslutningstakere skal møte både de komplekse utfordringene men også de uvurderlige mulighetene som migrasjon gir.

I Hellas har vi vært vitne til hvordan flere flyktningsamfunn kjemper for å unngå isolasjon og hjemløshet, og hvordan de ofte utfordres av byråkratiske prosesser, og mangel i tilbudet av grunnleggende tjenester. Dråpen i Havet går inn for å gi vår støtte der vi kan.

Men det vi alle venter på er å se at solidaritet, åpenhet, forståelse, verdig behandling, integrering og bistand bli normaliteten også på vårt kontinent, Europa.

Dette er motivasjonen som i stor grad styrer arbeidet vårt, og dette er endringen vi ønsker å se gå i oppfyllelse.

I våre program og prosjekter jobber vi sammen med både lokalbefolkningen og mennesker på flukt, og vi er alle brikker som gjør det vi kan for å gjøre en forskjell i hverandres liv.

Vår visjon:

«Dråpe for dråpe skal vi skape et hav av forståelse for mennesker på flukt, i en verden der menneskerettighetene ivaretas og alle møtes med verdighet og respekt.»

Skaramagkas (2020) | Sina Hansen