Dette er måten vi jobber på

Dråpen i Havet jobber for å gi mennesker på flukt en bedre hverdag. Vi organiserer aktiviteter og distribusjoner i flyktningleirene i Hellas.

kvinne som syr på symaskin
Foto: Romain Kosellek

Våre aktiviteter deles inn i tre programområder:

 • Integrering, fellesskap- og kapasitetsbygging  
 • Uformell utdanning  
 • Humanitær bistand 

1. Integrering, fellesskap- og kapasitetsbygging 

For en best mulig integrering i det greske samfunnet tilbyr vi bistand for mennesker på flukt som skal etablere seg i Hellas etter opphold i flyktningleirene. Med økt kunnskap om det greske samfunnet, kan flere få tilgang til ressurser og opplæring, og etter hvert arbeid og bolig. Vi arrangerer jobbsøkerkurs, og koordinerer vårt arbeid med andre aktører og eksisterende programaktiviteter. Ifølge nye retningslinjer fra greske myndigheter i 2020 ble fristen for å forlate et organisert husly og flytte inn i egen bolig redusert fra 180 til 30 dager. Dette legger et stort press på den enkelte og mange har behov for ekstra støtte og veiledning.

Påkjenningen ved å leve i en flyktningleir etter å ha flyktet fra krig, konflikt og forfølgelse er stor. Dråpen i Havet organiserer derfor aktiviteter for å bedre de psykososiale forholdene i leirene og øke beboernes livskvalitet. Aktivitetene bidrar til å skape felleskap blant beboerne, og gir mennesker på flukt arenaer for mestring, trivsel og læring.

Aktivitetene er rettet mot alle mennesker på flukt, men vi fokuserer særlig på sårbare grupper som kvinner, barn og enslige mindreårige.

Vi samarbeider med beboerne i flyktningleirene om planleggingen, implementeringen og evalueringen av aktivitetene. På denne måten tilpasser vi aktivitetene etter behov, samtidig som mennesker på flukt får eierskap til aktivitetene. Dette øker både engasjement og deltakelse.

Våre aktiviteter:  

 • Infohub
 • Kvinnesenter 
 • Tenåringsaktiviteter 
 • Aktiviteter for barn 
 • Sport 
 • Kunst og håndarbeid 
 • Sy-rom 
 • Verksted 
 • Sosiale møteplasser 
 • Helsefremmende arbeid 

2. Uformell utdanning 

Mennesker på flukt har begrenset tilgang til læring. Dråpen i Havet tilbyr derfor uformell utdanning i flyktningleirene. Dette er et verdifullt bidrag for fremtidig arbeidsdeltakelse og integrering, og er både motiverende og meningsfull for deltakerne.

Uformell utdanning er ifølge FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) alle organiserte utdanningsaktiviteter utenfor det formelle utdanningssystemet. Dråpen i Havet arrangerer fleksible utdanningsaktiviteter etter faste strukturer. Vår utdanningskoordinator er utdannet lærer, og har utviklet pensum og timeplaner tilpasset ulike nivåer og hverdagen i en flyktningleir.

Våre aktiviteter: 

 • Engelskkurs 
 • Greskkurs 
 • IT-kurs 

3. Humanitær bistand 

Levekårene i og utenfor flyktningleirene er ofte svært vanskelige, der mange ikke får dekket sine mest grunnleggende behov. Situasjonen kan i verste fall være en trussel mot liv og helse, men også mot retten til å leve et verdig liv.  

Dråpen i Havet jobber for at mennesker på flukt skal få dekket sine behov på en verdig måte. Når grunnleggende humanitære rettighetsstandarder ikke blir møtt, vil vi vurdere situasjonen og handle raskt. Våre team er med på å bedre blant annet helse, livskvalitet og matsikkerhet. Vi sørger for nødvendighetsvarer som klær og vinterprodukter, samt hygieneartikler og artikler for seksuell og reproduktiv helse. 

Våre distribusjoner: 

 • Baby-pakke 
 • Bleier 
 • Mat 
 • Tilgang til hygieneartikler og nødvendige artikler for seksuell og reproduktiv helse 
 • Sesongdistribusjoner av klær 
 • Nødhjelp 
 • Vaskeritjenester 

Samarbeidspartnere 

Dråpen i Havet har et stort nettverk av partnere i og utenfor Hellas. Vi samarbeider med flere internasjonale og nasjonale aktører for å samle inn de nødvendige artiklene til våre aktiviteter og distribusjoner. Vi samarbeider også med lokale partnere og andre internasjonale ikke-statlige organisasjoner (INGOs), for å koordinere vårt tilbud av varer og tjenester. I tillegg samarbeider vi med ledelsen i leirene der vi er representert, og øvrige greske myndigheter der det er naturlig.