Dråpen i Havet arkiveres for fremtiden

Arkivverket har plukket ut Dråpen i Havet som én av flere organisasjoner med betydning for utviklingen av Norge.

Nesten 1000 bedrifter og organisasjoner fra privat sektor er en del av den nasjonale bevaringsplanen, med mål om å undersøke og bevare privatarkiv for fremtiden.   

– Vi skal dokumentere det nasjonale og det norske i samfunnet i dag. For Arkivverket blir det derfor viktig å bevare arkiv fra aktører som har hatt og har betydning for utviklingen av Norge og det norske på en rekke ulike felt, sier riksarkivar Inga Bolstad til NTB

Trude Jacobsen, generalsekretær og grunnlegger av Dråpen i Havet, synes det er utrolig stas at organisasjonen ansees å være av nasjonal betydning og at dagens innsats vil bli dokumentert og tatt vare på for fremtiden.  

– Vi leverer gjerne våre arkiver for å bidra til dokumentasjon av Norges samtid, sier Jacobsen og legger til at dette gir en ekstra inspirasjon til arbeidet og måten Dråpen i Havet jobber på.

– Vi vet at flyktningstrømmen til Europa er noe som har engasjert veldig mange og at det har vært med på å endre folks holdninger. Vi har en egen rapport som sier noe om holdningsendringer på individnivå, særlig blant de mange tusen som har vært i felt med oss, sier Jacobsen om organisasjonens betydning for utviklingen av Norge. 

Alle store samfunnsendringer utvikles over tid, og det blir spennende å se i fremtiden om Dråpen i Havets arbeid har vært en medvirkende årsak til et mer solidarisk Norge. 

Trude Jacobsen, generalsekretær og grunnlegger av Dråpen i Havet

Dråpen i Havet kategoriseres under samfunnsområdet frivillighet og internasjonale organisasjoner, sammen med organisasjoner som Amnesty International, Leger uten grenser og FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål.