Dråpen i Havet stenger ned aktiviteten i Bosnia og Herzegovina

-et stort tap for beskyttelsen av flyktninger og migranter

Bosnia og Herzegovina (BiH) er transittland for mennesker som søker trygghet og et nytt og bedre livsgrunnlag innen EU og andre europeiske land. Siden januar 2018 har et betydelig antall flyktninger og migranter passert gjennom BiH. I løpet av de fire første månedene av 2021, registrerte European Board and Coast Guard Agency (Frontex), stor økning av illegale krysninger langs den vestre Balkan-ruten sammenlignet med samme periode i 2020.

Dråpen I Havet (DiH) har spilt en betydelig rolle i arbeidet med å beskytte sårbare mennesker på flukt, spesielt i Ušivac flyktningleir i Sarajevo. Arbeidet har I hovedsak dreid seg om distribuering av ulike nødvendighetsartikler og organisering av aktiviteter for beboerne i leiren. Siden desember 2020 har DiH samarbeidet tett med erfarne koordinatorer, lokale og internasjonale frivillige, samt lokale feltarbeidere.

DiHs engasjement i Ušivac konsentrerte seg i hovedsak om tre aktiviteter; uformell utdannelse, fellesskap- og kapasitetsbygging og humanitær bistand. Gjennom fellesskap- og kapasitetsbygging og uformell utdannelse, var målet å gi beboerne større bevissthet om verdien av positiv deltakelse i egen situasjon. Finne mer mening med tilværelsen. I multimedia klasserom fikk beboerne tilbud om datakunnskap på ulike nivå. Fra helt grunnleggende kunnskap om hvordan opprette og sende en e-post, til de ulike funksjonene i Office-pakken og bruk av dem. Det var separate klasserom for kvinner.

Drop Club var et sosialt treffsted hvor beboerne kunne spille sjakk, video- og brettspill, eller se på TV. Målet med disse aktivitetene var å styrke det sosiale miljøet mellom de voksne beboerne, øke samhold og forståelse. Følelsen av fellesskap var viktig for å styrke samholdet og minske interne konflikter mellom de ulike gruppene som måtte dele hverdagene i transitt.

DiH og samarbeidsteamet organiserte også fotokurs og utstillinger. Dette gjorde det mulig for beboerne å fange og uttrykke sine følelser og opplevelse gjennom kameralinsen. Ulike sportsaktiviteter styrket psyke og selvfølelse, mens work-shops og teamarbeid ga en følelse av normalitet. Improvisert poesiskriving åpnet for å dele tanker og erfaring, noe som ga en positiv terapeutisk effekt. Via

kunstfestivaler fikk beboerne å vise sine kunstneriske talenter, feire egen arv og kultur, samt stimulere til kulturutveksling. Filmvisning ga øyeblikk av virkelighetsflukt og underholdning; et avbrekk fra en ellers utfordrende situasjon. De ulike tiltakene stimulerte til forståelse av egne muligheter, utvikling av nye ferdigheter og talenter. For mange tente dette et nytt fremtidshåp.

Når det gjelder humanitær bistand, distribuerte DiH store mengder hygieneartikler og klær til beboerne i Ušivac; et tilnærmet umettelig behov. Dette var svært viktig for å ivareta helsen og gi en viss følelse av velvære. De tre siste årene har teamet også bidratt til distribuering av hygieneartikler og klær til Lipa flyktningeleir i nærheten av Bihac.

På grunn av økonomiske begrensninger og utenriksministeriets mål om å ta over all aktivitet i landets flyktningleirer, måtte DiH ta den vanskelige beslutningen å avslutte sitt arbeid i Bosnia og Herzegovina. Denne beklagelige utviklingen vil få en stor negativ innflytelse på livene til mennesker som er helt avhengig av hjelp. Med avviklingen av den eksterne hjelpen, bortfaller også distribueringen av hygieneartikler og klær. Dette vil skape et stort gap mellom behov og tilgang og forverre flykningenes og migrantenes hverdag betydelig.

Selv om DiHs Drop Shop ikke blir videreført, vil aktivitetene i vår Drop Club løpe ut året for deretter å bli overført til vår partner World Vision International lenke

World Vision har vært til stede i Bosnia og Herzegovina siden 1994. De har hele tiden arbeidet målrettet med ulikt humanitært arbeid, vært pådrivere for beslutninger om nødvendige ressurser til å møte basisbehovene til mennesker på flukt, spesielt sårbare barn og familier. I Ušivac har organisasjonen ivaretatt og utviklet ulike aktiviteter for enslige mindreårige barn. Når World Vision overtar våre lokaler i leiren, vil de videreføre våre tilbud i multimedia klasserommene, samt de for rekreasjon og sosiale aktiviteter. Dette sikrer at våre tiltak og innflytelse blir ivaretatt, selv om vi ikke lenger er til stede.

Når vi tenker på den vanskelige beslutningen om å trekke oss ut, ønsker vi som er igjen av Drop teamet å utrykke stor takknemlighet til koordinatorer og frivillige som ga av sin tid og sine krefter til å støtte vårt arbeid i Bosnia og Herzegovina. Deres engasjement og utrettelige innsats for å innfri menneskerettighetene, betydde en enorm forskjell i livene til utallige mennesker. De ga livsnødvendig hjelp, samt bidro til beslutninger og handlinger som ga beboerne en følelse av tilhørighet.

Videre vil vi takke for et langt samarbeid med CRR og Collective Aid, et samarbeid som ga tilskudd til midler til NFI (Non food items).

I løpet av engasjementet I Bosnia og Herzegovina kanaliserte som nevnt Dråpen i Havet arbeidet gjennom tre hovedprogram. Når det gjelder uformell utdannelse, har 5 479 beboere deltatt i data-klassene og tilegnet seg nyttige datakunnskaper. Når det gjelder fellesskap- og kapasitetsbygging, deltok 8 137 personer. Dette var svært viktig for å skape en følelse av tilhørighet og normalitet i leiren. Humanitær bistand ble gitt til 1 852, dette inkluderte blant annet utdeling av 12 126 bleier/våtservietter, 6,190 klesplagg, totalt 8 086 hygieneprodukter.

Den dedikerte tilstedeværelsen og innsatsen til DiH ga en målbar bedring i livskvaliteten til beboerne. Å motta livsnødvendig hjelp og omsorg ga glimt av håp i en meget utfordrende situasjon.

At DiH avslutter sitt engasjement i Bosnia og Herzegovina, vil utvilsomt medføre et stort tap for flyktninger og migranter som søker beskyttelse og hjelp i Ušivac flyktningleir. Vi håper at andre organisasjoner og ansvarlige interessenter vil stille opp og sikre at de sårbare på flukt i Bosnia og Herzegovina fortsatt får den assistanse og hjelp de så desperat trenger på sin veg mot trygghet og en bedre fremtid.