Dråpen i Havet støtter SVs forslag om å evakuere flere asylsøkere fra Hellas og forsterke bistanden til Bosnia

Stortinget mottok 8. april representantforslag fra SV om at Norge må relokalisere 750 asylsøkere fra Hellas i 2021 og forsterke bistanden til Bosnia. Dråpen i Havet, som arbeider med mennesker på flukt i både Hellas og Bosnia, støtter forslaget.

mann som bærer to blå poser og har en gutt ved siden av seg
Dråpen i Havet jobber for å gi mennesker på flukt en bedre hverdag. Foto: Dråpen i Havet

– Allerede for et år siden fremmet vi, sammen med flere humanitære- og menneskerettigsorganisasjoner, et forslag overfor regjeringen og flere politiske partier om at Norge burde ta imot minst 750 asylsøkere fra Hellas, og er derfor svært glad for SV nå legger dette frem for Stortinget, sier Sidsel E. Aas, leder for kommunikasjon og innsamling i Dråpen i Havet.

-Da regjeringen landet på 50 ga både AP, MDG, Rødt, Venstre og KrF uttrykk for at de ønsket å ta imot langt flere. Nå har partiene mulighet til å vise at ord kan bli til handling og i enda større grad være med på å synliggjøre Norges ansvar i den europeiske flyktningkrisen.

Regjeringens beslutning om 50 vekket et stort engasjement blant folk flest, og ikke minst norske kommuner som viser at solidariteten strekker seg langt utover Norges grenser. En rekke kommuner har uttalt at de både har kompetanse og kapasitet til å bosette langt flere enn det regjeringen har lagt opp til.

– I valgåret 2021 kan dette folkelige engasjement kanskje være noe å tenke på for flere av partiene, sier Aas.

Dråpen i Havet er en humanitær organisasjon som støtter mennesker på flukt i Europa. Vi bidrar på fastlandet og på øyene i Hellas, og i flyktningleiren Usivac utenfor Sarajevo i Bosnia. Vi distribuerer mat, klær og hygieneartikler og organiserer aktiviteter med fokus på utdanning, mestring, integrering og fellesskap.

Arbeidet i felt gjennomføres av erfarne koordinatorer og frivillige feltarbeidere, som har vært gjennom våre opptaksrutiner og kurs.

For mer informasjon og avtale om intervju

Sidsel Aas, Leder for kommunikasjon og innsamling, tlf: 913 47 746