Hva vil det si å være frivillig for Dråpen i Havet?

Arbeidsoppgaver som frivillig hjelpearbeider

Dråpen i Havets formål er å gi umiddelbar og direkte bistand til mennesker på flukt. Dette gjøres ved å koordinere frivillige hjelpearbeidere som reiser til våre destinasjoner i Hellas. Hjelpearbeiderne bistår med mottak av flyktninger og arbeider i leirene der flyktningene bor. Oppgavene er i stadig endring, avhengig av behovene på de ulike destinasjonene. På destinasjonene samarbeider vi med organisasjoner som UNHCR, Leger uten grenser, Flyktninghjelpen, Internasjonale Røde Kors etc.

Dråpen i Havet er for tiden tilstede med frivillige hjelpearbeidere på øya Lesvos, i Athen-regionen og i Nord-Hellas. Vi har alltid behov for frivillige over 25 år på våre destinasjoner, og særlig ønskelig er personer som kan være minimum to uker. Les mer om våre destinasjoner og om arbeidet vi gjør under her. Som frivillig velger du selv hvilken destinasjon du vil reise til.

På alle våre destinasjoner, vil du bli tatt i mot av en koordinator, som gir deg opplæring og organiserer deg i et team med andre frivillige. Frivillige for Dråpen i Havet reiser på eget ansvar. Du må selv dekke reise, kost og losji.

Vi har behov for flere koordinatorer

Å bidra som koordinator byr på allsidige, innholdsrike og meningsfulle oppgaver.
Hovedansvaret er å lede og koordinere aktivitetene og arbeidet blant Dråpen i Havets mange frivillige på ulike destinasjoner i Hellas.

Koordinatorene ved de forskjellige destinasjonene har noe ulikt ansvar og oppgaver, som f.eks

  • Prosjekt Koordinator med ansvar for alle prosjekter på destinasjonen
  • Frivillig Koordinator med ansvar for opplæring og oppfølging av frivillige
  • Logistikk Koordinator med ansvar for vårt lager, drift av market og mottak av donasjoner
  • Site Koordinator som blant annet er administrativt ansvarlig og nærmeste leder til de øvrige koordinatorene.

Blant øvrige oppgaver til koordinatorene, er å koordinere og planlegge innsatsen til de frivillige som består i blant annet distribusjon av mat, klær og nødvendig utstyr, lagerarbeid, aktiviteter for barn, språkundervisning og drift av market (Drop Shop).

Koordinatorene er Dråpen i Havet sine representanter på de ulike destinasjonene, og samarbeider tett med andre humanitære organisasjoner, UNHCR, lokale myndigheter mv.

Bakgrunn fra humanitært hjelpearbeid, primært fra kriserammede områder er en stor fordel i rollen som koordinator. Solid erfaring fra prosjektarbeid og ledelse er en forutsetning for å bli vurdert til en koordinator rolle. Krevende og hektiske arbeidsdager betyr at det er viktig å ha god helse, svært gode kommunikasjonsevner, serviceinnstilling og allsidige datakunnskaper. Det er en forutsetning at koordinatorene behersker engelsk flytende.

Koordinatorer for Dråpen i Havet reiser på eget ansvar, og vi ønsker en minimums oppdragslengde på 8 uker. Dråpen i Havet dekker reisekostnader, bosted og leiebil på destinasjonen. I tillegg har koordinatorer mulighet til å søke om økonomisk støtte til å dekke sine personlige utgifter under oppholdet.

Som for øvrige frivillige, gjelder at man er over 25 år for å bli vurdert til en rolle som koordinator.
Om du ønsker å melde din interesse for et frivillig koordinatoroppdrag, send din CV sammen med en søknad til birgit@drapenihavet.no og fortell når du har mulighet til å bidra, og hvor lenge du kan være i Hellas.

Lurer du på noe?

Klikk her for å se ofte stilte spørsmål eller kontakt oss.

Registrering

Dersom du ønsker å reise som frivillig med Dråpen i Havet må du registrere deg som bruker hos oss. Dette gjør du ved å klikke på “Min Profil” i menyen over eller ved å klikke her.

For å reise som frivillig må du godta våre retningslinjer. Disse kan leses her: Retningslinjer for frivillige. Etter du har registrert din profil i vårt system, vil du kunne melde deg på reise. Så snart du er meldt på en reise, og blitt godkjent for perioden og destinasjonen du har valgt, legger vi deg til i en reisegruppe på facebook for perioden du skal reise.

Det er endel kostnader forbundet med å ha et godt apparat rundt våre frivillig som skal jobbe i leirene. Våre koordinatorer i felt jobber ulønnet, men får dekket sin reise, overnatting, bil og telefon. I tillegg går det med mye administrativt arbeid for å tilrettelegge for de frivilliges opphold. Fra og med 2018 vil vi innføre et krav om at alle frivillige som reiser som en del av Dråpen i Havet, registrerer seg som medlem. Dette kan man gjøre her, og det innebærer en månedlig betaling på 100,- Du kan si opp denne avtalen om du måtte ønske det etter at ditt frivilligopphold er ferdig, men vi håper jo at flest mulig vil fortsette å støtte arbeidet, og ser at dette er en fin måte å hjelpe de som trenger det. Når du registrerer din reise, er det fint om du skriver i kommentarfeltet om du har registrert deg via sms, bank eller Paypal, eller om du allerede er medlem/fastgiver.

For å lese mer om hvordan du registrerer deg som frivillig feltarbeider med oss, trykk her.

Dine egenskaper

Dråpen i Havet har særlig behov for helsepersonell, håndverkere, mennesker med erfaring fra psykososial støtte, fagpersoner innen barsel- og spedbarnspleie, språklærere, tolker i arabisk, persisk/farsi, dari og kurdisk. Viktigst av alt er likevel en hjelpende hånd og et godt hjerte. Vi har behov for deg!

Dråpen i Havet har følgende krav til sine frivillige:

  • At du har fylt 25 år
  • At du binder deg for minimum ti dager
  • At du er klar til å brette opp ermene og ta i et tak der det trengs. Du må være forberedt på lange dager og uforutsigbarhet i arbeidet

Vaksinasjon

Dråpen i Havet arbeider i flyktningleire der det er dårlige sanitærforhold og der epidemier kan forekomme. Vi anbefaler at du tar kontakt med enten fastlege eller vaksinekontor for å sjekke evt. påfyll av vaksiner før du reiser.

Etter reisen

Når du kommer hjem, kan det føles tungt å vende tilbake til sitt “normale” liv etter å ha hjulpet mennesker i en krevende situasjon. Dine holdninger er blitt endret, og du vil kanskje trenge tid på komme tilbake til dine ordinære oppgaver hjemme. Ta deg tid til å reflektere over dine opplevelser, og vær oppmerksom på at det er normalt å få reaksjoner i etterkant av feltarbeid. Dersom du har behov for umiddelbar psykososial støtte eller hjelp, anbefaler vi at du kontakter din fastlege eller kommunehelsetjenesten.