Erfaringer fra praktikantopphold i Dråpen i Havet

Masterstudent i statsvitenskap Ida Marlene Henriksen (25) har våren 2021 vært praktikant i Dråpen i Havet. I dette blogginnlegget skriver hun om sitt opphold i avdeling for kommunikasjon og innsamling.

smilende ung dame
Foto/Photo: Privat/Private

Det har vært et lærerikt og givende halvår i Dråpen i Havet. Jeg har fått innblikk i en helt unik humanitær organisasjon som får utrettet mye til tross for sin størrelse. Med en grasrotmentalitet og stort frivillig engasjement, er organisasjonen fleksibel og handlingsdyktig i møte med beboere i flyktningleirer. Jeg liker spesielt godt at organisasjonen organiserer aktiviteter hvor flyktninger og andre migranter får utviklet sin kompetanse for fremtidig arbeidsdeltakelse og videre utdanning, og at asylsøkere selv har mulighet til å være frivillig for organisasjonen sammen med de internasjonale frivillige feltarbeiderne.

Videre er jeg stolt av å være praktikant i en humanitær organisasjon som ikke er redd for å være en tydelig stemme i politikken. Selv om Dråpen i Havet er politisk uavhengig, er det viktig å støtte de politiske tiltakene rettet mot å styrke rettssikkerheten for mennesker på flukt. Som praktikant har jeg hovedsakelig jobbet med politisk påvirkningsarbeid og kommunikasjon. Det har vært midt i blinken for meg som er statsvitenskapsstudent.

Jeg er opptatt av hvordan politikere fremstiller flyktning- og asylsituasjonen og hvilke argumenter de bruker for å legitimere sine politiske handlinger. Ikke overraskende eksisterer det et stort gap mellom hva politikerne sier de står for, og hva de faktisk gjør. Samtidig som vår egen regjering påstår at Norge er best på å hjelpe mennesker på flukt, mistenkeliggjør de asylsøkere ved å påstå at de ikke er «reelle flyktninger». Dette er med på å skape et forenklet og snevert bilde av flyktningsituasjonen og de migrasjonsprosessene som skjer via de irregulære reiseveiene til Europa.

Flyktninger og andre migranter blir i dag frarøvet sin stemme og mulighet til å kjempe for sine rettigheter. Politikken som føres i Europa gjør at flyktninger forsvinner fysisk fra våre landegrenser, mediebilder og hverdagens samtaler. Ved at vi er informerte og støtter politikk som sørger for likebehandling og rettferdighet for alle migranter, kan vi være med på å gi migranter en stemme. En del av denne kampen er å rette et kritisk blikk på flyktning- og asylpolitikken som føres i Norge og i Europa. Det skal jeg fortsette med gjennom masteroppgaveskriving til høsten og videre arbeid i Dråpen i Havet som assistent.

Jeg er utrolig takknemlig for dette halvåret som praktikant og muligheten til å anvende kunnskapene fra studiet rent praktisk. Jeg oppfordrer alle som ønsker å bidra i Dråpen i Havet sitt arbeid til å engasjere seg. Vær en Dråpe og kjemp for flyktninger og andre migranters rettigheter! Sammen kan vi få til en endring, men da må vi handle.

BLI FRIVILLIG FELTARBEIDER og bidra til vårt arbeid

Les mer