Et bærekraftig samarbeid

IT-tjenester, samfunnsansvar og engasjement er i fokus når Habberstad og Dråpen i Havet inngår samarbeid.

mann og kvinne i et møte

Høsten 2018 startet Habberstad AS, som er et norsk firma som leverer IT-rådgivning, prosjektledelse og rekrutteringstjenester, et internt arbeid for å finne ut av hva deres “samfunnsansvar” skulle bety for dem. Samtidig arbeidet Dråpen i Havet med en strategiprosess der IT var en av de tjenestene som det skulle fokuseres på i den kommende perioden. Sammen fant de en bærekraftig løsning for begge parter. I februar 2019 signerte de avtale, og nå ser begge parter frem til et bærekraftig og langsiktig samarbeid.

Om samarbeidet

Trude Jacobsen forteller om Dråpen i Havet og hvordan alt startet i 2015 for ansatte hos Habberstad

Begge parter har hele tiden vært opptatt av at samarbeidet skal være et bærekraftig og gi verdi. Mens Dråpen i Havet sitt ønske er å få en partner som kan bistå med tjenester og rådgivning innen IT, systemløsninger, personvern (GDPR) og ulike prosjektaktiviteter, handler samarbeidet for Habberstad om deres ansatte. Gjennom å ta et bevisst valg knyttet til samfunnsansvar, skapes en felles identitet og den interne kulturen styrkes. I tillegg er det et fortrinn for virksomheten overfor nye rådgivere og kunder at Habberstad har tatt et bevisst valg når det gjelder støtte til en humanitær organisasjon. Om hvorfor valget falt på akkurat Dråpen i Havet som organisasjon skriver Habberstad:

”Dråpen i Havet er en humanitær non-profit organisasjon som har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, med særlig oppmerksomhet på å hjelpe barn og deres mødre. Dråpen i Havet har siden oppstarten koordinert nærmere 6000 frivillige hjelpearbeidere til Hellas, der behovet for hjelp er stort. Organisasjonen er politisk nøytral, og driver nødhjelp til beste for flyktninger der de er. Dette er ikke støtte til innvandring til Europa, men nødhjelp til de som av ulike grunner befinner seg i leirer i Hellas. De fleste som sitter her vil enten bli værende i Hellas eller blir returnert til hjemlandet. Organisasjonen er omfattet av Innsamlingskontrollen, blir revidert årlig og har svært høy andel av innsamlede midler som går direkte til formålet.

Birgit Hjelmtvedt og Trude Jacobsen forteller om Dråpen i Havet og vårt arbeid for ansatte hos Habberstad.

De jevnlige møtene med informasjon og presentasjoner fra HR- og Beredskapssjef i Dråpen i Havet, Birgit Hjelmtvedt gjorde at Habberstad ble overbevist om at Dråpen i Havet var en seriøs aktør, og en organisasjon som de kunne identifisere seg med. Likeledes så Habberstad tidlig at de som virksomhet har mye å bidra med inn til den forholdsvis «unge» organisasjonen som trenger all den drahjelp de kan få, samt at de har nødvendig kompetanse på områder som er utenfor Dråpen i Havets kjernevirksomhet; nemlig å hjelpe mennesker på flukt.

– Møtene vi hadde frem til samarbeidet ble formalisert i februar, har handlet om å presentere Dråpen i Havet sine behov for rådgivningsbistand, og oss som en god partner. Det har også vært viktig for Habberstad å føle at Dråpen i Havet er en partner som de kan identifisere seg med. Det at Dråpen i Havet har kommet så langt på tre og et halvt år, at vi frem til nå har hatt få ansatte, mange frivillige har vist at organisasjonen er en seriøs aktør. Måten Dråpen i Havet er strukturert og hvordan vi har jobbet strategisk planmessig og grundig har imponert Habberstad, sier Birgit Hjelmtvedt.

Samfunnsansvar styrker kultur og samhold

Habberstad er opptatt av at det å utføre sitt samfunnsansvar skal være noe mer enn å gi midler til et godt formål. I sitt blogginnlegget ”Om Samfunnsansvar” fra høsten 2018 skriver de:

”Det handler om noe mer enn å gi noen kroner til et godt formål i stedet for å sende ut julekort. Slik veldedighet er ikke galt, men vi tenker at samfunnsansvar er noe mer.”

Mens Habberstad bistår med rådgivning knyttet til blant annet valg og innføring av systemløsninger, IT og GDPR, bistår Dråpen i Havet med erfaring og kunnskap om flyktningsituasjonen i Hellas, muligheten for de ansatte til å være frivillige i felt, og informasjonsmøter. På den måten vil samfunnsansvaret integreres i hele bedriften og alle ansatte involveres i de ulike prosjektene som drives for Dråpen i Havet. Harald Mæhle, leder for Habberstad Rådgiving mener det gir mye for egen virksomhet å inngå et slikt samarbeid:

– Det å bidra til å gjøre vårt samfunn bedre, har også betydning for Habberstad. For det er i dette samfunnet vi utøver vår virksomhet. De konsulenter som vi ønsker i Habberstad er de som er opptatt av samfunnet og fellesskapet. Det er disse som vi mener vil være de beste konsulentene og som samtidig vil bidra til å styrke vår kultur og samhold.

Allerede godt i gang

Første innledende møte startet allerede før jul i 2018, og siden den gang har det vært flere møter både knyttet til formen på det overordnede samarbeidet, men også på rådgivningssiden. Samarbeidet er godt i gang og frem til i dag har Rolf Haavik hos Habberstad bistått Dråpen i Havet med alt som har med GDPR å gjøre, sier Birgit Hjelmtvedt.

– I tillegg til arbeidet med GDPR har vi hatt et oppstartsmøte i februar 2019 med rådgivere fra Habberstad og nøkkelpersoner fra Dråpen i Havet i forbindelse med et nytt administrasjonssystem for håndtering av frivillige feltarbeidere.

For andre organisasjoner som ønsker å ha et bevisst forhold til sitt samfunnsansvar er Harald Mæhle opptatt av å gjøre det ut ifra et genuint engasjement og ikke tenke det som en utgift. – Det er viktig å fokusere på langsiktig og bærekraftig bistand. Bruk virksomhetens kompetanse, tjenester eller produkter som utgangspunkt for engasjementet, avslutter han.