Etter frivillig feltoppdrag

Det kan føles tungt å vende tilbake til sitt “normale” liv etter å ha hjulpet mennesker i en krevende situasjon. Dine holdninger er kanskje blitt endret, og du kan trenge tid på komme tilbake til dine ordinære oppgaver hjemme. Vi anbefaler at om du har en jobb du skal tilbake til, at du tar noen dager helt fri. Ta deg tid til å reflektere over dine opplevelser, og vær oppmerksom på at det er helt normalt å få reaksjoner i etterkant av et feltarbeid.

Normale reaksjoner etter felt

Den siste dagen i felt vil du få tilbud om en sluttsamtale med koordinator. I denne samtalen vil dere blant annet snakke om hvordan du har hatt det som frivillig feltarbeider, og du vil få informasjon om hva du kan forvente deg av personlig reaksjoner når du kommer hjem. Disse reaksjonene vil variere fra person til person, og vi anbefaler at du leser mer om disse her:

Som  feltarbeider får du nye venner blant beboerne, men også blant de andre internasjonale feltarbeiderne du jobber med. Venner deler livserfaringer, og bryr seg om hverandre.  Som frivillig og venn vil du kanskje også høre vanskelige livshistorier som fortelles til deg i tillit. Disse historiene vil selvsagt påvirke deg. Noen vil føle at det er krevende å høre hva mennesker på flukt har opplevd. Det gjelder både å høre deres historier, men også å observere hvilke tilstander de lever under i dag. Å være i en flyktningleir eller på en lokasjon kan også trigge personlige erfaringer, stress og uro.

Dersom du har behov for umiddelbar psykososial støtte eller hjelp, anbefaler vi at du kontakter din fastlege eller kommunehelsetjenesten.

Bidra med din erfaring i Norge?

Dråpen i Havet baserer seg på frivillig innsats i Norge og i Hellas. Din erfaring fra feltarbeid i Hellas kan komme til nytte også her i Norge. Benytt din erfaring fra feltarbeidet til å bidra med rekruttering, informasjons- og innsamlingsarbeid her i Norge for mennesker på flukt i Hellas.

Du kan bidra ved å:

  • Bli med i et av Dråpen i Havet sine norske lokallag og bidra til å holde informasjonsmøter for potensielle feltarbeidere og opprette lokale innsamlingsaksjoner.For spørsmål om våre lokallag ta kontakt med Cicilie Lindblad-Bråten: cicilie@drapenihavet.no For oversikt over våre lokallag les her
  • Arrangere innsamlingsaksjoner, basarer, loppemarkeder eller annet for å støtte arbeidet for mennesker på flukt. Ta kontakt med vår giveransvarlig Henry Edvardsen, henry@drapenihavet.no, for mer informasjon.
  • Fortelle om ditt feltopphold til familie, venner, kjente og/eller lokalavisen.
  • Skrive om dine erfaringer fra feltarbeidet, og publiser det på vår nettside. For mer informasjon ta kontakt med vår informasjonsarbeider Vibeke Hoem, vibeke@drapenihavet.no
  • Holde foredrag i ditt lokalmiljø, på skoler, i barnehager, for kollegaer eller andre.

Vil du bidra i våre lokallag?

Er du engasjert i situasjonen for mennesker på flukt i Hellas, og ønsker å bidra til å rekruttere feltarbeidere eller ta initiativ til å opprette innsamlingsaksjoner i ditt lokalområde?

Lokallagskoordinatoren er et bindeledd mellom lokallaget som etableres av frivillige og organisasjonens administrasjon. For oversikt over lokallagskoordinatorer og kontaktpersoner for hvert enkelt lokallag les mer her. Lokallagskoordinatoren utgjør en del av det frivillige arbeidet som utføres i regi av Dråpen i Havet. Både lokallagskoordinator og frivillige i lokallagene bistår med å:

  • Gjennomføre informasjonsmøter for fremtidige frivillige feltarbeidere fire ganger pr år, eller ved behov
  • Bidra og ta initiativ til å opprette innsamlingsaktiviteter og eventer lokalt med støtte fra administrasjonen
  • Stille opp på forespørsler og eventer som arrangeres lokalt.
  • Bidrar med vervekampanjer lokalt med støtte fra administrasjonen/ Giveransvarlig