Rapportlansering: Ringvirkninger av frivillig feltarbeid i Hellas

Om arrangementet

Siden 2015 har flere tusen nordmenn tilknyttet Dråpen i Havet, reist til Hellas for å bistå mennesker på flukt.
Gjennom frivillig feltarbeid har de blitt vitner til menneskelige lidelser og fortvilelse på nært hold. Dråpen i Havet har hørt en rekke eksempler på skjellsettende opplevelser, men også historier om nære møter mellom mennesker. Mange av de frivillige har fortalt at de har fått et nytt syn på verden etter oppholdet.

For å få en bedre oversikt over hvilke ringvirkninger frivillig feltarbeid kan ha, lanserer Dråpen i Havet rapporten «Hva skjer når de frivillige feltarbeiderne kommer hjem til Norge? – en analyse av ringvirkningene av frivillig feltarbeid i Hellas.»

Rapporten er skrevet av Heidi Mogstad og Jesper Haugan, som vil være til stede på lanseringen.

Program

  • Velkommen v/ Styreleder i Dråpen i Havet, Turid Lilleheie
  • Opptreden  av Gaute Ormåsen
  • Lansering av rapporten «Ringvirkninger av frivillig feltarbeid i Hellas» med Heidi Mogstad og Jesper Haugan
  • Paneldebatt

 

Paneldeltakerne:

  • Trude Jacobsen, Generalsekretær i Dråpen i Havet
  • Heidi Mogstad, rapportforfatter
  • Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær Frivillighet Norge
  • Annette Groth, journalist og tidligere frivillig Dråpen i Havet.

Og ordstyrer er advokat og tidligere frivillig Kim Gerdts

  • Opptreden av Gaute Ormåsen
  • Kick off med «A Step Closer

Frivillighetsorganisasjonen A Step Closer vil holde en kort appell om sitt samarbeid med Dråpen i Havet og visning av promovodeo.

Read more

Dråpen i Havet holder foredrag på Drammensbiblioteket

Flere enn 65.000 mennesker på flukt har ankommet Hellas hittil i 2019, 65.000 skjebner. 65.000 unike historier. 65.000 overlevende. 65.000 drømmer om et liv i trygghet. Europa har stengt sine grenser og svært mange er strandet på de greske øyene. Den største og verste flyktningleiren er Morialeiren på Lesvos. Den er beregnet for 3000 flyktninger, ved utgangen av november måned 2019 bor det mellom 14 og 16 000 overlevende i denne leiren.

Dråpen i Havet v/ Styreleder Turid Lilleheie og HR- og beredskapssjef Birgit Hjelmtvedt vil vise bilder/videoer, fortelle om arbeidet i felt og fortelle om enkelthendelser.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Drammensbiblioteket: https://www.drammensbiblioteket.no/web/arena/arrangementer#/?location=Drammensbiblioteket

Read more

Informasjonsmøte for fremtidige feltarbeidere Oslo/ Akershus

Velkommen til informasjonsmøte for fremtidige feltarbeidere.

Tirsdag 3 mars kl 17.00-1900 inviterer lokallagskoordinatorer i Oslo/Akershus til informasjonsmøte for fremtidige feltarbeidere. Møtet vil finne sted på Tøyen bibliotek i Oslo.

Agenda for møtet er:

• Om Dråpen i Havet

• Situasjonen i Hellas

• Før frivillig oppdrag og forventninger til feltarbeidere

• Utstyr til reisen

• Koordinatorens rolle

• Retningslinjer for feltarbeidere

• Oppgaver i felt

• Destinasjonene

• Hjemme igjen – hva nå?

NB: Påmelding til Cecilie Holm.Johnson: cholmjohnsen@gmail.com

 

Velkommen!

Read more

Samling for tidligere feltarbeidere i Oslo/ Akershus

Velkommen til en lavterskel samling mandag 3. februar fra 17.00 – 19.00 på Skatten i Oslo  for alle som har vært ute i felt med Dråpen i Havet.

Agenda for samlingen

Vi ønsker å kartlegge behovet og ønsker til dråper når de kommer hjem. Vi ønsker at lokallaget kan være en arena hvor vi kan dele meninger og idéer og komme med ønsker eller tips. Første samling blir enkel: lokallagskoordinatorene vil presentere noe av hva vi tenker og ønsker oss for og av lokallaget i framtida. Ett av ønskene er å få i gang et politisk engasjement før stortingsvalget i 2021. Vi trenger all hjelp vi kan få med dette. Deretter blir det anledning til å komme med ønsker og forslag til hva annet vi kan være som lokallag.
Eneste krav er at du har felterfaring med Dråpen i Havet. Det blir ingen krav til hver enkelt å si noe hvis du ikke ønsker, så det er ingen grunn til å frykte public speaking.
Inviter alle du kjenner som har vært ute i felt da det er viktig at vi får gitt tilbudet til alle.
Har du allerede nå idéer om hva vi kan ha som tema på en samling eller noe du selv vil dele? Send PM til Cecilie Holm-Johnsen eller kommenter i arrangementet.
Håper du kommer!
NB: Påmelding til Cecilie Holm-Johnson: cholmjohnsen@gmail.com
Kun for deg som har vært ute i felt med Dråpen i Havet. Lukket arrangement. 
Sted: Skatten Oslo, Tøyen torg. For mer informasjon se link til deres nettside her
Arrangører: Dråpen i Havet sine lokallagskoordinatorer Silje Distad Stelander, Ingvild Gundersen og Cecilie Holm-Johnsen
Read more

Informasjonsmøte for feltarbeidere i Moss

Velkommen til informasjonsmøte for feltarbeidere

Ønsker du å høre mer om vårt arbeid i Hellas og vurderer å registrere deg som frivillig feltarbeider. Kom på informasjonsmøtet vårt i Moss der du kan stille spørsmål og høre mer om vårt arbeid i felt. Møtet holdes 19.November fra kl 19:00 til kl 20:30 i 1.etg hos Frivillighetens hus.

Påmelding på mail til: cicilie@drapenihavet.no
Velkommen!
Read more