Go for It – Solidaritetsmarsj fra Arendal til Moria

Startskuddet for Solidaritetsmarsjen markeres med et arrangement på Arendalsuken mandag 12. August fra klokken 12.30-14.00 på Bricolagen/Bankgården i Arendal. Mer informasjon om arrangementet kommer senere. 

Go for it er en solidaritetsmarsj gjennom Europa, der Arne Martin Thingnes skal gå motsatt vei av den trafikkerte flyktningruten fra 2015. Formålet er å sette fokus på situasjonen for mennesker på flukt som fortsatt møtes av stengte grenser og inhumane levekår ved Europas yttergrenser. Let`s just GO FOR IT!

Følg med på kampanjens Facebook side «Go for It» her

Read more

Informasjonsmøte i Kristiansand

Velkommen til informasjonsmøte i Kristiansand!

Dråpen i Havet trenger flere frivillige som kan bidra i minst 10 dager og er over 25 år.
Om du lurer på hva det vil si å bidra som feltarbeider med oss, kom og få relevant og interessant informasjon både om våre lokasjoner og hva oppgavene til Dråpene er.

Send mail til post@drapenihavet.no for påmelding.

Velkommen!

Read more

Rapporten “Tidsvitner fra Hellas” og blues med Johnny Augland

Dråpen i Havet inviterer til lansering av rapporten “Tidsvitner fra Hellas “og blues med Johnny Augland. – William Nygaard deler sine refleksjoner og erfaringer knyttet til flyktningsituasjonen i Hellas

I anledning verdens flyktningdag 20. juni og lanseringen av vår rapport ”Tidsvitner fra Hellas” ønsker vi å rette fokus på mennesker på flukt som befinner seg i Hellas og forholdene de lever under. Rapporten er skrevet av Gro Wærstad og Ada Aagre Pettersvold som har innhentet erfaringer og dokumentasjon fra våre feltarbeidere som har bidratt i flyktningleire i Hellas hvor vi er representert. Det blir også lansering av låta «Liten Flyktning» med bluesartisten Johnny Augland. All inntekt fra salg av låta vil gå til Dråpen i Havets arbeid for mennesker på flukt.

Påmelding til hanneb@drapenihavet.no

Program:

11.30:
-Registrering og lett servering
-“Liten Flyktning” lanseres med Johnny Augland.
-Introduksjon til rapporten og informasjon om Dråpen i Havet sitt arbeid i Hellas ved Generalsekretær Trude Jacobsen.
-Presentasjon av funnene i rapporten “Tidsvitner fra Hellas” ved Gro Wærstad og Ada Aagre Pettersvold.
– William Nygaard om rapporten, egne erfaringer og flyktningsituasjonen i Hellas.
– Det åpnes for spørsmål til rapporten etter presentasjonen.
– Linn-Cecilie Linnemann, Adm. dir. i Design Container om viktigheten av god nettbasert opplæring av feltarbeidere.
-Samtale med bluesartisten Johnny Augland ved HR- og Beredskapssjef Birgit Hjelmtvedt
-“Liten Flyktning”
13:30: Avslutning

Read more

Årsmøte Dråpen i Havet 2019

Dråpen i Havet inviterer til årsmøte 2019

Torsdag 9. mai 2019 kl. 18:00–20:00.

Sted: Sentralen Oslo AS, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo, Norway

Foreløpig agenda

1. Opprop/registrering
2. Valg av referent og representanter til å signerer protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Styreleder informerer
5. Vedtektsendringer
6. Styrets årsberetning 2018
7. Regnskap 2018
8. Året 2019 så langt og planer videre
9. Budsjettet for 2019
10. Valg av valgkomite og nye styremedlemmer
11. Innkomne saker

I etterkant av det formelle programmet vil vi presentere svarene på en undersøkelse vi nylig har gjennomført blant tidligere feltarbeidere. Vi har undersøkt hvordan feltarbeid kan være med på å endre folks engasjement og syn på samfunnet.

Årsmøtet vil være åpent for alle interesserte men, vi minner om at en forutsetning for å ha stemmerett på årsmøtet, er at man har vært fastgiver de siste tre månedene. Årsrapport vil fremlegges for alle fremmøtte og vil også ligge tilgjengelig på vår webside for alle interesserte.

OBS – FRIST FOR PÅMELDING OG FOR Å MELDE INN SAKER TIL ÅRSMØTET ER 26. APRIL.
Påmelding til årsmøtet skjer ved å sende e-post til post@drapenihavet.no.
Saksdokumenter og endelig agenda sendes ut til alle påmeldte innen 2. mai.
Med vennlig hilsen Styret i Dråpen i Havet

Read more

Arrangementer 2018

Gruppesamtale for tidligere dråper

I samarbeid med kognitiv terapeut, Neeta Myrseth Parmar, arrangerer Dråpen i Havet en gratis lavterskel samtalegruppe for våre tidligere frivillige feltarbeidere 11. januar fra klokken 12.00 – 13.00. Ved å møte andre frivillige hjelpearbeidere, får man mulighet til å dele erfaringer, prate om hvordan man har blitt påvirket gjennom feltarbeidet og hvordan det har opplevdes å komme tilbake.

Neeta Myrseth Parmar er godkjent kognitiv veileder og veileder og underviser på utdanningen i kognitiv terapi. Hun er i tillegg utdannet barnevernspedagog og har lang fartstid innenfor rusomsorgen.www.neetaparmar.no

Påmelding til: neeta@neetaparmar.no

For mer informasjon se vår Facebook side her. 

Velkommen!

 

Informasjonsmøte for fremtidige dråper – Trønderlag

Dråpen i Havet har behov for flere frivillige feltarbeidere. Vår engasjerte lokallagskoordinator i Trøndelag har god kunnskap om det å bidra som frivillig for Dråpen i Havet, og vil svare på spørsmål og fortelle om egne opplevelser fra sine frivillig-reiser til Hellas. Møtet finner sted tirsdag 6. februar fra klokken 18.00 – 19.30. Om du er over 25 år og har lyst til å reise til Hellas som bistandsarbeider i minst 10 dager, anbefaler vi at du deltar på dette informasjonsmøtetPå møtet vil du få nyttig informasjon om vårt arbeid på de ulike destinasjoner vi er tilstede, og hva det vil si å være en frivillig Dråpe.

For mer informasjon se vår Facebook side her.

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Velkommen!

 

Informasjonsmøte for fremtidige dråper – Lillesand

Vår lokallagskoordinator i Agder har lang erfaring som frivillig og koordinator med Dråpen i Havet. Hun holder informasjonsmøte for alle som er interessert i å bidra som frivillig feltarbeider 8. februar fra klokken 18.00 – 19.30. Om du er over 25 år og har lyst til å reise til Hellas som bistandsarbeider i minst 10 dager, anbefaler vi at du deltar på dette møte. Her vil du få nyttig informasjon om vårt arbeid på de ulike destinasjoner vi er tilstede, og hva det vil si å være en frivillig Dråpe. For mer informasjon se vår Facebook side her.

Lillesand rådhus bystyresalen, Østregate 2, Lillesand

Velkommen!

 

 

Read more