GRUPPESAMTALE for tidligere Dråper, Oslo

I samarbeid med kognitiv terapeut, Neeta Myrseth Parmar, arrangerer Dråpen i Havet en gratis lavterskel samtalegruppe for våre tidligere frivillige feltarbeidere. Ved å møte andre frivillige hjelpearbeidere, får man mulighet til å dele erfaringer, prate om hvordan man har blitt påvirket gjennom feltarbeidet og hvordan det har opplevdes å komme tilbake.

Neeta Myrseth Parmar er godkjent kognitiv veileder og veileder og underviser på utdanningen i kognitiv terapi. Hun er i tillegg utdannet barnevernspedagog og har lang fartstid innenfor rusomsorgen. www.neetaparmar.no (tlf: 92 68 67 40)

Påmelding sendes til birgit@drapenihavet.no innen 12.11.2017, merket “Gruppesamtale Oslo”.

Vel møtt

Read more

Informasjonsmøte for fremtidige Dråper – BERGEN

Lurer du på hva det vil si å være frivillig feltarbeider? På møtet får du god og oppdatert informasjon om vårt arbeid i Hellas fra våre lokallagskoordinatorer i Hordaland.

Vi trenger frivillige til alle våre destinasjoner i høst. Er du over 25 år og har mulighet til å bidra i minst 10 arbeidsdager, oppfordrer vi til at du registrerer deg som frivillig og at du kommer på dette nyttige møtet.

Vel møtt

 

Read more

Gruppesamtale i Kristiansand

Dråpen i Havet inviterer tidligere frivillige til gruppesamtale i Kristiansand.

Fokus gjennom gruppesamtalen vil være å dele erfaringer fra hjelpearbeidet med andre som har vært i samme situasjon. Vi vil også diskutere hvordan vi kan bruke denne erfaringen og engasjementet på veien videre.

Samtalen ledes av Shakira Bedoya Sánchez som har erfaring fra og sertifisering innen psykologisk førstehjelp samt med etterarbeid, debriefing og samtaler med ofre for vold fra voldshandlinger i krig. Hun har i løpet av de siste 10 årene bodd i og jobbet i usikre og krevende konflikt- og postkonfliktsområder.

Samlingen holdes i lokalene til Stiftelsen Arkivet – styrerommet i 1. etasje – , Vesterveien 4, 4616 Kristiansand S.

Påmelding sendes til birgit@drapenihavet.no innen 27.10. Merk eposten “Gruppesamtale Kristiansand”.

Read more

Informasjonsmøte for fremtidige Dråper i Trondheim

Vår lokallagskoordinator i Trøndelag, som har god erfaring fra det å være frivillig hjelpearbeider med Dråpen i Havet, holder informasjonsmøte i Trondheim. Her blir det gitt informasjon om hva det vil si å være frivillig med vår organisasjon. Dersom du vurderer å reise til Hellas i høst for å bistå i vårt arbeid blant flyktningene, anbefaler vi at du møter opp. Du vil garantert få mye nyttig informasjon.

Vi trenger flere frivillige til Nord-Hellas og Athen i høst. Vår nedre aldersgrense er 25 år. Du må også ha anledning til å bidra minst 10 dager.

Vel møtt

 

Read more

Informasjonsmøte i Molde

Vi trenger flere frivillige over 25 år som har mulighet til å bidra ved alle våre destinasjoner i Hellas fra september.

Dersom du vurderer å bidra som frivillig feltarbeider med Dråpen i Havet, er dette et møte du bør få med deg. På møtet vil vår lokallagskoordinator, som selv har vært i Hellas ved flere anledninger, sørge for at du får nødvendig informasjon om arbeidet vi gjør blant flyktninger i ulike leire Hellas og hva det vil si å bidra som frivillig.

Hjertelig velkommen til Alexandra Hotell i Molde.

Read more