Slik får du skattefradrag

Dråpen i Havet er av Skatteetaten godkjent som organisasjon for skattefradrag. Det betyr at du kan få fradrag for gaver til organisasjonen, dersom de utgjør minimum 500 kroner i løpet av kalenderåret. Du kan maksimalt få fradrag for 50.000 kroner i løpet av året.

For å kunne rapportere gaven inn til Skatteetaten trenger vi ditt personnummer. For gaver der personnummer ikke er registrert vil vi dessverre ikke kunne innrapportere gaven. Fradraget vil bli ført opp på selvangivelsens post 3.3.7.

Les mer på Skatteetatens nettsider

Fyll ut skjema.

Skattefradrag
Sending