Feltarbeid som praksis i sykepleierstudiet

Det er ikke alltid lett å få tid midt i studier eller arbeidslivet til å reise som frivillig feltarbeider. Anne Stray Hamre og Celine Thomas Nicolaisen fant likevel en løsning og fikk feltarbeid på Lesvos godkjent som praksis som del av et emne i sykepleierstudiet. Med planlegging og godkjennelse av studiestedet reiste de til Lesvos høsten 2018. Oppholdet resulterte i en oppgave som fikk tittelen «Hvordan skape øyeblikk av normalitet for barn i flyktningleir?». Samtidig gav det de to studentene verdifulle og lærerike erfaringer som de vil ta med seg videre i livet. Les mer om deres erfaringer og hvordan de kombinerte feltoppholdet med studiet nedenfor.

en kvinne i gul vest som ser med kikkert ut mot havet

Når og hvor reiste dere?

– Vi reiste til Lesvos i slutten av august i fjor (2018). Vi hadde begge fulgt med på Dråpen i havet sitt arbeid siden 2015, og bestemte oss tidlig i sykepleiestudiet for at vi hadde lyst til å reise ned å hjelpe til.

Hvordan fikk dere mulighet til å reise som frivillig feltarbeider mens dere studerte?

Celine Thomas Nicolaisen

– Vi studerer begge sykepleie på deltid, så vi måtte planlegge litt for å få tid til å reise utenom samlingene på skolen. Vi arbeider begge ved siden av deltidsstudiene og satte etter hvert av en sum penger som vi ville reise til Lesvos for. På den tiden vi reiste hadde vi et emne «Helsefremmende arbeid» på skolen. I dette emnet hadde vi forelesninger om hvordan fremme helse i Norge, men også global helse og migrasjonshelse. Vi skulle ha 8 dagers praksis i dette emnet og våre åtte dager ble tilbragt på Lesvos. Etter at reisen var i orden, søkte vi skolen om å få feltoppholdet godkjent som praksis i dette emnet. Det fikk vi, heldigvis, og vi var veldig glade for at vi fikk det til å passe inn med studiene. Vi ankom Lesvos med et sterkt ønske om å hjelpe og samtidig ha mulighet til å lære noe, både faglig og menneskelig. Oppholdet bidro til mange reflekterende tanker rundt temaet helsefremmende arbeid. Basert på oppholdet vårt skrev vi en oppgave som fikk tittelen «Hvordan skape øyeblikk av normalitet for barn i flyktningleir?»

Kan dere fortelle litt om hvordan det var å jobbe som feltarbeider, og hvilke erfaringer dere vil ta med dere videre?

Anne Stray Hamre

 – Det var både utfordrende og lærerikt å prøve å innta en profesjonell rolle når du møter mennesker i en slik krisesituasjon. Overalt var det barn og voksne som manglet helt grunnleggende behov. Det kunne iblant være vanskelig å ikke la seg påvirke for mye av de mange sterke inntrykkene som var rundt oss hele tiden. For å klare å gjøre den jobben du skal gjøre, den du vil gjøre og det som det forventes at du skal gjøre er det derfor viktig at du forsøker å ikke la deg distrahere av alle inntrykkene, men fokuserer på arbeidsoppgaver og mål. Vi så at det var et enormt behov for helsehjelp blant barna da flere var syke, hostet og hadde feber. Veldig mange hadde sår, og mange av sårene var betente. Det var ofte mindre sår og skader som fort kunne vært unngått eller stanset utviklingen av, om man bare hadde hatt tilgang til et enkelt sårstell.

– Vi skal heller ikke legge skjul på at for to med barn i både barnehage- og skolealder var det tøft å se alle de små barna som ikke fikk den hjelpen de skulle og burde ha fått – og vi som gjerne ville gi. Vi fikk gjort noe for noen, men som de aller fleste skulle vi så gjerne ønsket at vi kunne gjort enda mer. Men midt oppe i alt dette var det veldig godt å føle at en kunne være med å bidra til å skape øyeblikk av normalitet for barna i flyktningeleiren. De øyeblikkene alene gjorde turen verdt å ta. Vi har begge veldig lyst å dra ned igjen, som ferdige sykepleiere, for å kunne bidra med mer.

Noen tips til andre som ønsker å gjøre det samme?

Vårt tips til andre som måtte ønske å reise dit og gjøre det samme, er å bare gjøre det. Det har gitt oss et større perspektiv i hverdagen, og opplevelser og minner for livet. Vi opplevde positivt engasjement fra skolen sin side, og anbefaler andre utdanningsinstitusjoner til å legge til rette for studenter som ønsker å gjøre det samme.