Σταγόνα

Όλοι αξίζουν μια ευκαιρία. Υποστηρίζουμε τους εκτοπισμένους ανθρώπους.

Το Διοικητικό συμβούλιο της Νορβηγικής Οργάνωσης Dråpen i Havet αποφάσισε στις 18.06 2019 την ίδρυση ενός παραρτήματος της Dråpen i Havet στην Ελλάδα.

Ο σκοπός του ελληνικού παραρτήματος  με την ονομασία Σταγόνα είναι η παροχή υποστήριξης και δραστηριοτήτων σε πρόσφυγες και μετανάστες μέσω των δικών του προγραμμάτων, για τη βελτίωση των ευκαιριών τους για κοινωνική ένταξη και η υποστήριξη του προγράμματος της Dråpen i Havet .

Για την επίτευξη αυτών των σκοπών η Σταγόνα συνεργάζεται στενά με τις Ελληνικές Αρχές, άλλους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς Οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών, και βασίζει τα προγράμματά της στην εκτίμηση των αναγκών των προσφύγων και μεταναστών εντός και εκτός των δομών υποδοχής στην ελληνική επικράτεια. Επίσης, η Σταγόνα βασίζεται στη στενή συνεργασία με τη μητρική Οργάνωση.

Το όραμα της Dråpen i Havet – Σταγόνα είναι ένας κόσμος που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εκτοπισμένων ανθρώπων και οι αξιές της είναι ο σεβασμός, η αφοσίωση, η κατανόηση και η εγρήγορση για αυτούς τους ανθρώπους. Εν λόγω όραμα και αξίες αποτυπώνονται στη Στρατηγική της Dråpen i Havet – Σταγόνα.

Καταστατικό
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Εκθέσεις Ορκωτών Λογιστών
Ατήσιες Αναφορές
Οι υποστηρικτές μας

Οι ετήσιες εκθέσεις μας

Annual Report 2019

In 2019 we strengthened our work for unaccompanied minors, established activities on Samos, and recruited more volunteer field workers with expertise in specific areas. Thanks to increased funds, we were able to make more long-term plans.

Annual Report 2018

New projects and the development of existing projects in and outside of the refugee camps in Greece has been one of the highlights in the field during 2018.

Annual Report 2017

Several projects have opened in the Greek camps in 2017. The needs of the refugees are the number one thing guiding our activities and our work. A Drop in the Ocean has contributed with language classes, sewing skills and social gatherings.

Annual Report 2016

The year 2016 started like last year ended. Several thousand people fleeing from war and with need for safety arrived at the Greek islands. Here, our volunteers were patrolling day and night in the areas which had the most arrivals.