Dråpen i Havet baserer seg på frivillig innsats i Norge og i Hellas. Til ulike roller i Norge, er vi interessert i å komme i kontakt med personer som har ønske om å bidra frivillig for organisasjonen med varierte arbeidsoppgaver. Nedenfor kan du lese mer om til hvilke roller vi har behov for frivillige. Er du interessert i å bidra, ikke nøl med å ta kontakt.

TRAINEES

Vi ønsker å knytte til oss to frivillige som kan bidra i minst 6 måneder som trainee i vår administrasjon i Oslo. Les mer om Miranda Ørke og Henry Edvardsen sine erfaringer som trainees, og som nå er ansatt som prosjektkoordiantor og insamlingskoordinator i Dråpen i Havet.

Ønsker du å lære mer om hvordan en liten humanitær bistandsorganisasjon arbeider? Er du opptatt av migrasjon og har et ønske om å arbeide med frivillige som støtter flyktninger i Hellas? Da anbefaler vi deg å søke en rolle hos oss som trainee.

Vi ser for oss at du har, eller er i utdanning innen menneskerettigheter, sosialantropologi, internasjonal humanitær rett, utviklingsstudier, internasjonale studier, informasjon- og PR eller lignende. Vi vil også anbefale studenter innen innovasjon og entreprenørskap om å søke.

Det er en stor fordel om du har erfaring fra frivillig arbeid enten i Norge eller fra utlandet. Du må beherske norsk og engelsk flytende både skriftlig og muntlig.

Noen av oppgavene som vil bli fordelt mellom våre to trainees:

  • Informasjon til og oppfølging av frivillige bistandsarbeidere
  • Nært samarbeid med, og støtte til våre koordinatorer i Hellas
  • Støtte til Generalsekretæren og øvrige medarbeidere ved administrasjonen
  • Bistå våre lokallag i Norge med materiell og informasjon
  • Administrativt, forefallende kontorarbeid
  • Bistå i innsamlingsarbeidet vårt
  • Informasjon om oss på sosiale medier
  • Enkle regnskapsoppgaver
  • Bearbeide statistisk materiale fra undersøkelser blant våre frivillige
  • HMS-arbeid

 

Arbeidstid vil være mandag til torsdag fra kl 9 – 16. Oppstart 14. januar med varighet til 31. juli 2019. Om du er interessert, har relevant bakgrunn og mulighet til å bidra frivillig hos oss vil vi gjerne at du sender din søknad og CV til oss så snart som mulig til birgit@drapenihavet.no

 

Lokallagskoordinatorer

Til flere av våre lokallag rundt om i landet ønsker vi å komme i kontakt med en eller flere personer som kan tenke seg å bidra på frivillig basis. Alle våre lokallagskoordinatorer har erfaring som frivillig feltarbeider i Hellas for Dråpen i Havet.

Rollen som lokallagskoordinator innebærer:

•  Å holde informasjonsmøter for fremtidige Dråper minst 4 ganger i året

•  Å være administrator for Facebook-gruppen til lokallaget

•  Å gjennomføre vervekampanjer lokalt for å knytte til oss flere frivillige

•  Å organisere innsamlingsaksjoner lokalt

•  Å organisere lokale vervekampanjer for å få flere fastgivere til organisasjonen

Lokallagskoordinatoren kommer til å være bindeledd mellom lokallaget og organisasjonens administrasjon. Bosted i den aktuelle regionen er en forutsetning.

Det er en fordel med god kjennskap innen bruk av ulike dataverktøy og sosiale medier, gode mellommenneskelige egenskaper og en god serviceinnstilling.

Søknad merket ”lokallagskoordinator” sendes birgit@drapenihavet.no