Feltarbeider

Les viktig informasjon om koronaviruset her.

Vi rekrutterer feltarbeidere til alle våre lokasjoner.

Grunnet Covid-19 rekrutterer vi bare feltarbeidere fra land som er godkjent av greske myndigheter. Dette inkluderer borgere fra EU+ land (Europeiske Union, Storbritannia, Sveits, Norge, Liechtenstein og Island), og reisende fra Australia, Canada, Georgia, Japan, New Zealand, Rwanda, Sør-Korea, Thailand, Tunisia, Uruguay, Kina og De forente arabiske emirater.  

Dråpen i Havet har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres mødre. Feltarbeiderne arbeider i og utenfor leirene der flyktningene bor. I flyktningleirene samarbeider vi med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) og Dansk Flyktninghjelp (DRC).

Over 6500 frivillige fra 68 ulike land har bidratt siden 2015.

FOR Å VÆRE FELTARBEIDER MED DRÅPEN I HAVET MÅ DU:

  • Være 23 år
  • Ha mulighet til å være frivillig i minst fire uker + eventuell karantene
  • Kunne fremvise politiattest
  • Sende dokumentasjon på gyldig forsikring
  • Sende inn kopi av pass
  • Sende inn CV + to referanser
  • Fullføre vårt nettbaserte kurs
  • Godkjenne og følge våre retningslinjer 
  • Være forberedt på lange dager og uforutsigbarhet i arbeidet
  • Donere 10 EUR i måneden når du er frivillig

Har du et brennende ønske å hjelpe mennesker på flukt? Bli feltarbeider med Dråpen i Havet ved å fylle ut vårt søknadsskjema. Vi mottar mange søknader så vi oppfordrer deg til å skrive så utfyllende som mulig om din bakgrunn, erfaring og motivasjon.

Barneaktiviteter, Lesvos

Praktisk informasjon

Nye krav fra greske myndigheter har resultert i at vi må dokumentere feltarbeiderne våre i en helt annen skala enn tidligere. Derfor kan det ta inntil fire til fem måneder fra søknadsprosessen starter til du kan reise i felt. Vi trenger mye dokumentasjon, og dette må bli oversatt før det sendes til greske myndigheter.

Alle potensielle feltarbeidere og koordinatorer vil bli intervjuet av våre HR-koordinatorer før de eventuelt blir akseptert. De må oppgi to referanser som vil bli sjekket. Dersom feltarbeideren blir akseptert vil personen få tilgang til systemet Mobilise, som fungerer som en informasjonshub. Der vil det ligge mye praktisk informasjon om hva man må gjøre før avreise, tips om hvor man bør bo, en generell pakkeliste, og mye mer.

Som feltarbeider må du dekke utgifter relatert til oppholdet selv. Dråpen i Havet er ikke ansvarlig for å bistå med dette, men vi har en stipendordning for alle feltarbeidere. Dette vil si at alle feltarbeidere kan søke om å få et stipend på inntil 300 EUR per måned for å dekke utgifter tilknyttet feltarbeidet. Dette gjelder blant annet bosted og leiebil, og vi har satt en grense på å levere inn fem kvitteringer per måned til refusjon. Dette gjelder kun hvis man er i felt i minst fire uker.

Hverdagen i felt

Første dag i felt vil du få opplæring av en av våre koordinatorer. Opplæringen finner sted hver torsdag og er en innføring om blant annet det å være feltarbeider, arbeidsoppgaver og aktiviteter, retningslinjer og sikkerhetsrutiner, samarbeid med andre aktører og mye mer. For tiden har vi også innført smitteverntiltak på alle lokasjoner.

Som feltarbeider vil du ha en krevende, variert og meningsfylt hverdag. Dagene kan være lange, men det er alltid rom for å få i seg mat og drikke. Man blir inkludert i en timeplan, som koordinatorene lager og som gir deg god oversikt over hvilke aktiviteter du skal delta på i løpet av ditt opphold. Vi har mange ulike aktiviteter på lokasjonene våre og vi jobber for at alle feltarbeidere skal få delta på alle aktivitetene våre. Vi setter profesjonalitet, samarbeidsvilje og respekt høyt, og krever at alle som er feltarbeidere med oss skal følge våre retningslinjer.

Du kan se oppdatering fra felt på vår Facebook side eller på Instagram.

Koordinator

Å være koordinator med Dråpen i Havet er utfordrende og vil gi deg mange spennende oppgaver å bryne deg på. Hovedansvaret til koordinatorer er å sørge for den daglige driften av alt vi gjør på de ulike lokasjonene i Hellas. Vi ønsker en minimums oppdragslengde på fire måneder og du må være over 25 år. Site koordinator har ansvaret for alle koordinatorer, og de må ha mulighet til å bidra i minst seks måneder. Dråpen i Havet dekker reisekostnader, bosted og leiebil på lokasjonen. Koordinatorer kan få økonomisk støtte til å dekke sine personlige utgifter under oppholdet. For de første fire månedene er beløpet på 400 EUR Fra den femte måneden, vil beløpet være 500 EUR.

Les mer om rollen som koordinator her, og se ledige oppdrag her

Over 6500 frivillige siden 2015
100 000 mennesker lever på flukt i Hellas
60% er kvinner og barn

Eksempel på en dag som feltarbeider

Tid  

Aktivitet

09-11

Oppmøte. Avreise til camp/arbeidssted. Hente nødvendig utstyr.

Forberede aktiviteter – Starte aktiviteter

11-13

Aktiviteter i camp (undervisning, lek, håndarbeid, sport)

13-14

Egen lunsj

14.30/15- 17

19-22

Aktiviteter i camp

Kveldsarrangementer 

CommunityCenter SKA blured

Athen

Vi anbefaler Airbnb/hoteller langs den blå metro-linjen.
Leiebil er ikke nødvendig da kollektivtilbudet i Athen enkelt tar deg til og fra camp.

Nea kavala

Nord Hellas

Du bor i Polikastro, Axoupolis eller Pigi. Leiebil nødvendig, men kan deles med andre frivillige.

Bilder Moria 3 Foto- Knut Bry

Lesvos

Mytilini er hovedbasen vår der de fleste bor. Vi anbefaler airbnb eller hoteller her. Man trenger leiebil for å komme til senteret vårt, men flere kan gjerne dele bil.

View of camp in Samos

Samos

På Samos ligger basen vår i byen Vathi. Vi anbefaler feltarbeidere å bo på hotell eller Airbnb her. Du trenger ikke bil, og det er gåavstand til det meste. I sommersesongen kan det være billigere å bo utenfor selve byen. Avhengig av avstand, kan det være nyttig å leie bil eller sykkel.