Generalsekretær Trude Jacobsen oppsummerer 2022

Et år er forbi og et nytt år med blanke ark ligger foran våre føtter. Året vi legger bak oss har vært et dramatisk år på mange måter.

portrett av en kvinne

I slutten av februar gikk Russland til krig mot Ukraina, noe som førte til at millioner av mennesker har måttet flykte fra sine hjem. Mange av disse krysset grensen over til Polen og deretter videre til andre europeiske land. Dråpen i Havet hadde et team på plass i Polen, ved grensen til Ukraina, bare fire dager etter at krigen brøt ut. Der tilbød vi vår bistand rundt håndtering av frivillige og logistikk, samt materiell til lokale aktører.

Sammen med Internationale Bund Polska etablerte vi Krakows største distribusjonssenter for flyktninger fra Ukraina. Kun 15 dager etter krigens utbrudd åpnet vi dørene til gratisbutikken Szafa Dobra, et stort varehus der 1000 mennesker daglig kunne hente seg det de trengte av nødvendige klær og sko, på en verdig måte.

Enorme mengder gode klær ble donert til butikken fra mennesker, butikker og fabrikker i Krakow, og nærliggende områder. I tillegg til å sikre at mennesker på flukt fikk det de trengte, ble det pakket og sendt nødvendige klær og forsyninger til mennesker som fortsatt befant seg inne i Ukraina. Hundrevis av frivillige har bistått i arbeidet. Mange lokale innbyggere fra Krakow, men også mange tilreisende som ønsket å gjøre en konkret innsats.

For Dråpen i Havet ble dette en test på om, og hvordan, vi kunne håndtere en akutt-situasjon og benytte de erfaringene, systemene og rutinene vi hadde opparbeidet gjennom flere års målrettet arbeid andre steder i Europa. Jeg vil si våre dyktige folk, både her hjemme og ute besto testen med glans. Alle stilte opp og ga det lille ekstra for å yte rask og god støtte i en krevende tid, og arbeidet i Polen har fortsatt stabilt og godt gjennom hele året.

Også i Norge startet vi opp med hjelp til mennesker på flukt fra Ukraina gjennom vårt senter, Ukraina HUB i Oslo, samt i Tromsø på to forskjellige lokasjoner. Prosjektet Ukraina HUB har fungert som et senter for distribusjon av nødvendige klær og utstyr, samt et samlingssted med kafe, språkkurs, aktivitetsgrupper osv. I tillegg har vi invitert en rekke andre aktører til å benytte HUB`en til sine tjenester.

Da vi bestemte oss for å yte bistand på nye områder og land var det svært viktig for oss å samtidig sikre at dette ikke gikk på bekostning av eksisterende områder vi jobbet i. Nøden for de mange tusen menneskene på flukt i Hellas og Bosnia, er like stor. Ja kanskje nesten større, da mange organisasjoner og donorer endrer fokus til den konflikten som får mest medieomtale.

Mange av de tidligere aktive organisasjonene i Hellas har måttet legge ned arbeidet, gjerne grunnet manglende finansiering eller krevende greske krav til organisasjonene som skal jobbe der. Tidlig 2022 fikk Dråpen i Havet, etter en 2 års lang byråkratisk prosess, alle de nødvendige godkjenningene for å fortsette arbeidet i landet. Dette gjør samtidig at etterspørselen av vår bistand har økt, og er ønsket i langt flere leirer.

Vi har gjennom hele året fortsatt for full styrke med vaskeri for innbyggerne i flyktningleiren Kara Tepe på Lesvos, noe som er høyt verdsatt fra innbyggerne som ikke har gode vaskefasiliteter tilgjengelig i leiren. Vaskemaskinene går non stop i vårt eget vaskeri, der vi også bistår de andre aktørene, særlig de medisinske organisasjonene med vask av laken og pledd m.m.

I Athen etablerte vi i starten av 2022 et «Community Center» sammen med One Happy Family. Senteret ligger like ved Victoria Square, området der mange mennesker på flukt har slått seg ned. I senteret tilbyr Dråpen i Havet engelsk- og greskundervisning, samt dataundervisning.

I nord-Hellas er vi fortsatt aktive i leiren Nea Kavala, en leir vi har jobbet i helt siden den ble etablert i 2016. I tillegg til å stå for distribusjon av mat, klær og utstyr til innbyggerne i leiren tilbyr vi et stort omfang av aktiviteter, både til liten og stor. Teamet vårt i Nea Kavala dekker også etterspørselen etter klær, mat og utstyr i en annen leir i regionen, Alexandria flyktningleir.

Bosnia Herzegovina har opplevd å motta et høyt antall mennesker på flukt i 2022, ja faktisk enda flere enn de som har kommet til Hellas. Vi har jobbet stabilt i flyktningleiren Usivak, utenfor Sarajevo gjennom hele året. Mange bruker Bosnia Herzegovina kun som et transittland før de forsøker å komme seg inn i EU/Schengen-området. Botiden i leirene er derfor relativt kort. Vi vet at det er vanskelig å klare å komme seg over grensene til nabolandene, og det forventes å bli enda mer vanskeligere etter at nabolandet Kroatia er blitt med i Schengen fra 1.1. 2023.

Vår lille administrative stab befinner seg delvis i Hellas og delvis på hovedkontoret i Oslo, og har jobbet jevnt og trutt med alt som skal gjøres av rekruttering og personaloppfølging, operasjonell ledelse, nødvendig rapportering, kommunikasjonsarbeid, innsamling og økonomi.

Vi vet at fremtiden blir utfordrende, særlig fordi vi i alle år har hatt private givere som våre viktigste kilder til finansiering av prosjektene. Nå merker vi at mange er mer forsiktige og har mindre å rutte med og mindre å gi bort til gode formål. Vi er uendelig takknemlige for alle dere som fortsetter å støtte arbeidet vårt, enten med penger eller som frivillige i felt. Vi vet at det nytter og at deres bidrag utgjør en viktig forskjell for mennesker på flukt. Behovene er fortsatt store og mange dråper sammen kan fort utgjøre et hav av solidaritet.

Mange bedrifter har vist stor generøsitet og støttet arbeidet vårt i året som har gått. Dere skal vite at deres støtte betyr enormt mye for at vi skal kunne gjennomføre alt det vi gjør.

Til alle dere dråper der ute, takk for følget i året som gikk og et riktig godt 2023. Må året bringe mer fred i verden slik at færre mennesker må flykte fra sine hjem!