Generalsekretær Trude Jacobsen oppsummerer 2023

Kjære alle Dråper!

Vi legger et krevende år bak oss med eskalering av den russiske invasjonen av Ukraina og grufulle angrep mot folket i det okkuperte Gaza. Verden er vitne til krigsforbrytelser der sivile og særlig barn straffes for voksnes terrorhandlinger.

I Hellas har vi merket en stor økning av mennesker på flukt fra Palestina, men også fra Syria og Irak. Mange av disse har midlertidig oppholdt seg i naboland, men økende trusler om retur til områder der de fortsatt ikke er trygge, tvinger frem en ny og farlig flukt.

Dessverre er det stadig flere mennesker som tvinges på flukt for hvert år som går, og med økende uroligheter og klimaendringer ser ikke denne trenden ut til å snu med det første.

Året som har gått har utvilsomt vært en reise fylt med store utfordringer og mange behov som skulle dekkes for å gi mennesker på flukt en litt bedre hverdag. Hele 91260 besøkende har benyttet våre tilbud i Hellas, Polen og Bosnia Herzegovina i året som har gått!

I 2023 har vi tatt flere strategiske veivalg. I mars overleverte vi våre aktiviteter i Polen til vår polske samarbeidspartner Internationale Bund Polska. Med endrede behov for de ukrainske flyktningene i Krakow, og med en solid oppbygging av våre felles prosjekter i byen, var de klare til å ta arbeidet videre på egenhånd. Vi er utrolig takknemlige for samarbeidet, den felles utviklingen og ikke minst alt vi fikk gjort for flyktninger fra Ukraina som kom til Krakow.

I juni 2023 måtte vi ta den krevende beslutningen å avslutte arbeidet i Usivac-leiren i Bosnia Herzegovina. Beslutningen ble gjort på bakgrunn av fallende inntekter det siste året, men også fordi vi vurderte at det var nok aktører tilstede i leiren til å fortsette slik at innbyggerne kunne få sine grunnleggende behov dekket.

Disse endringene førte til at vi kunne fokusere fullt og helt på arbeidet vårt i Hellas der situasjonen har vært krevende og behovene økende i året som har gått.

Det er til tider frustrerende å se hvor lite som er endret for de som trenger beskyttelse siden vi startet for 8,5 år siden. Fortsatt legger tusenvis av mennesker ut i dårlige farkoster. Deres skjebne og fremtid legges i hendene på kyniske menneskesmuglere. Når de ankommer Europa møter de fortsatt et kontinent som ikke makter å håndtere de som trenger beskyttelse på en verdig måte. Det er overfylte flyktningleirer og manglende grunnleggende fasiliteter et bevis på.

I juni druknet omlag 500 mennesker på flukt i et av Europas største forlis i nyere tid. Mange av disse var barn. Hendelsen ble fort glemt i mediene, da 5 milliardærer i en forlist ubåt raskt vekket større nyhetsverdi. Gjennom vårt arbeid hadde vi direkte kontakt med noen av de overlevende som hadde mistet sine nærmeste. Det er krevende.

Dråpen i Havet har vært stabilt til stede på Lesvos, i Athen og i Nord-Hellas siden flyktningleirene der ble etablert. Med godkjenning fra greske myndigheter blir vi stadig spurt om å gjøre mer og bidra flere steder der behovene er kritiske. Vi har en ekstremt stabil og

dyktig stab som jobber godt sammen, både operasjonelt og administrativt, og på tvers av lokasjoner.

De frivillige utgjør fortsatt en svært viktig del av arbeidet som gjøres alle stedene vi jobber. De frivillige som selv bor i leirene utgjør en kapasitet som er helt uvurderlig for arbeidet. De har mye kompetanse som behøves innenfor språk, kultur og sikkerhetsvurderinger. I året som har gått har derfor de frivillige i leirene blitt enda mer involvert i behovsvurderinger og beslutninger. Vi har også internasjonale frivillige og praktikanter med oss i arbeidet. Disse blir en viktig stemme utad som tidsvitner om en situasjon verden trenger å vite om.

Ved utgangen av 2023 var det likevel en konstant overhengende utfordring, som også legger en begrensning på arbeidet vårt; økonomi. Nedgangen i donasjoner som startet i 2022 har fortsatt i hele 2023. Vi har snakket med mange givere som har støttet arbeidet i flere år, som dessverre må ta en pause på grunn av personlige økonomiske utfordringer med økte renter og økte levekostnader. Etter at krigen tok til mot de okkuperte områdene i Gaza i oktober opplevde vi og andre aktører en full stopp i donasjoner til arbeid i flyktningleirene i Hellas. Det blir stadig viktigere å ha en langsiktig og stabil finansiering. Det siste året har vi allerede kuttet der vi kunne kutte. I Hellas har vi likevel lykkes med å videreføre/utvide alle program og aktiviteter. Vi har klart å vaske 111 174 kg med klær for de som bor i leiren på Lesvos. Det sier mye om fokuset alle i organisasjonen har for å få mest mulig ut av midlene vi disponerer.

Samarbeid har blitt stadig viktigere i året som har gått, og vi har et nært samarbeid med mange av aktørene i flyktningleirene.. Etterhvert som organisasjoner har måttet legge ned arbeidet i Hellas, har de få som er igjen måttet jobbe tettere og smartere for å dekke flest mulige behov. I 2023 fikk vi innvilget økonomisk støtte til to bilaterale prosjekter med greske organisasjoner gjennom EEA-grants.

Artisten Trygve Skaug har vært en viktig støttespiller også i året som har gått. Han var med oss til leiren Kara Tepe på Lesvos der han fikk møte teamet vårt inne i leiren og på vaskeriet, der han også gjennomførte en direktesendt streamingkonsert. Opplevelsene fra flyktningleiren ble også formidlet i hans julehefte og under hans juleturné rundt om i vårt langstrakte land.

Til sommeren er det 9 år siden Dråpen i Havet oppsto som et akutt initiativ for å avhjelpe den eksplosive økningen av mennesker på flukt til Europa. Det er takket være dere, kjære Dråper, frivillige, ansatte og støttespillere at dette har vært mulig. Sammen har vi vist at selv i de mest utfordrende øyeblikkene, kan en dråpe i havet skape bølger av håp og forandring. Det skal vi gjøre alt vi kan for å fortsette med.

Vi ser fremover i 2024 med optimisme og pågangsmot, men også med realisme. Skal vi klare å fortsette å hjelpe mennesker på flukt er vi helt avhengige av økt støtte. Det er lett å føle seg

maktesløs, men det er viktig å huske at alle små, gode handlinger er med på å skape en bedre verden.

Våre største ønsker for 2024 er at året bringer med seg økt solidaritet, færre kriger og konflikter og store skritt mot vårt felles mål om å gi verdig støtte og håp til de som trenger det mest.

Ta vare på hverandre og vår felles jord <3

Godt nytt år til dere alle!

Med varm hilsen,

Trude Jacobsen, generalsekretær Dråpen i Havet