Gi din støtte

De som flykter fra krig og forfølgelse forlater mer enn et bosted eller land – de forlater et helt liv. Ditt bidrag kan utgjøre en reell forskjell for de som har forlatt alt de holder kjært. Dråpen i Havet bidrar i og utenfor flyktningleirer, med distribusjon av mat, klær og utstyr, samt tilrettelegging av aktiviteter og læring. Vi er tett på de som behøver vår støtte, og sikrer dermed at bidragene brukes der behovene er størst.

Hvorfor støtte Dråpen i Havet?

Vårt formål er å yte umiddelbar og direkte støtte til mennesker på flukt, med et særlig fokus på kvinner og barn. Vi mottar ikke offentlig støtte, og arbeidet vårt avhenger derfor av private givere og donasjoner. Når du støtter Dråpen i Havet kan du være trygg på at bidraget ditt når frem. Ditt bidrag er med på å gjøre hverdagen til de som har måttet forlate det livet de kjente, litt bedre.

Dråpen i Havet arbeider i og utenfor flyktningleirene. Vi distribuerer mat, klær og nødvendig utstyr. I tillegg legger vi til rette for ulike aktiviteter og læring for både barn og voksne. Vi er tett på de som behøver vår støtte, og sikrer dermed at bidragene brukes der behovene er størst. Ditt bidrag betyr mye for de mange som har måttet forlate alt de eide på grunn av krig og forfølgelse.

Hva går pengene til? 

Vårt arbeid er i stor grad basert på frivillig ulønnet arbeidskraft, og donasjonene vi mottar benyttes i hovedsak til umiddelbar og direkte støtte i leirene. Dette skjer gjennom lokale innkjøp og distribusjon av nødvendighetsprodukter, som klær, mat, hygieneartikler og øvrig utstyr. Ved flere lokasjoner har vi opprettet såkalte Drop Shops, som sørger for verdig distribusjon av klær. I noen tilfeller bidrar vi i utbedringer av leirene, og vi tilrettelegger for verdifull aktivitet, som språkopplæring og andre former for uformell utdanning, barneaktiviteter, trening, mor-barn-sentre og annet psykososialt arbeid. 

Siden oppstarten i 2015 har over 8000 frivillige feltarbeidere fra 70 land vært med oss i felt. For å sikre effektivitet og kontinuitet i feltarbeid og opplæring av de frivillige, dekker vi kostnadene for et visst antall koordinatorer på våre lokasjoner. Vi har en liten stab i Oslo og i Hellas, med ansvar for HR, beredskap, kommunikasjon og innsamling, samt operativ oppfølging av blant annet samarbeidet med greske myndigheter. Av totalt innsamlede midler går 6 prosent til administrasjon (2020). Les mer i våre årsrapporter her. 

Dråpen i Havet er godkjent av Norges Innsamlingskontroll 

Hvordan gi din støtte? 

Fastgiver

Ved å bli fastgiver bidrar du med et fast beløp hver måned. Forutsigbarheten våre fastgivere gir oss er verdifull og viktig. Det gir oss mulighet til å planlegge og optimalisere arbeidet vi gjør.

Engangsdonasjoner

Gjennom både VIPPS 10584 og direkte til vår konto 1503.67.54327 kan du gi din engangsstøtte for et valgt beløp. 

Planlegger du et større arrangement kan du få et eget VIPPS-nummer med bedre oversikt over det innsamlede beløpet. Ta kontakt på giver@drapenihavet.no, så hjelper vi deg i gang.

Symbolske gaver 

Når du kjøper en symbolsk gave sørger vi for at støtten brukes til å hjelpe mennesker på flukt. Behovene i flyktningleirene vil alltid variere, og dersom behovet for varen er dekket på det aktuelle tidspunktet, vil gavens verdi bli brukt til andre formål. Støtten vil derfor brukes der behovet til enhver tid er størst.

Nettbutikk

I nettbutikken kan du kjøpe Dråpen i Havet-produkter til deg selv eller andre og samtidig støtte vårt arbeid. Inntektene går til å hjelpe mennesker på flukt samtidig som du er med på å formidle viktige budskap. Kontakt oss gjerne på post@drapenihavet.no for eventuelle spørsmål. Vi gjør oppmerksom på at vi kun sender til adresser i Norge.

Testamentariske- og minnegaver 

Testamentariske gaver eller minnegaver i forbindelse med bortgang gir oss mulighet til å forbedre hverdagen til mennesker som har måttet forlate det livet de kjente. 

Facebook

På Facebook kan du opprette en egen innsamling til inntekt for Dråpen i Havet, eller du kan invitere vennene dine til å gi mennesker på flukt en gave i forbindelse med din bursdag. Slike bursdagsinnsamlinger har blitt svært populære og er en enkel måte å kunne bidra på. Det er også en fin måte å spre engasjement og kunnskap til nye mennesker på. Her kan du enkelt starte en innsamlingsaksjon.

Bidra til forutsigbar hjelp for mennesker på flukt

Velg beløp og betalingmetode her