Bli fastgiver

Takk for at du ønsker å gi et månedlig beløp. Som fastgiver er du med på å bidra til håp, læring og utvikling av ferdigheter. Samtidig er du med på å gi oss forutsigbarhet og mulighet til å planlegge langsiktig.

kvinne som leser for en jente

Dråpen i Havet jobber med program, aktiviteter og distribusjon direkte i og utenfor flyktningleirene i Hellas. Vi jobber med å avdekke humanitære behov, og bistår med å finne bærekraftige og verdige løsninger som forbedrer hverdagen for mennesker på flukt. 

Som fastgiver  med et selvvalgt beløp hver måned, er du med på å gi humanitær hjelp og å støtte læring og utvikling gjennom meningsfulle aktiviteter for mennesker på flukt. På denne måten hjelper du mennesker som lever i en hverdag preget av ventetid og uforutsigbarhet. Ditt bidrag gjør at er du med på å støtte innkjøp og distribusjon av nødvendige hygieneartikler, klær og mat. Hjelpen går der behovet er størst og er med på å gi oss forutsigbarhet og langsiktig planlegging av vårt arbeid. Sammen gjør vi en forskjell! 

Fastgiveravtalen er bindingsfri. Du kan avslutte ved å kontakte giver@drapenihavet.no.

Bidra til forutsigbar hjelp for mennesker på flukt

Velg beløp og betalingmetode her