Gi en engangssum

Ditt bidrag betyr mye for de mange som har måttet forlate alt de eide på grunn av krig og forfølgelse. Dråpen i Havet er tett på de som behøver vår støtte og sikrer dermed at bidragene brukes der behovet er størst.

Foto: Romain Kosellek
Foto: Romain Kosellek

Gi en gave til arbeidet for mennesker på flukt. Hver dråpe teller!

Ja, jeg vil hjelpe

Du kan benytte knappen over for å velge ulike måter å gi, eller benytt VIPPS 10584 eller overføre direkte til vår konto 1503.67.54327  

Planlegger du et større arrangement, ta kontakt med oss på giver@drapenihavet.no for et eget VIPPSnummer og dermed en bedre oversikt over hvor mye som kom inn til ditt arrangement.