Gi en engangssum

Ditt bidrag betyr mye for de mange som har måttet forlate alt de eide på grunn av krig og forfølgelse. Dråpen i Havet er tett på de som behøver vår støtte og sikrer dermed at bidragene brukes der behovet er størst.

Foto: Romain Kosellek
Foto: Romain Kosellek

Gi en gave til arbeidet for mennesker på flukt. Hver dråpe teller!

Ja, jeg vil hjelpe

Du kan benytte knappen over for å velge ulike måter å gi, eller benytt VIPPS 10584 eller overføre direkte til vår konto 1503.67.54327  

Planlegger du et større arrangement til inntekt for Dråpen i Havet kan dere samle inn via et av våre Vipps-nummer. Vi kan tilpasse navnet på VIPPS-nummeret til deres prosjekt i en tidsbegrenset periode, slik at de som ønsker å gi enkelt finner akkurat deres prosjekt. Da kan du også selv få rapporter på hvor mye ditt arrangement har fått inn. Send en e-post til giver@drapenihavet.no så hjelper vi deg med dette.