Gi en engangssum

Ditt bidrag betyr mye for de mange som har måttet forlate alt de eide på grunn av krig og forfølgelse. Dråpen i Havet er tett på de som behøver vår støtte og sikrer dermed at bidragene brukes der behovet er størst.

Foto: Romain Kosellek
Foto: Romain Kosellek

Ved å bruke VIPPS 10584 eller betale direkte til vår konto 1503.67.54327 kan du gi din engangsstøtte for et valgt beløp.   

Planlegger du et større arrangement, ta kontakt med oss på giver@drapenihavet.no for et eget VIPPSnummer og dermed en bedre oversikt over hvor mye som kom inn til ditt arrangement.