Grünerhagen barnehage er søndagens sponsor

Vi har stor glede av å introdusere et kjempeflott initiativ fra en barnehage i Oslo. Grünerhagen barnehage skal arrangere en FN-dag for alle barna og deres foreldre med fokus på barn på flukt i konfliktområder.

barnehagebarn i vinterklær med skilt for dråpen i havet
Grünerhagen barnehage på Grünerløkka

Barna skal stille ut malerier de selv har laget. Alle inntektene vil gå til å hjelpe Dråpen i havet med å hjelpe barn i flyktningleirene i Hellas. Vi er utrolig rørt over initiativet og sier hjertelig takk for støtte til et viktig formål.

Grünerhagen barnehage ligger midt i hjertet av Grünerløkka.

– Uteområdet vårt er spennende og variert med husker, sklier, sandkasser og klatretårn. Vi har kort vei til parker og Akerselva, og buss og trikk når vi skal på tur i skog og mark.

Barnehagen består av om lag 60 barn fra 1 til 6 år.

Fokus på bistandsarbeid i barnehagen

– 21.oktober skal vi arrangere FN-dag i barnehagen. Vi vil gjennom hele uken ha fokus på å snakke med barna om ulike problemer og utfordringer som finnes i verden.

– Vi ønsker å ha en dialog med barna om hvordan andre barn på deres egen alder kan leve under ganske andre forhold enn de selv gjør. Til daglig har vi alltid fokus på å dele med hverandre og på å vise hverandre respekt og kjærlighet. Slik tematikk kan vi overføre til bevisstgjøring rundt det å gi til barn som ikke har samme trygge omgivelser som er vanlig i Norge.

Informasjon til barnehagebarna om båtflyktningene i Hellas

– Barn er veldig oppvakte og får med seg ting fra medier og de voksne. På avdelingene med de største barna har vi snakket om at det finnes mange barn i verden som ikke kan bo i hjemmene sine fordi det ikke er trygt. Vi ser at barna tenker seg om og stiller spørsmål om hvorfor de ikke er trygge og hvorfor de ikke har klær eller vann å drikke.

– Vi har også vist et bilde av båtflyktninger i en båt og flere av barna spurte om det var trygt å sitte så mange i en båt og kommenterte at mange så redde eller lei seg ut. Da vi sa at vi ville gi penger til Dråpen i havet for å hjelpe barn som ikke hadde like mye som oss var det mange av barna som syntes det var fint og håpet at andre barn kunne få leker som vi har i barnehagen.

Grünerhagen barnehage støtter Dråpen i havets arbeid med FN-arrangement

– Vi skal ha et arrangement i barnehagen 21. Oktober i forbindelse med FN-dagen. Alle foreldre blir invitert. Der skal barna synge sanger vi har øvd på, og vise frem bilder som de har malt i barnehagen. Det vil være en utstilling av disse bildene som foreldrene kan kjøpe med seg hjem. Barnehagen har bestemt at alle pengene vi får inn på FN-dagen skal gis til Dråpen i havet og deres oktober-aksjon ”Vær en dråpe”.