Guts to Change – workshop på Stortinget

Dråpen i Havets innsats har gjort seg bemerket i mange ulike miljøer. Dette førte til at vi går ble invitert til workshopen Guts to Change på Stortinget.

Der var det samlet 100 personer fra ulike miljøer og organisasjoner. Personer som man har tro på at kan bistå med nytenkning når det gjelder flyktningene som kommer, og hvordan disse kan integreres og involveres på en god måte.

Vi er stolte over å ha blitt invitert med på dette, og vi kom ut derfra med både drømmer, ideer og helt konkrete planer om hvordan Dråpen i Havet skal bidra, også her hjemme. Med så mange gode støttespillere med på laget gleder vi oss til å ta fatt på også disse viktige utfordringene. Ikke for flyktnigene, men med flyktningene! Stay tuned, mer info kommer.