Nyheter og historier fra felt

Hvorfor klesdistribusjon er viktig

I Skaramagas flyktningleir støtter Dråpen i Havet beboerne med nødvendige ting som klær og hygieneartikler. To ganger i året sørger vi for en stor distribusjon til alle beboerne i leiren. Avhengig av behov, sørger vi også for ytterligere distribusjoner – spesielt til nyankomne.

Flyktningleiren Skaramagas ligger i Athen og har mer enn 2 700 beboere. Her venter mange lenge på behandling av asylsøknaden. De fleste bor i utstyrte containere med air-condition, toalett og kjøkken – ofte delt mellom to familier.

I 2017 åpnet Dråpen i Havet en ny Drop Shop, klesdistribusjon gjennom butikk, i Skaramagas. Da var det et stort behov for klær og sko i leiren. Når butikken var åpen, kunne beboerne kjøpe det de trengte med den «falske» valutaen Drop. Flere år har nå gått, og behovene har endret seg.

Vi distribuerer klær til hver beboer i leiren, uavhengig av juridisk status. Foto: Dråpen i Havet

Mange reiser til bysentret i Athen for å kjøpe klær, og det er ikke lenger et like stort behov for vår Drop Shop på hverdagsbasis. Vi har derfor tilpasset oss til behovene og endret hvordan vi gjennomfører distribusjoner.

– Vi sørger for to store distribusjoner hvert år: én på våren eller sommeren, og én på høsten eller vinteren, forteller Silvia Vezzani, områdekoordinator i Skaramagas.

I denne sesongbaserte distribusjonen mottar hver beboer i leiren, uavhengig av juridisk status, klær. Dråpen i Havet sørger også for ytterligere distribusjoner, som det nå er et stort behov for.

Støtter de som trenger det mest

Nyankomne bor i to store hangarer i utkanten av leiren. Her bor folk under et stort metalltak, og i telt på murgulvet. Rundt 40 familier deler et offentlig toalett.

– De bor langt unna alle fasiliteter og er i en veldig vanskelig situasjon. Vi sørger for at de får nødvendige klær og hygieneartikler, forteller Silvia. Det er vanskelig å bevare en god hygiene i leiren, og mange har blitt smittet av ulike hudsykdommer.

Majoriteten av de som bor i hangarene, har fått et positivt svar på asylsøknaden. De bodde tidligere i leiren, men ble kastet ut, og endte opp med å bo på gata i Athen før politiet returnerte dem til leiren.

– Folk blir veldig raskt sendt ut av leiren. Familier får pengestøtten kuttet umiddelbart etter et positivt svar på asylsøknaden, uten at de har nok tid til å organisere seg før de må dra, forteller Silvia, og legger til at for noen er virkeligheten utenfor leiren mer skremmende og vanskelig å møte, enn livet inne i leiren.

Dråpen i Havet står klar for å støtte beboerne med nødvendige klær, uansett hvilken juridisk status vedkommende har. Vi planlegger en stor sesongbasert klesdistribusjon i oktober, og en større distribusjon av hygieneartikler.

Fra 6.oktober og de påfølgende 14 dagene er Skaramagas leir stengt på grunn av Covid-19. Dråpen i Havet fortsetter med distribusjoner, men har måttet midlertidig stanse andre aktiviteter.

Fakta om Skaramagas:

  • Skaramagas er en langtidsleir for asylsøkere i Athen.
  • Over 2 700 mennesker bor i flyktningleiren
  • Nesten 65 prosent er kvinner og barn. 43 prosent er syrere og 36 prosent afghanere. Resten kommer fra Irak, Kongo og Den demokratiske republikk Kongo (DRC).
  • Dråpen i Havet har vært til stede i leiren siden 2016.

Kilder: Danish Refugee Council – SMS Team Skaramagas.