Kartlegger flyktningenes behov på Nea Kavala

Dråpen i Havet er tilstede i den militære leiren Nea Kavala, som huser 4.000 flyktninger.

De siste dagene har frivillige fra organisasjonen vært med på å gjennomføre en omfattende kartlegging av flyktningleiren.

I samarbeid med Røde Kors, har Dråpen i Havet stilt med mannskap for å få oversikt over hvor mange mennesker som befinner seg i leiren og hvilke behov de har.

Teamet har ved hjelp av en drone fått oversikt over antall telt og delt leiren inn i soner. Deretter har de frivillige gått fra telt til telt for å registrere alle familiemedlemmer, deres personalia og spesielle behov.

Bakgrunnen for kartleggingen er et sterkt ønske om å tilfredsstille behovene til alle beboere i Nea Kavala ved å skape et bedre system for distribusjon av mat, klær, hygieneartikler og utstyr.

I tillegg ønsker Røde Kors å fange opp sårbare grupper, samt å bistå militæret med å få oversikt over hvem som befinner seg på området.

Dråpen i Havet har handlet inn 250 barnevogner som skal distribueres i leiren, og behovene er fremdeles enorme.

Ønsker du å bidra økonomisk til Dråpen i Havets arbeid i Nea Kavala, kan du bruke en av følgende måter:

Kontonummer: 1503 67 54327

Vipps: Søk på ’Dråpen i Havet’.