Kjøpsbetingelser

 

Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Dette inkluderer opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen.

 

Ordrebekreftelse

 

Ved kjøp av Gaver til deg selv og andre

Kjøperen mottar en bekreftelse når varen har blitt sendt. Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, vennligst ta kontakt så snart som mulig på mailadresse dropshop@drapenihavet.no.

Ved kjøp av Gaver til mennesker på flukt

Kjøperen blir tilsendt en bekreftelse med en link der gavebeviset kan lastes ned. Gavebeviset kan lastes ned inntil tre ganger.

 

Levering

 

Gaver til deg selv og andre

Varen sendes ut i løpet av 2 – 4 virkedager. Leveringstiden blir da mellom 3 – 5 virkedager avhengig av hvor i landet den sendes. En bekreftelse sendes når varen har blitt sendt.

 

Gaver til deg selv og andre

Gavebeviset blir tilgjengelig for nedlastning når kjøpet er gjennomført. Det kan lastes ned inntil tre ganger ved behov.

 

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Varen må leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den.

 

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom et produkt har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering og kreve avtalen hevet.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold.

 

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Dråpen i Havet kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.