Kvantitativ rapport 2020

Dråpen i Havet bistår flyktninger og andre migranter i Europa. I 2020 hadde vi totalt 106,000 besøk til våre aktiviteter og distribusjoner i Hellas.

Året 2020 var preget av covid-19 epidemien, nedstengninger og perioder med midlertidig stans i vårt arbeid. Dette til tross har vi organisert aktiviteter innen uformell utdanning, integreringstiltak, og fellesskap- og kapasitetsbygging, og distribuert matvarer, klær, bleier og andre artikler etter behov.

Totalt har vi hatt 71,092 besøk til våre aktiviteter og 35,508 besøk til våre distribusjoner i flyktningleirer i Hellas.

Les hele rapporten her.

Rapporten er kun tilgjengelig på engelsk.