Lyst til å jobbe i Dråpen i Havet? Nedenfor finner du alle ledige stillinger vi utlyser og frivillige roller ved vårt kontor i Oslo og arbeid i Norge. Vi har følgende ledige stillinger for snarlig tiltredelse:

Kommunikasjons- og Innsamlingsansvarlig

Nyopprettet stilling med ansvar for å lede teamet innen kommunikasjon/informasjon og innsamling/fundraising. Stillingen er overordnet ansvarlig for kommunikasjon, informasjon og innsamlingsarbeidet i organisasjonen

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • PR/Informasjon og samfunnskontakt
  • Kontakt mot presse og media
  • Regelmessige pressemeldinger fra DiH
  • Arrangere pressekonferanser
  • Besvare henvendelser fra media
 • Etablere og vedlikeholde overordnet årshjul med kommunikasjonsaktiviteter
 • Sikre og utvikle samarbeid med sponsorer og bidragsytere som bidrar til langsiktig drift av organisasjonen
 • Utarbeide trends- og markedsanalyser
 • Markedsføring og kommunikasjon
 • Utvikle og implementere kampanjestrategi

 

Kompetanse og erfaring:

 • Universitets utdannelse innen journalistikk, markedsføring eller PR
 • Erfaren leder med gode mellommenneskelige egenskaper
 • Flere års relevant bakgrunn innen markedsføring og kommunikasjon
 • Kjennskap til tilskuddsordninger, gjerne også internasjonalt, samt innsamlinger overfor offentlig og privat sektor samt sponsorsamarbeid
 • Strategisk og analytisk med evnen til å «se det store bildet»
 • Erfaring fra problemløsning
 • Utpreget god serviceinnstilling
 • Flytende i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Søknadsfrist: så snart som mulig
Arbeidssted: Skøyen
Stillingsomfang: full tid / 100%
Oppstartstidspunkt: fortrinnsvis 1.1.2020

Hvordan søke: Send CV og søknad til birgit@drapenihavet.no merket navn på stillingen du søker.
Søknader vil bli vurdert fortløpende og aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Informasjonsmedarbeider

Vår dyktige informasjonsmedarbeider har fått ny jobb, og vi søker hennes etterfølger.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Sikre at DiH sin nettside til enhver tid er oppdatert og relevant for målgruppene
  • utvikle, vedlikeholde og oppdatere redaksjonelt innhold
  • tekstforfatter
  • sikre at bidragsytere til enhver tid leverer relevant og klargjort innhold
  • sikre profesjonelt visuelt uttrykk
 • Utarbeide artikler, kronikker, blogg-innlegg og tekster relevant for organisasjonens interessenter
 • Bidra til å spre informasjon om mennesker på flukts livssituasjon.
 • Utarbeide og vedlikeholde plan for informasjonsarbeidet knyttet til DiH sitt arbeid
 • Utarbeide og oppdatere presentasjonsmateriell og faktaark som beskriver organisasjonens arbeid, visjon og verdisett

 

Kompetanse og erfaring:

 • Høyere utdanning innen journalistikk/informasjon/samfunnsvitenskap/ internasjonale relasjoner
 • Erfaring innen informasjonsarbeid primært tekstutarbeidelser
 • God erfaring fra drift, utvikling og innholdsproduksjon på web-sider
  • Kompetanse på publiseringsverktøy, fortrinnsvis Word Press
  • Kjennskap til og erfaring med søkemotoroptimalisering
 • Erfaring fra å bruke sosiale medier aktivt som arbeids- og markedsføringsverktøy
 • Meget god kjennskap til bruk av ulike dataverktøy
 • Gode mellommenneskelige egenskaper
 • Utpreget serviceinnstilling og erfaring fra problemløsning
 • Flytende i norsk og engelsk skriftlig/muntlig

 

Søknadsfrist: så snart som mulig
Arbeidssted: Skøyen
Stillingsomfang: full tid / 100%
Oppstartstidspunkt: fortrinnsvis 1.1.2020

Hvordan søke: Send CV og søknad til birgit@drapenihavet.no merket navn på stillingen du søker.
Søknader vil bli vurdert fortløpende og aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Sponsoransvarlig

Nyopprettet stilling med ansvar for sponsorer, gjennomføring av kampanjer og arrangementer/events

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Identifisere, kartlegging og innhenting av sponsorer
 • Søke midler fra relevante sponsorer (bedrifter, stiftelser og organisasjoner) innen offentlig og privat sektor
 • Oppfølging av sponsorer.
  • Jevnlig informere om Dråpen i Havet sin virksomhet og aktiviteter
  • Programmer og arrangementer tilpasset den enkelte bedrift/organisasjon
 • Planlegge og gjennomføre arrangementer i Norge rettet mot presse og media, interessenter og lokallag
 • Oppfølging og støtte til eksterne arrangementer.
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av kampanjer

 

Kompetanse og erfaring:

 • Utdannelse eller relevant erfaring fra salg og/eller markedsføring.
 • Erfaring fra oppsøkende salgsvirksomhet.
 • Meget god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • God kjennskap til bruk av ulike dataverktøy, herunder sosiale medier
 • Gode mellommenneskelige egenskaper
 • Utpreget serviceinnstilling
 • Erfaring fra kundehåndtering og må trives med oppsøkende kontakt
 • Fordel, men ikke et krav med erfaring fra organisasjonsarbeid primært innen humanitært arbeid

 

Søknadsfrist: så snart som mulig
Arbeidssted: Skøyen
Stillingsomfang: full tid / 100%
Oppstartstidspunkt: fortrinnsvis 1.1.2020

Hvordan søke: Send CV og søknad til birgit@drapenihavet.no merket navn på stillingen du søker.
Søknader vil bli vurdert fortløpende og aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Frivillige roller til vårt kontor i Oslo/Norge

Nedenfor finner du ledige frivillige roller til vårt kontor eller arbeid i Norge.

 

Frivillig Trainee innen HR og Beredskap

Vi ønsker å knytte til oss en frivillig som kan bidra i minst 6 måneder som trainee innenfor fagfeltene HR og krisehåndtering.

Ønsker du å lære mer om hvordan en liten humanitær bistandsorganisasjon arbeider? Er du opptatt av migrasjon og har et ønske om å arbeide med frivillige som støtter flyktninger i Hellas? Er du interessert i utvikle din kompetanse innen personaladministrasjon? Vil du vite mer om hvordan det arbeides med beredskap i flyktningleirer og blant frivillige feltarbeidere? Da anbefaler vi deg å søke en rolle hos oss som trainee.

Vi ser for oss at du har, eller er i utdanning innen personaladministrasjon, menneskerettigheter, internasjonal humanitær rett, krisehåndtering eller lignende. Du må beherske norsk og engelsk flytende både skriftlig og muntlig.

 

Noen av oppgavene vil være

 • Screening av kandidater til ledige koordinator oppdrag
 • Bistå i arbeid med utvikling av retningslinjer og håndbøker
 • Nært samarbeid med, og støtte til våre koordinatorer i Hellas
 • Administrativt, forefallende kontorarbeid
 • Bearbeide statistisk materiale fra undersøkelser
 • HMS-arbeid
 • Oversettelser
 • Beredskapsarbeid
 • Bistå i arbeid med nettbasert opplæring

 

Arbeidstid vil være mandag til torsdag fra 9 – 16 på Skøyen. Oppstart så snart som mulig med varighet til 30 juni. Om du er interessert, har relevant bakgrunn og mulighet til å bidra frivillig hos oss vil vi gjerne at du sender din søknad og CV så snart som mulig til birgit@drapenihavet.noMerk henvendelsen «HR Trainee».

 

Vil du bidra i våre lokallag?

Er du engasjert i situasjonen for mennesker på flukt i Hellas, og ønsker å bidra til å rekruttere feltarbeidere eller ta initiativ til å opprette innsamlingsaksjoner i ditt lokalområde? Vi søker nå flere frivillige bidragsytere og lokallagskoordinatorer til ulike lokallag i Norge.

 

Lokallagskoordinatoren er et bindeledd mellom lokallaget som etableres av frivillige og organisasjonens administrasjon. Lokallagskoordinatoren utgjør en del av det frivillige arbeidet som utføres i regi av Dråpen i Havet. Både lokallagskoordinator og frivillige i lokallagene bistår med å:

 • Gjennomføre informasjonsmøter for fremtidige frivillige feltarbeidere fire ganger pr år, eller ved behov
 • Bidra og ta initiativ til å opprette innsamlingsaktiviteter og eventer lokalt med støtte fra administrasjonen
 • Stille opp på forespørsler og eventer som arrangeres lokalt.
 • Bidrar med vervekampanjer lokalt med støtte fra administrasjonen/ Giveransvarlig

Lokallagskoordinatoren er også Administrator for lokallagenes Facebook-gruppe. Det innebærer:

 • Ansvar for å dele innlegg fra hovedgruppen og andre relevante nyhetssaker om situasjonen for mennesker på flukt i Hellas
 • Godkjenne medlemmer
 • Etablere arrangementer
 • Publisere egne innlegg for distriktet og sosiale aktiviteter for frivillige lokalt.

Vi søker deg som har gode mellommenneskelige egenskaper, utpreget serviceinnstilling, erfaring fra problemløsning og gjerne har vært tidligere frivillig feltarbeid for Dråpen i Havet. For lokallagskoordinatorer kreves i tillegg at du har god kjennskap til bruk av ulike dataverktøy og sosiale Medier.

Dersom du er interessert send oss noen linjer om deg selv på e-post til cicilie@drapenihavet.no