Situasjonen på Lesvos er svært bekymringsfull Alarmerende rapport fra stedlige feltarbeidere

De to siste månedene har tilstrømningen av flyktninger til Lesvos økt betraktelig. I desember 2022 ankom 469 personer, det gir et snitt på 17 personer daglig. Sammenlignet med november 2021, hvor daglige ankomster var 4 personer, betyr dette en økning på 3,5.

utsikt over teltleir med hav i bakgrunnen

De nyankomne blir plassert i leire i Kara Tepe og Megala Therma nord på Lesvos. Kapasiteten er for lengst sprengt i begge leirene, bekymrede feltarbeidere forteller om svært utfordrende bo- og leveforhold

I Kara Tepe omorganiserte de leiren slik at nyankomne fikk et permanent sted å være inntil registreringsprosessen var unnagjort og de kunne flytte til felles boområder. Karanteområdet er senere utvidet til krisesenter. I tillegg er to gummihaller, som i lang tide sto tomme, tatt i bruk igjen. Den store økningen i antall ankomster gjør at containerbrakker som i utgangspunktet var ment for én familie, nå må deles av flere.

I tillegg til manglende bokapasitet, står mange andre utfordringer i kø. Elektrisitetsforsyningen i leiren skjer via generator, og det er daglig strømstans mellom 09:00 og 13:00. I de felles dusj- og toalettfasilitetene, mangler ofte både varmt og kaldt vann.

Målt mot NFI, (Non Food Item) og krav til forsyning, mangler beboerne klær. Skulle situasjonen fortsette, er det også stor fare for mangel på tepper og madrasser. Når det gjelder mat, har myndighetene klart å dekke behovet i kvantum, selv om det er mange klager på kvaliteten av maten.

Trangboddhet, samt dårlig tilgang til klær og hygiene, gjør at mange sliter med hudproblemer. At Kara Tepe er lokalisert ved havet, gjør beboerne svært utsatt for tøft vær som vind, kulde og fuktighet. Influensa, forkjølelse og covid-19 florerer, uten at de syke får adekvat hjelp på grunn av manglende helsepersonell, medisiner og generelle helsetilbud, inkludert egnede mottak for behandling av de syke. I tillegg til ulike andre somatiske sykdommer, sliter svært mange med psykiske lidelser/frafall av livsmot.

Når det gjelder Megala Therma, er situasjonen enda mer prekær. I tillegg til forholdene som er nevnt i Kara Tepe, er plassbehovet så sprengt at mennesker må sove rett på bakken. Det er strømbrudd i store deler av området flere ganger daglig. Når det gjelder mat, er det kun utdeling én gang daglig. Dette betyr at de som ankommer etter dette klokkeslettet, må være uten mat fram til neste dag.

Generelt er det stort behov for husly, mat og medisiner for alle som ankommer Lesvos. Alle aktører som på ulke måter er engasjert i feltarbeidet, er meget bekymret både for dagens situasjon og den nære framtid. Tilbudene i dag er langt fra basis standard for et verdig liv, i tillegg er bekymringen stor for at hele situasjonen vil komme ut av kontroll. Hva vil skje med menneskene da?

Statistikker samarbeidene aktører har utarbeidet, viser at 37% kommer fra Afghanistan, 22% fra Somalia, 8% fra Eritrea, 6 % fra Sudan, 5% fra Etiopia, mens de resterende 21% kommer fra andre land. 28% er kvinner, 22% er barn. Blant de nye ankomne, er det sirka 100 enslige mindreårige. På grunn av plassmangel, er det ikke mulig å tilby disse barna spesiell beskyttelse i egnede områder. 

Statistikk er nødvendig, samtidig må vi aldri glemme at bak hvert tall befinner det seg et menneske.