Lesvos

På Lesvos har vi etablert et Drop Center i Moria landsby, og jobber inne i Moria flyktningleir med å organisere aktiviteter for enslige mindreårige tre kvelder i uken. Selv om det er svært mange NGOs som jobber med flyktninger på Lesvos, er behovene fortsatt store. Antallet flyktninger vokser stadig gjennom nye ankomster av båtflyktninger fra Tyrkia. Vi samarbeider med andre organisasjoner etter behov, og arrangerer blant annet sosial Kafè, filmkvelder, distribusjon osv.

Drop Center, Moria landsby

Dråpen i Havet åpnet sommeren 2018 et nytt senter i Moria landsby med fokus på utdanning og meningsfulle aktiviteter. Mest av alt er det et pusterom fra flyktningleiren i Moria der de bor og oppholder seg på uviss tid. Vi har et lekehjørne for de minste, og lager hobbyaktiviteter og spiller spill med de eldre barna. Hver uke besøker over 250 kvinner, barn og menn våre lokaler.

Undervisning for barn i vårt Drop Center i Moria landsby

Aktiviteter vi tilbyr er:

  • I samarbeid med Beyond Borders underviser vi engelsk, mattematikk og sosialisering for barn mellom 6 og 8 år.
  • Engelsk og gresk undervisning for kvinner og menn
  • Eget syrom for kvinner og menn
  • Kafe og håndarbeidsaktiviteter for kvinner
  • Et rom kun for mødre og barn, hvor mødre kan få et pusterom og litt hvile mens barn kan leke sammen.
  • Chess Klubb

Les mer om vårt Drop Center i «Touching encounters, in Drop Center Moria» skrevet av Heidi Mogstad

Moria flyktningleir

Siden Mars 2019 har vi jobbet i Section B i Moria Camp, et avgrenset området for enslige mindreårige. Vi er tilstede 3 kvelder i uka hvor vi organiserer aktiviteter med målsetting om forebyggende arbeid for de 200 guttene som bor i dette avgrensede området, samt å skape glede og latter.

Om leiren

Moria flyktningleir er tidligere kjent for å være blant de verste flyktningleirene i verden, og huser nå rundt 4.900 mennesker. Leiren som i teorien har kapasitet til to til tre tusen mennesker består i stor grad av afghanere (ca 80%), og over 40% er kvinner og barn. Leiren er overbefolket, og alt fra primærbehov, levestandard, sikkerhet, hygieneforhold, medisin, mat og nødvendig støttepersonell er ikke tilstrekkelig.

Frivillige

For prosjektet vårt inne i Moria leir med enslige mindreårige ser vi spesielt etter langtidsfrivillige som kan forplikte seg til minimum 4 uker. Dette for å bringe stabilitet og trygghet for de mindreårige, som er noe de sårt trenger. Vi oppfordrer deg som har erfaring med å jobbe med sårbare barn og ungdommer, som for eksempel terapeuter, miljøarbeidere, lærere, ungdomsflyktninger o.l. til å bli med oss for å bedre situasjonen og samtidig få nye relasjoner, erfaringer og ny kunnskap. Dette er et nyoppstartet prosjekt som gjør at du vil kunne være med å forme rammene og aktivitetene som vi tilbyr.

VIKTIG INFORMASJON

Det er et krav om at frivillige har førerkort, og har mulighet til å leie bil om du skal jobbe med oss i dette området. Vi vil opplyse om at levekostnader er noe dyrere på øyene enn på fastlandet, spesielt i sommersesongen. For å være frivillig med oss på Lesvos er det en forutsetning at du kan jobbe i minimum 10 arbeidsdager. Introduksjon og opplæring i felt vil finne sted på mandager og torsdager hver uke. Du kan ikke jobbe med oss før denne opplæringen er gjennomført. Vi anbefaler derfor at du er på plass i området senest kvelden før.