Lesvos

På Lesvos har vi etablert et Drop Centre i Moria landsby, og jobber inne i Moria flyktningleir med å organisere aktiviteter for enslige mindreårige tre kvelder i uken. Selv om det er svært mange NGOs som jobber med flyktninger på Lesvos, er behovene fortsatt store. Antallet flyktninger vokser stadig gjennom nye ankomster av båtflyktninger fra Tyrkia. Vi samarbeider med andre organisasjoner etter behov, og arrangerer blant annet sosial Kafè, filmkvelder, distribusjon osv.

På Lesvos jobber vi disse stedene:

  • «Drop Centre» i Moria landsby
  • Drop Learning Centre
  • Seksjon A , B og Safe Zone for enslige mindreårige gutter og jenter i Moria flyktningleir
  • Kitrinos klinikken i Moria flyktningleir

Drop Centre, Moria landsby

Dråpen i Havet åpnet sommeren 2018 et nytt senter i Moria landsby med fokus på utdanning og meningsfulle aktiviteter. Senteret ligger kun 15 minutter fra Moria flyktningleir, og er mest av alt et pusterom fra flyktningleiren i Moria der de bor og oppholder seg på uviss tid. Vi har et lekehjørne for de minste, og lager hobbyaktiviteter og spiller spill med de eldre barna. Hver uke besøker over 400 kvinner, barn og menn våre lokaler.

Undervisning for barn i vårt Drop Center i Moria landsby

Aktiviteter vi tilbyr er:

Uformell læring for barn i samarbeid med Beyond Borders

I samarbeid med Beyond Borders tilbyr vi uformell utdanning for barn mellom seks og åtte år som bor i leiren. Målet er å forberede barna til formell utdanning gjennom et tre måneders kurs med undervisning i engelsk, matte, kunst, sang og andre uformelle tilbud, samt kjennskap til hvordan et klassemiljø ser ut. Mandag til fredag blir barna plukket opp 09:00 om morgenen og blir levert tilbake til Moria igjen 12:30. Behovet for skoletilbud til barna i leiren er ekstremt høyt da det er begrenset med aktører som tilbyr formelle skoletilbud, dette resulterer i at mange barn går månedsvis uten noen type skolegang.

Gresk undervisning for menn og kvinner

Vi er heldige som har lokale frivillige fra byen Moria som har tilbudt gresk undervisning siden oktober 2018. De tilbyr tre nivåer: Grunnleggende, nivå 1 og nivå 2, som blir undervist i to ganger i uken én time av gangen. Både menn og kvinner som går på undervisning er ivrige etter å lære språket, og fremgangen deres er imponerende.

Et eget område for kvinner

Kvinneområdet er et trygt sted for kvinner og barn hvor de kan nyte fritiden sin sammen. Det er åpent to ganger i uken mellom 11:00 og 13:30. Her foregår det aktiviteter fra strikking og sying til yoga og dans.

Malerkurs (for kvinner, menn og barn)

Malerkurset blir holdt av en erfaren frivillig som bor i leiren. Kurset holdes to ganger i uken. Nivåene spenner fra nybegynner til avansert, og det blir arbeidet med akrylmaling, vannfarger, blyant og kull. Studentene oppfordres til å jobbe på lerret, da maleriene kan selges til besøkende. Inntektene vil til gjengjeld gå til opprettholdelse av kurset.

Fotball

Dråpen i Havet sitt fotballag består av 18 flyktninger. I likhet med malerkurset er det et varierende nivå. Treningen holdes av en tysk trener og en koordinator to ganger i uken. Treningene er viktige da det gir de med mindre erfaring tid til å utvikle sine ferdigheter.

Engelsk undervisning

Engelsk undervisning for voksne er en av de mest vellykkede aktivitetene som har foregått siden vi åpnet vårt senter i Moria landsby i juli 2018. Å lære engelsk er en grunnleggende del av å integreres i europeisk samfunn. På bakgrunn av dette har vi rettet fokus på å lage et strukturert, og lærevennlig tilbud der studenter kan lære og utvikle deres språklige ferdigheter. Vi tilbyr fire nivåer: Grunnleggende, Nivå 1, Nivå 2 og Nivå 3. Det tilbys undervisning i alle nivåene i 1,5 time, to ganger i uken. Tre av våre langtids-frivillige har laget et pensum og en læreplan over en 10 ukers periode for å sikre kontinuitet i læringen, og for å gi studentene muligheten til å avansere til høyere nivå. Pensumet har blitt laget slik at alle frivillige lærere kan bruke det, fra dem uten lærererfaring til kvalifiserte lærere som kan bygge videre på kurset. Les mer om læreplanen her

Datakurs

Datakurs er et utdanningstilbud som gir studentene ferdigheter de kan bruke i fremtidige jobber, og styrker læringsevnen til beboer-frivillige med databakgrunn gjennom videreføring av deres ferdigheter til andre. På bakgrunn av rask teknologisk utvikling er datakunnskaper veldig viktig, derfor tilbyr vi datakurs for nybegynnere og de som har mer avanserte kunnskaper. Begge kursene holdes av frivillige beboere «resident volunteers» på morsmål med mål om å lære studentene om e-mail, Word dokumenter og basis datakunnskaper. Den avanserte klassen fokuserer på utvikling av jobbrelaterte ferdigheter som Excel og PowerPoint.

Kafé

Kvelds-kafeen er en aktivitet som startet i oktober 2018 og tiltrekker 50 besøkende hver dag som gjør den til den mest populære aktiviteten i vårt Drop Centre. Målet med aktiviteten er å skape et trygt og koselig sted der folk kan være sosiale, drikke te og kaffe, spille kort og brettspill, danse, høre på musikk, og om ønskelig fikse klærne sine på syrommet. Det avholdes temakvelder et par ganger I uken, fra FIFA turnering til gitar spill. Besøkende kan delta, men også være aktivt involvert I planleggingen av disse arrangementene.

Les mer om vårt Drop Center i «Touching encounters, in Drop Centre Moria» skrevet av Heidi Mogstad

Sjakk klubb

To ganger i uken arrangeres det sjakk klubb. Det er en populær aktivitet, og flere av deltakerne har utviklet kunnskap om spillet som gjør at de benytter avanserte taktikker og strategier etter kort tid. Klassene begynner med informasjon om spillets form, samt introduksjon til strategier og taktikker. Undervisningsformen er interaktivt, og alle deltar.

Drop Learning Centre

Desember 2019 åpner vi et nytt senter med fokus på utdanningsaktiviteter som engelsk og gresk språkopplæring og dataundervisning

Moria flyktningleir

 

Moria flyktningleir er tidligere kjent for å være blant de verste flyktningleirene i verden, og huser nå over 16000 beboere. Leiren som i teorien har kapasitet til tre tusen mennesker består i stor grad av afghanere (ca 82%), og over 50% er kvinner og barn. Leiren er overbefolket, og alt fra primærbehov, levestandard, sikkerhet, hygieneforhold, medisin, mat og nødvendig støttepersonell er ikke tilstrekkelig.

I Moria flyktningleir er vi til stede alle dager bortsett fra fredager og lørdager. Siden Mars 2019 har vi jobbet i Section B i Moria Camp, og i mai utvidet vi dette område til også å gjelde Section A som er et avgrenset området for enslige mindreårige. Flere kvelder i uken organiserer vi ulike spill og aktiviteter med målsetting om forebyggende arbeid for de ca. 300 enslige mindreårige guttene som bor i dette avgrensede området, samt å skape glede og latter. Siden august 2019 startet vi også å arbeide i «Safe Zone» i Moria flyktningleir med aktiviteter for enslige mindreårige jenter under 18 år og gutter under 12 år. Aktivitetene inkluderer blant annet brettspill, male workshops, håndarbeidsaktiviteter, yoga for barn, treningsaktiviteter, planting og ballspill.

 

Kitrinos klinikken

Medisinske feltarbeidere i klinikken

I September utvidet vi arbeidet i Moria ved å rekruttere medisinsk personell til Kitrinos Healthcare i deres klinikk i Moria leir. Et team bestående av en koordinator, leger, sykepleiere, en helsesekretær, oversettere, farmasøyter og frivillige feltarbeidere bidrar til at beboerne i Moria får tilgang til medisinsk hjelp.

I klinikken tilbys det både førstehjelp og grunnleggende helsetjenester, blant annet:

  • Svangerskapskontroll
  • Psykologisk førstehjelp og traumebehandling
  • Triage og videre henvisning
  • Transport av pasienter
  • Behandling av kroniske sykdommer
  • Kreftbehandling

Klinikken har grunnleggende utstyr og det er tilgang på de vanligste medisiner og medikamenter. Det er også farmasøyter til stede som hjelper til med dosering av medisiner. De fleste blir behandlet i klinikken, men i noen tilfeller er det også nødvendig med hjemmebesøk.

Klinikken er åpen lørdag til torsdag 09.00 – 16.00. Man må forvente å jobbe 6 dager i uken. Langtidsfrivillige har vanligvis fri 2 dager i uken eller mer ved behov.

For å bidra som medisinsk feltarbeider må du ha gyldig autorisasjon og mulighet til å bidra i minimum 2 uker.

To av våre tidligere feltarbeidere i beredskapsteamet, Cecilie Holm-Johnsen og Laurie Tanner, har skrevet om sine erfaringer med å jobbe i klinikken som sykepleiere. Les hele artikkelen her

 

VIKTIG INFORMASJON

Frivillige feltarbeidere

Vi oppfordrer frivillige som har erfaring med å jobbe med sårbare barn og ungdommer, oversettere, lærere og medisinsk personell til å bli feltarbeider for å bidra til å bedre situasjonen og samtidig få nye relasjoner, erfaringer og ny kunnskap.

Introduksjon og opplæring

Det anbefales på det sterkeste at den frivillige har førekort og mulighet til å leie bil om du skal jobbe med oss i dette området. Dråpen i Havet er ikke ansvarlig for den frivillige feltarbeiderens transport. Frivillige feltarbeidere kan gå sammen og dele på kostnadene av bilutleie. Vi vil opplyse om at levekostnader er noe dyrere på øyene enn på fastlandet, spesielt i sommersesongen. For å være frivillig med oss på Lesvos er det en forutsetning at du kan jobbe i minimum fire uker. Introduksjon og opplæring i felt vil finne sted på mandager og torsdager hver uke. Du kan ikke jobbe med oss før denne opplæringen er gjennomført. Vi anbefaler derfor at du er på plass i området senest kvelden før.