Lesvos

Dråpen i Havet har jobbet på Lesvos siden 2015. Den 9.september 2020 brant Moria flyktningleir. Brannen kom i tillegg til et pågående Covid-19 utbrudd, og Lesvos erklærte da fire måneder med unntakstilstand.

Kara Tepe

Etter brannen i Moria stod 13 000 mennesker uten tak over hodet. Mange ble relokalisert til fastlandet, og 7 800 asylsøkere ble flyttet til en midlertidig leir, Kara Tepe. I Kara Tepe er majoriteten av beboerne fra Afghanistan (76 prosent). Syv prosent har flyktet fra Syria, ytterligere syv prosent fra den Demokratiske Republikken Kongo og tre prosent fra Somalia. To prosent kommer fra Irak, og de resterende seks prosentene fra andre land. Over 60 prosent av beboerne er kvinner og barn.

Det er fortsatt unntakstilstand i den nye leiren. Området er svært utsatt for konsekvenser av storm og regn. Når vinteren kommer, vil det bli enda verre.

Våre aktiviteter er:

Levekårene for beboerne i Kara Tepe er svært vanskelige. Vårt team følger med på situasjonen og hjelper der det er behov, ofte i samarbeid med andre organisasjoner.

Vaskeritjenester

Dråpen i Havet støtter beboerne med et vaskeritilbud. I samarbeid med organisasjonen The Dirty Girls of Lesvos Island, vasker vi klær til medisinske standarder, som en av flere måter å bekjempe skabbutbrudd og andre sykdommer.

Aktiviteter for kvinner og barn

Oppsøkende arbeid i Kara Tepe for å reklamere for våre aktiviteter for kvinner og barn. Foto: Dråpen i Havet

Vårt team sørger også for et avskjermet område for mødre og deres barn. I et UNICEF-telt serverer vi te, har håndarbeid og andre sosiale aktiviteter for mødre, mens deres små hjerteknusere kan leke under oppsyn. Her kan kvinner og barn slappe av, delta på ulike aktiviteter og få en pause fra den vanskelige hverdagen.

Aktiviteter for eldre barn

Utenfor teltet hvor vi arrangerer aktiviteter for kvinner og barn, organiserer vi også aktiviteter for eldre barn. Aktivitetene varierer fra kunst og læringsaktiviteter, til fotball og frisbee.

Enslige mindreårige

Vi fortsetter å støtte enslige mindreårige som bor utenfor leiren i et trygt område. Fra 2019 til september 2020, jobbet vi inne i Moria leir med å organisere aktiviteter for enslige mindreårige. Denne tidligere erfaringen har hjulpet oss mye i vårt nåværende arbeid med å organisere kunst og håndverksaktiviteter, spill og fysisk aktivitet for barna. Ifølge våre erfaringer er det ekstra viktig for denne spesielt sårbare gruppen å ha noen aktiviteter å gå til i deres vanskelige hverdag.

Grunnet Covid-19 kan det forekomme endringer i aktiviteter. Vi forebygger smitte med ulike smitteverntiltak, i tråd med greske myndigheters retningslinjer.

 

VIKTIG INFORMASJON

For å være frivillig med oss på Lesvos er det en forutsetning at du kan jobbe i minimum fire uker og gjennomføre karantenetid i forkant. Du må være over 23 år. Introduksjon og opplæring i felt vil finne sted på torsdager hver uke. Du kan ikke jobbe med oss før denne opplæringen er gjennomført.

På bakgrunn av konteksten vi jobber i og hvilke prosjekter vi skal sette i gang, er vi i første omgang ute etter å rekruttere feltarbeidere med relevant bakgrunn og erfaring.

Vi ser derfor spesifikt etter personer med relevant utdanning og erfaring fra å jobbe med barn (som f.eks førskolelærer, lærer, barnevernspedagog, sosionom, psykologer, mm.) og som har jobbet med barn i en flyktningleir tidligere. I tillegg, ser vi etter personer som har erfaring med å jobbe med WASH (vann, sanitær og hygiene) og/eller personer som er svært fleksible med tanke på arbeidsoppgaver og kan påta seg arbeidsoppgaver som innebærer snekring, rørleggerarbeid, prosjektering, mm.

Det anbefales på det sterkeste at den frivillige har førekort og mulighet til å leie bil om du skal jobbe med oss i dette området. Dråpen i Havet er ikke ansvarlig for den frivillige feltarbeiderens transport. Frivillige feltarbeidere kan gå sammen og dele på kostnadene av bilutleie. Vi vil opplyse om at levekostnader er noe dyrere på øyene enn på fastlandet, spesielt i sommersesongen.