Lesvos

Grunnet Covid-19 rekrutterer vi for tiden ikke feltarbeidere til Lesvos.

Nye ankomster av båtflyktninger fra Tyrkia til Lesvos fortsetter, og selv om det er mange NGOs som jobber med flyktninger på Lesvos, er behovene fortsatt store. Vi samarbeider med andre organisasjoner etter behov.

Før Covid-19 arrangerte vi aktiviteter på vårt Drop Centre i Moria landsby, vårt Drop Learning Centre og inne i Moria flyktningleir. Våre aktiviteter i Moria landsby er satt på vent, men vi fortsetter arbeidet for enslige mindreårige inne i Moria leir.

Grunnet Covid-19 kan det forekomme endringer i aktiviteter. Vi forebygger smitte med ulike smitteverntiltak, i tråd med greske myndigheters retningslinjer.

Moria flyktningleir

 

Moria flyktningleir er kjent for å være blant de verste flyktningleirene i verden, og huser nå over 15 500 beboere. Leiren som i teorien har kapasitet til tre tusen mennesker består i stor grad av afghanere (ca 79%), og over 60% er kvinner og barn. Leiren er overbefolket, og alt fra primærbehov, levestandard, sikkerhet, hygieneforhold, medisin, mat og nødvendig støttepersonell er ikke tilstrekkelig.

Forebyggende arbeid blant enslige mindreårige

Siden 2019 har vi jobbet inne i Moria flyktningleir i Section A, Section B og Safe Zone, områder som er avgrenset for enslige mindreårige. Vi organiserer ulike spill og aktiviteter med målsetting om forebyggende arbeid, psykososial støtte, samt å skape glede og latter for de enslige mindreårige som bor i leiren. Aktivitetene inkluderer blant annet brettspill, maling, håndarbeidsaktiviteter, treningsaktiviteter, planting og ballspill. Vi får svært positive tilbakemeldinger fra barna og mange deltar på aktivitetene.

Fotball

Vi organiserer fotballtrening. Beboere fra flyktningleiren Kara Tepe på Lesvos deltar også på dette.

Distribusjoner

Vi distribuerer også mat og andre artikler avhengig av hva det er behov for i leiren, for eksempel klær, håndsprit og mye mer.

 

VIKTIG INFORMASJON

For å være frivillig med oss på Lesvos er det en forutsetning at du kan jobbe i minimum fire uker og gjennomføre karantenetid i forkant. Du må være over 23 år. Introduksjon og opplæring i felt vil finne sted på torsdager hver uke. Du kan ikke jobbe med oss før denne opplæringen er gjennomført.

Vi oppfordrer frivillige som har erfaring med å jobbe med sårbare barn og ungdommer, oversettere, lærere og medisinsk personell til å bli feltarbeider for å bidra til å bedre situasjonen og samtidig få nye relasjoner, erfaringer og ny kunnskap.

Det anbefales på det sterkeste at den frivillige har førekort og mulighet til å leie bil om du skal jobbe med oss i dette området. Dråpen i Havet er ikke ansvarlig for den frivillige feltarbeiderens transport. Frivillige feltarbeidere kan gå sammen og dele på kostnadene av bilutleie. Vi vil opplyse om at levekostnader er noe dyrere på øyene enn på fastlandet, spesielt i sommersesongen.