Lesvos

På Lesvos har vi etablert et Drop Centre i Moria landsby, og jobber inne i Moria flyktningleir med å organisere aktiviteter for enslige mindreårige tre kvelder i uken. Dessuten bistår Dråpen i Havet sine frivillige feltarbeidere med å organisere barneaktiviteter i samarbeid med Team Humanity, samt holder engelskundervisning i deres lokaler. Selv om det er svært mange NGOs som jobber med flyktninger på Lesvos, er behovene fortsatt store. Antallet flyktninger vokser stadig gjennom nye ankomster av båtflyktninger fra Tyrkia. Vi samarbeider med andre organisasjoner etter behov, og arrangerer blant annet sosial Kafè, filmkvelder, distribusjon osv.

På Lesvos jobber vi disse tre stedene:

  • «Drop Centre» i Moria landsby
  • Seksjon A og B for enslige mindreårige i Moria flyktningleir
  • Team Humanity´s Hope and Peace Center ved Moria flyktningleir

Drop Centre, Moria landsby

Dråpen i Havet åpnet sommeren 2018 et nytt senter i Moria landsby med fokus på utdanning og meningsfulle aktiviteter. Senteret ligger kun 15 minutter fra Moria flyktningleir, og er mest av alt et pusterom fra flyktningleiren i Moria der de bor og oppholder seg på uviss tid. Vi har et lekehjørne for de minste, og lager hobbyaktiviteter og spiller spill med de eldre barna. Hver uke besøker over 400 kvinner, barn og menn våre lokaler.

Undervisning for barn i vårt Drop Center i Moria landsby

Aktiviteter vi tilbyr er:

Undervisning i samarbeid med Beyond Borders

I samarbeid med Beyond Borders tilbyr vi uformell utdanning for barn mellom seks og åtte år som bor i leiren. Målet er å forberede barna til formell utdanning gjennom et tre måneders kurs med undervisning i engelsk, matte, kunst, sang og andre uformelle tilbud, samt kjennskap til hvordan et klassemiljø ser ut. Mandag til fredag blir barna plukket opp 09:00 om morgenen og blir levert tilbake til Moria igjen 12:30. Behovet for skoletilbud til barna i leiren er ekstremt høyt da det er begrenset med aktører som tilbyr formelle skoletilbud, dette resulterer i at mange barn går månedsvis uten noen type skolegang.

Gresk undervisning for menn og kvinner

Vi er heldige som har lokale frivillige fra byen Moria som har tilbudt gresk undervisning siden oktober 2018. De tilbyr tre nivåer: Grunnleggende, nivå 1 og nivå 2, som blir undervist i to ganger i uken én time av gangen. Både menn og kvinner som går på undervisning er ivrige etter å lære språket, og fremgangen deres er imponerende.

Et eget område for kvinner

Kvinneområdet er et trygt sted for kvinner og barn hvor de kan nyte fritiden sin sammen. Det er åpent to ganger i uken mellom 11:00 og 13:30. Her foregår det aktiviteter fra strikking og sying til yoga og dans.

Malerkurs (for kvinner og barn)

Malerkurset blir holdt av en erfaren frivillig som bor i leiren. Kurset holdes to ganger i uken. Nivåene spenner fra nybegynner til avansert, og det blir arbeidet med akrylmaling, vannfarger, blyant og kull. Studentene oppfordres til å jobbe på lerret, da maleriene kan selges til besøkende. Inntektene vil til gjengjeld gå til opprettholdelse av kurset.

Fotball

Dråpen i Havet sitt fotballag består av 18 flyktninger. I likhet med malerkurset er det et varierende nivå. Treningen holdes av en tysk trener og en koordinator to ganger i uken. Treningene er viktige da det gir de med mindre erfaring tid til å utvikle sine ferdigheter.

Engelsk undervisning

Engelsk undervisning for voksne er en av de mest vellykkede aktivitetene som har foregått siden vi åpnet vårt senter i Moria landsby i juli 2018. Å lære engelsk er en grunnleggende del av å integreres i europeisk samfunn. På bakgrunn av dette har vi rettet fokus på å lage et strukturert, og lærevennlig tilbud der studenter kan lære og utvikle deres språklige ferdigheter. Vi tilbyr fire nivåer: Grunnleggende, Nivå 1, Nivå 2 og Nivå 3. Det tilbys undervisning i alle nivåene i 1,5 time, to ganger i uken. Tre av våre langtids-frivillige har laget et pensum og en læreplan over en 10 ukers periode for å sikre kontinuitet i læringen, og for å gi elevene muligheten til å avansere til høyere nivå. Pensumet har blitt laget slik at alle frivillige lærere kan bruke det, fra dem uten lærererfaring til kvalifiserte lærere som kan bygge videre på kurset. Les mer om læreplanen her

Datakurs

Datakurs er et utdanningstilbud som gir studentene ferdigheter de kan bruke i fremtidige jobber, og styrker læringsevnen til beboer-frivillige med databakgrunn gjennom videreføring av deres ferdigheter til andre. På bakgrunn av rask teknologisk utvikling er datakunnskaper veldig viktig, derfor tilbyr vi datakurs for nybegynnere og de som har mer avanserte kunnskaper. Nybegynnerkurset holdes av en frivillig, som bor i Moria flyktningleir, på morsmål med mål å lære studentene om e-mail, Word dokumenter og basis datakunnskaper. Den avanserte klassen fokuserer på utvikling av jobbrelaterte ferdigheter som Excel og PowerPoint.

Kafé

Kvelds-kafeen er en aktivitet som startet i oktober 2018 og tiltrekker 50 besøkende hver dag som gjør den til den mest populære aktiviteten i vårt Drop Centre. Målet med aktiviteten er å skape et trygt og koselig sted der folk kan være sosiale, drikke te og kaffe, spille kort og brettspill, danse, høre på musikk, og om ønskelig fikse klærne sine på syrommet. Det avholdes temakvelder et par ganger I uken, fra FIFA turnering til gitar spill. Besøkende kan delta, men også være aktivt involvert I planleggingen av disse arrangementene.

Les mer om vårt Drop Center i «Touching encounters, in Drop Centre Moria» skrevet av Heidi Mogstad

Team Humanity – barneaktiviteter 

150 meter fra Moria flyktningleir finner vi Hope & Peace Center. Det drives av den danske organisasjonen Team Humanity. Her kan barn komme å bare være barn. Med nesten 1200 besøkende hver kveld, er det et sted for å oppleve glede. For barna er det en pause fra livet i Moria leir, de kan leke, se film og spise popcorn; med store områder inne og ute til å spille fotball, hoppe på trampoline, drive med ansiktsmaling og dans. Dråpen i Havet bidrar med frivillige som kan hjelpe med å organisere aktiviteter i samarbeid med frivillige fra Team Humanity.

Moria flyktningleir

Foto: Knut BryOm leiren

Moria flyktningleir er tidligere kjent for å være blant de verste flyktningleirene i verden, og huser nå ca. 7500 mennesker (August, 2019). Leiren som i teorien har kapasitet til tre tusen mennesker består i stor grad av afghanere (ca 82%), og over 50% er kvinner og barn. Leiren er overbefolket, og alt fra primærbehov, levestandard, sikkerhet, hygieneforhold, medisin, mat og nødvendig støttepersonell er ikke tilstrekkelig.Aktiviteter for enslig mindreårige

Siden Mars 2019 har vi jobbet i Section B i Moria Camp, og i mai utvidet vi dette område til også å gjelde Section A som er et avgrenset området for enslige mindreårige. Vi er tilstede 3 kvelder i uka hvor vi organiserer ulike spill og aktiviteter med målsetting om forebyggende arbeid for de ca. 300 enslige mindreårige guttene som bor i dette avgrensede området, samt å skape glede og latter.

I midten av august 2019 starter vi også å arbeide i «Safe Zone» i Moria flyktningleir med aktiviteter for enslige mindreårige jenter under 18 år og gutter under 12 år. Aktivitetene vil foregå fem dager i uken på ettermiddagen.

Aktivitetene inkluderer blant annet brettspill, male workshops, håndarbeidsaktiviteter, yoga for barn, treningsaktiviteter, planting og ballspill.

Frivillige

For prosjektet vårt inne i Moria leir med enslige mindreårige ser vi spesielt etter langtidsfrivillige som kan forplikte seg til minimum 4 uker. Dette for å bringe stabilitet og trygghet for de mindreårige, som er noe de sårt trenger. Vi oppfordrer deg som har erfaring med å jobbe med sårbare barn og ungdommer, som for eksempel terapeuter, miljøarbeidere, lærere, ungdomsflyktninger o.l. til å bli med oss for å bedre situasjonen og samtidig få nye relasjoner, erfaringer og ny kunnskap. Dette er et nyoppstartet prosjekt som gjør at du vil kunne være med å forme rammene og aktivitetene som vi tilbyr.

VIKTIG INFORMASJON

Det anbefales på det sterkeste at den frivillige har førekort og mulighet til å leie bil om du skal jobbe med oss i dette området. Dråpen i Havet er ikke ansvarlig for den frivillige feltarbeiderens transport. Frivillige feltarbeidere kan gå sammen og dele på kostnadene av bilutleie. Vi vil opplyse om at levekostnader er noe dyrere på øyene enn på fastlandet, spesielt i sommersesongen. For å være frivillig med oss på Lesvos er det en forutsetning at du kan jobbe i minimum 10 arbeidsdager. Introduksjon og opplæring i felt vil finne sted på mandager og torsdager hver uke. Du kan ikke jobbe med oss før denne opplæringen er gjennomført. Vi anbefaler derfor at du er på plass i området senest kvelden før.