Midlertidig stans i alle våre aktiviteter på Lesvos

lys av hendelsene den siste tiden, har vi bestemt oss for å midlertidig stanse alle våre aktiviteter på Lesvos, grunnet sikkerhetshensyn. Forrige helg eskalerte situasjonen på øya og det ble rapportert om at mennesker tilknyttet internasjonale ikke-statlige organisasjoner ble angrepet.

Alle våre frivillige har forlatt Lesvos og vi har stoppe alle våre aktiviteter på øya. Våre frivillige, nasjonale og internasjonale, har blitt tett fulgt opp hele veien og vil også følges opp i tiden fremover.

På nåværende tidspunkt har vi bestemt oss for ikke å sende feltarbeidere til Lesvos inntil videre.

Vi følger situasjonen nøye og håper vi kan gjenoppta arbeidet vårt så fort som mulig, men per i dag er det vanskelig å si noe om, og eventuelt når, det kan skje.

Vi er lei oss for at situasjonen har blitt sånn som den ble og tenker spesielt på beboerne i Moria-leir. Vi ønsker samtidig å uttrykke at vi har forståelse for den frustrasjonen mange i Hellas føler og vi håper på en snarlig løsning til beste for alle.

Selv om vi foreløpig setter vårt arbeid i Moria-leiren og på Lesvos på vent, fortsetter vi alle vår aktivitet på andre lokasjoner i Hellas.