Ønsker du å hedre minnet til en nær som har gått bort?

Ta kontakt med oss i forkant av begravelsen/bisettelsen på giver@drapenihavet.no, slik at vi kan hjelpe dere med spørsmål rundt minnegaver.

Oppgi kontonummer 1503 67 54327, eller Vippsnummer 10584 i dødsannonsen. Sørg for at giver får informasjon om å merke innbetalingen med navn på avdøde, samt giver(e) av gaven.

Som pårørende vil dere få tilsendt et kondolansekort med en oversikt over hvem som har gitt minnegave, hilsener og total gavesum.